FörsäkringsbolagBetygKostnadMervärdenRabatt & Avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättsjälp
Överfall
90:- per månadDrulleförsäkring ingår
Ingen bindningstid
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättsjälp
Överfall
94:- per månadSkydd mot ID-stöld
Mobbningsskydd
Flyttskydd (60 dagar)
20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
127:- per månadDrulleförsäkring ingår
Dubbel bonus på ICA-kortet
Skydd mot ID-stöld
Mobbningsskydd
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
99:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (max 30 tkr)
5% Samlingsrabatt
10% Internetrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
95:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (30 dagar)
10% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
101:- per månadDrulleförsäkring ingår
Skydd mot ID-stöld
Flyttskydd (15 dagar)
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
134:- per månadDrulleförsäkring ingår
Flyttskydd (45 dagar)
Förbundsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
111:- per månad 10 % Larmrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
151:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (30 dagar)
FörsäkringsbolagBetygKostnadMervärdenRabatt & Avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättsjälp
Överfall
110:- per månadDrulleförsäkring ingår
Ingen bindningstid
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättsjälp
Överfall
128:- per månadSkydd mot ID-stöld
Mobbningsskydd
Flyttskydd (60 dagar)
20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
163:- per månadDrulleförsäkring ingår
Dubbel bonus på ICA-kortet
Skydd mot ID-stöld
Mobbningsskydd
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
131:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (max 30 tkr)
5% Samlingsrabatt
10% Internetrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
117:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (30 dagar)
10% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
124:- per månadDrulleförsäkring ingår
Skydd mot ID-stöld
Flyttskydd (15 dagar)
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
183:- per månadDrulleförsäkring ingår
Flyttskydd (45 dagar)
Förbundsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
140:- per månad 10 % Larmrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
168:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (30 dagar)
FörsäkringsbolagBetygKostnadMervärdenRabatt & Avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
401:- per månad
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
461:- per månadUnderförsäkringsgaranti 20% Samlingsrabatt
Larmavdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
701:- per månadDrulleförsäkring

20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
532:- per månad
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
523:- per månadDrulleförsäkring
Underförsäkringsgaranti
Dubbel bonus på ICA-kortet
Larmavdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
528:- per månadBesiktning ingår10% Samlingsrabatt
Vattenlås-avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
485:- per månadBesiktning ingår 5% Samlingsrabatt
10% E-faktura
10% Internetrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
557:- per månadDrulleförsäkring
Underförsäkringsgaranti
Larmavdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
527:- per månad 15% Samlingsrabatt
10% Larmrabatt

Hemförsäkring har det mest omfattande skyddet av alla försäkringar, och hör ofta till de mer prisvärda försäkringar du kan skaffa. Huvudsyftet med hemförsäkringar är att skydda dina saker och egendom mot de ofta sällsynta,  men inte sällan oerhört dyra skador som uppstår. t.ex. brand, vattenskada eller inbrott.

Men försäkringstypen täcker mer än det: utöver skador på dina saker, skyddar försäkringen nämligen också dig från skadeståndsanspråk och advokatkostnader som kan uppstå vid en rättsprocess i domstol. Därtill får du ersättning om du blir överfallen, eller kanske behöver besöka en psykolog om du mår dåligt en period.

Fyra delar som alltid finns med i en hemförsäkring är: egendomsskydd, personskydd, reseskydd och rättsskydd. Vid sidan av dessa finns det ett antal tilläggsförsäkringar. som kan förbättra skyddet ytterligare. Den viktigaste av dessa är allriskförsäkringen.

Försäkringar för hemmet finns i olika former, tillägg och kostnader beroende på vilken typ av bostad du har. På denna sida fokuserar vi främst på hyresrättsförsäkringar, men för dig som äger bostadsrätt, villa eller är student har vi ytterligare undersidor där du kan läsa mer om just den typen av försäkring.

Det man i dagligt tal kallar för en hemförsäkring syftar dock oftast på hemförsäkring för hyresrätt, vilket vi kommer att berätta allt du behöver veta om i texten nedan.

