Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag som förutom hemförsäkringar också erbjuder bland annat villaförsäkringar och bostadsrättsförsäkringar. De är ett av Norges största försäkringsbolag, och har sitt huvudkontor i Oslo.

Har då norrmännen något att erbjuda oss villaägare?

Sammanfattning

Gjensidige Villaförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk
  • Åldersavdrag
2.6

Gjensidiges villaförsäkring slutade som en av testets billigare försäkringar med en genomsnittlig kostnad på 527 kr per månad vilket vid en första anblick är trevligt. Prisvärdheten, eller det du faktiskt får för dina pengar tycker vi dock kan ifrågasättas.

Villaförsäkringen har till att börja med generellt dyra självrisker för skador på badrum, vattenrör, översvämning, hussvamp m.m.  En positiv aspekt är dock att grundsjälvrisken kan utformas på olika nivåer och det därigenom går att styra månadskostnaden.

När det kommer till själva täckningen eller skyddet ges ingen ersättning för yt- och tätskikt eller vattenläckage genom taket. Bolaget har dock ett helt ok skadedjursskydd, där sanering av också lösöre ingår, men där maxersättningen är genomsnittlig. Gjensidiges skydd för tomtmarken är också sämst i