Ge oss därför ett par få sekunder till av din dyrbara tid, så ska vi dra de viktigaste sakerna du behöver tänka på!

Jämför hemförsäkring 2022

Jämför-hemförsäkring-billiga-och-bra-hemförsäkringarAtt jämföra hemförsäkring är en passion för oss på försäkrat & Klart. Vårt mål är att förenkla och genomlysa en annars rätt komplicerad och tråkig produkt för dig går i tankar på att skaffa en försäkring till hemmet.

Det grejar vi genom att recensera och ge omdömen för försäkringsbolagens boendeförsäkringar, och genom att skänka dig möjligheten att jämföra hemförsäkringarna sida vid sida i våra topplistor.

För att du på enklaste sätt ska kunna hitta en billig hemförsäkring har vi jämfört priserna på fem likvärdiga bostäder på olika adresser i Sverige och därigenom fått fram en genomsnittlig kostnad för bolagen. Beroende på din bostadssituation, och vilket område du bor i kan priset dock skilja sig något från vår jämförelse. Läs gärna mer om vår metod här.

Bästa hemförsäkringen har både gott skydd och billigt pris

En riktigt bra hemförsäkring ska ha ett generöst egendomsskydd med maxbelopp på nivåer som är högre än motsvarande försäkringar, komma med ett bra reseskydd och dessutom ha väl tilltagna nivåer för rättsskyddet. 

De bästa hemförsäkringarna i vårt test, sticker också ut på något sätt, antingen genom att vara riktigt billiga eller att ge ett stort mervärde för dig som kund. Mervärdet kan vara allt ifrån samlingsrabatter, bra regler för åldersavdrag i försäkringen (exempelvis värdering av elektronik till nyvärde), att drulle ingår som standard utan extra kostnad eller att det följer med ID- eller Flyttskydd i försäkringen.

För ansvars- och överfallsskyddet råder hyfsat lika villkor mellan bolagen. Enligt vår mening är det därför inte lika viktigt att jämföra dessa delar.

Priset på hemförsäkringen skiljer sig ofta åt mellan försäkringsbolagen, liksom ersättningsbeloppen och grundskydd för olika skador. Det ges sällan generella rabatter och erbjudanden på hemförsäkringar, men unga och studenter får ofta billigare hemförsäkringar. Något som dock kan sänka dina kostnader är om du har flera försäkringar på samma försäkringsbolag – detta kallas för samlingsrabatt och kan vara uppemot 25% i vissa fall.

På en bättre hemförsäkring kan du själv välja nivån på självrisken i flera nivåer. Vissa föredrar en lägre månadskostnad och en högre självrisk, medans andra vill ha en låg självrisk och får då en lite högre månadskostnad. Hemförsäkringar som är flexibla ifråga om självrisk, passar sannolikt din ekonomiska situation bättre än en inflexibel försäkring.

2022:s bästa hemförsäkringar tycker vi i nuläget är Moderna försäkringar, Ica och IF.

Detta omfattar en hyresrättsförsäkring

Hemförsäkringar innehåller alltid egendomsskyddsförsäkring, personskyddsförsäkring, Ansvars- och rättshjälpsförsäkring och reseförsäkring.

Egendomsskydd  (lösöre)

hemforsakingens-egendomsskydd-hemelektronik-och-vitvarorHemförsäkringen täcker skada på saker som ägs och tillhör ditt hushåll. Hyrd eller lånad egendom omfattas även det av egendomsförsäkringen, exempelvis jobbmobil och jobbdator.

Egna eller hyrda fordon (exempelvis hyrbil) omfattas dock normalt inte utan du måste teckna en separat motorförsäkring. Ersättning utgår generellt för ägodelar om de skadas eller förloras på grund av inbrott, skadegörelse eller stöld i bostaden, brand, skador från översvämning & läckage eller naturkatastrofer.

Skada utanför hemmet

Tar du tillfälligt med dig saker utanför hemmet, eller förvarar dem på annat plats än bostaden så gäller trots detta hemförsäkringen vid skada. Den gäller dock inte automatiskt för s.k. stöldbegärlig egendom som exempelvis mobiltelefon, dator eller GPS. För att få ersättning på stöldbegärlig egendom som du haft med dig utanför bostaden krävs att du varit extra aktsam.

Hemförsäkringars reseförsäkringsdel täcker därtill skador eller förlust av din egendom när du är på semester utomlands. Den är ofta tidsbegränsad och gäller normalt på en resa som varar mellan 30 – 60 dagar.

Elektronik och vitvaror

Hemelektronik och hemförsäkring är kanske det området där man som konsument har flest frågor.

Goda nyheter!  En hemförsäkring täcker generellt skador på mobiltelefon, dator eller surfplatta om skadan sker i hemmet och orsakas av brand, naturskada (exempelvis åska), eller inbrott & stöld. Alla har vi väl hört om blixten som slagit ned och förstört hemmets tv?

Hyresrättsförsäkringen ordnar också skador på vitvaror såsom tvättmaskin, diskmaskin, kylskåp, frys under förutsättning att inte värden äger dessa – som då istället får ta skadan på sin försäkring.

Skador du själv orsakat

De vanligaste skadorna på både elektronik och annat är dock sådana där man själv ställt till det – kanske genom att vattenskada datorn och Ipaden genom spill, eller råka tappa telefonen så att den försvinner eller får krossat glas. En annan vanlig situation är att man råkar sätta sig på sina glasögon. Billigare hemförsäkringar täcker normalt inte dessa typer av skador, utan här kräver försäkringsbolagen att du tecknat en drulleförsäkring.

Nycklar & värdesaker

För dig som tappat nyckeln till lägenheten finns tyvärr inga enkla svar, då vissa försäkringsbolag ersätter på basförsäkringen, medans andra ersätter endast om du tecknat allrisk. En borttappad nyckel blir ofta dyrt för den som hyr eftersom värden måste göra ett låsbyte med hjälp av låssmed.

Personskydd

hemforsakring-personskydd-krishanteringsskydd-familjOm du blivit misshandlad, våldtagen eller på annat sätt farit illa genom brott får du ersättning genom hemförsäkringens överfallsskydd. Behöver du psykologhjälp för att bearbeta överfallet så täcks detta (normalt upp till 10 besök), av det så kallade krishanteringsskyddet.

Vissa försäkringsbolags krishanteringsskydd täcker också situationer då ditt barn har farit illa genom mobbing – så kallat mobbningsskydd.

Rättsskydd & Ansvarsförsäkring

Hemförsäkring-rättshjälp-och-ansvarsförsäkring-domareI fall då du skadat en annan person eller egendom kommer du  bli tvungen att betala skadestånd till den eller det som drabbades av skadan. Hemförsäkringar innehåller ett ansvarsskydd som täcker sådana skadeståndskrav. Det ingår också ett rättshjälpsskydd som täcker kostnader för advokat, målsägarbiträde m.m. om du skulle bli inblandad i en tvist eller rättegång.

Ansvarsförsäkringen täcker i de flesta försäkringsbolag upp till 5.000.000 kr om du blir skadeståndsskyldig. Rättshjälpsdelen i hemförsäkringen innebär att kostnader för advokater om du skulle behöva anlita en sådan.

Reseförsäkring

Alla svenska hemförsäkringar ger dig ett reseskydd. Reseförsäkringsdelen täcker kostnader för akut vård och extrakostnader för hemresa om du skulle bli sjuk utomlands. Reseförsäkringen är tidsbegränsad och gäller mellan de första 30- och 60 dagarna utomlands, beroende på vilket försäkringsbolag du väljer.

Reseförsäkringen täcker i vissa fall också kostnader för att avboka resa, förseningar på utresan till följd av att bagaget förlorades samt ersättning för förstörda semesterdagar.

Vanliga tilläggsförsäkringar

Hemförsäkring-tilläggsförsäkring-drulleförsäkringHemförsäkringens tilläggsförsäkringar gör att du förbättra ditt skydd för sådant som hemförsäkringen normalt inte täcker. Oftast handlar tilläggsförsäkringar om att förbättra egendomsskyddet för en viss typ av lösöre, exempelvis golfutrustning och småbåt. Men det kan också handla om att förbättra det så kallade bortaskyddet – skyddet för dina saker utanför hemmet.

Allriskförsäkring (Drulle)

Drulleförsäkring, eller allrisk som den egentligen heter, är en av de vanligaste tilläggsförsäkringarna för hemskyddet. Drulle täcker skador som är orsakade av otur, och som du med en vanlig hemförsäkring inte hade fått ersättning för. Exempelvis täcker den skador om du skulle skada eller tappa din Smartphone, eller om du skulle orsaka kortslutning i din laptop genom att spilla kaffe över den.

Det finns oftast en maxersättning, som är taket för hur mycket ersättning som ges med en drulleförsäkring. Hos vissa försäkringsbolag ingår Drulle, men om du vet med dig att du ofta har otur eller vill ha det där extra skyddet mot tråkigheter är det väl spenderade pengar.

Golftillägg

Golfförsäkring är ett annat tillägg för hushållsförsäkring som är perfekt för golfare. Den täcker skador på din golfutrustning – inte enbart hemma utan också om grejorna förvaras ute på golfklubben. En störd tradition med golfförsäkringar är att dem oftast innefattar en så kallad Hole-in-one- försäkring, där du får tillbaka en eller två tusenlappar om du på banan skulle slå en hole in one.

Småbåt

Småbåtsförsäkring är för dig som har en ofta lite mindre skuta att försäkra. Försäkringsbolagen brukar sätta maxgränser för hur stora mått och hur många hästkrafter motorn får ha för att räknas som småbåt. Hos vissa försäkringsbolag finns dock inga sådana gränser, även om den praktiska maxgränsen lär gå när en båt övergår till att räknas som ett fartyg eller skepp.

Detta täcks inte av en hemförsäkring

Hemförsäkring-vad-hemförsäkringen-inte-täckerVattenskador är ett klassiskt område när det kommer till hemskyddsförsäkringar. Det normala är naturligtvis att vattenskador och läckage täcks av försäkringsbolagen, men det finns ett antal situationer då skador från vatten inte ersätts: takläckage ersätts normalt inte, och inte heller skador från stuprör eller på det själva föremål som läckt (exempelvis en varmvattensberedare som blivit kortsluten).

När det kommer till eldsvåda och brand så ersätts det mesta förutom två saker: skada från sprängningsarbeten och om du haft levande ljus som lämnat sotfläckar eller sotskador efter sig. Försäkringsbolagen förväntar sig att du hanterat eld i hemmet på ett aktsamt sätt. Att exempelvis röka i sängen är en omständighet som gör att ersättningen kan bli sänkt.

Vid stöld & inbrott är det kanske viktigaste att tänka på att vissa saker du äger räknas som s.k. Stöldbegärlig egendom. Föremål som räknas som måste du vara extra aktsam med för att skyddas mot skada. I vissa fall ersätts inget alls, och normalt sett finns också maxtak för ersättning för vissa typer av föremål, exempelvis kontanter.

Till hemförsäkringens stöldbegärliga egendom räknas bland annat: smycken, äkta och odlade pärlor och ädelstenar, fick- och armbandsur – TV, ljudsystem, dator, datorutrustning med tillbehör – mobiltelefon, smartphone, surfplattor, systemkamera.

Vid inbrott och stöld ersätts inte saker du förvarat i bilen, eller husvagnen. Utanför hemmet får du inte förvara stöldbegärlig egendom på annan plats än din arbetsplats, ev. hotell eller säkerhetsskåp.

Hemförsäkring via Facket

I Sverige är vi i likhet med våra nordiska grannar oftast med i facket om vi knegar. Tro det eller ej, men hela 69% av Sveriges anställda befolkning är med i en arbetstagarorganisation (2016, red. Anm.). Som fackligt ansluten kan du få fördelar när det kommer till hemförsäkring.

Många fackförbund har nämligen särskilda avtal med försäkringsbolagen som gör att du kan teckna billigare försäkring genom dem. När alla som är med i en arbetstagarorganisation köper samma försäkring, så blir det billigare för medlemmarna.

Hos vissa organisationer ingår hemförsäkringen i medlemsavgiften, medans andra förbund endast erbjuder rabatter till sina medlemmar. Har du redan hemförsäkring via facket bör du inte teckna dig för en ytterligare försäkring. Endast en av försäkringarna gäller om du är dubbelförsäkrad – du får alltså inte dubbelt skydd.

Fack med hemförsäkring som förmån

Du som är medlem i Elektrikerförbundet, GS- facket, Hotell & resturang, Handels, Kommunal, Målareförbundet, Pappers eller Transport har genom ditt medlemskap en hemförsäkring via Folksam. I sådana fall behöver alltså inte teckna någon ytterligare försäkring.

Är du istället medlem i Byggnads, SEKO, Vårdförbundet eller Vision ingår inte Folksams hemförsäkring i medlemskapet, men du har istället möjlighet att teckna försäkringen till rabatterat pris.

Är du med i Civilekonomerna Unionen, Metall, Sveriges Ingenjörer eller får du rabatt på IF:s hemförsäkring.

Medlemmar hos Ledarna och ST kan teckna rabatterad hemförsäkring hos Trygg Hansa. Hos Polisförbundet kan du teckna Gjensidiges hemförsäkring, men det är oklart om det är någon typ av förmån inblandat över huvud taget.

Som medlem i Lärarförbundet erbjuds du försäkring genom lärarförsäkringar, medans fackförbunden DIK, Naturvetarna och Officersförbundet använder sig av försäkringsbolaget Akademikerförsäkring. Hyresgästföreningen utger sin egen hemförsäkring. Detta är försäkringsprodukter vi inte recenserat här på Försäkrat & klart, därför varken rekommenderar eller avråder vi ifrån att teckna sig på dessa.

Fördelar & nackdelar med hem försäkring

Hemförsäkringen är oftast den första försäkringen som du skaffar i livet och försäkringsbolagen är därför lite extra tillmötesgående för att få dig som kund (gärna under lång tid). Studenter får exempelvis ofta riktigt bra rabatter på hemförsäkring för studentboende.

Har du nått åldern 18 år, bor i egen hyresrätt och är svensk medborgare kan- och bör du teckna hem försäkring. Detta är en försäkringstyp som ger dig mycket trygghet i utbyte mot en relativt låg kostnad. Fördelarna med en hyresrättsförsäkring överväger med långa väger nackdelarna.

Genom att betala en fast kostnad varje månad skyddar du dig mot oväntade, och eventuellt mycket stora kostnader som kan uppstå genom att du hyr, eller äger ditt boende. Alla drabbas någon gång i livet av stora oväntade kostnader. En hemförsäkring behövs därför och är viktig att ha om du vill undvika (eventuella) ekonomiska bakslag.

Hemförsäkringarnas historiska bakgrund

Hemförsäkringar som liknar våra moderna dito började ta form efter att den stora branden i London rasat 1666. När askan hade lagt sig och dussintals kvarter var nedbrända fick medborgarna i staden ett behov av skydd mot att något liknande skulle ske igen.

1681 etablerades den första riktiga byrån för hemförsäkring av ekonomen Nichholas Barbon. Inledningsvis försäkrade man endast tegel- och så kallade ramverkshus och inte fastigheter gjorda i trä. Detta berodde såklart på att brandrisken var för hög i byggnader konstruerade med detta material. Inrättningen blev en succé och försäkringstypen hemförsäkring spred sig med hjälp av nya företag först i london, senare europa och till sist även i Sverige.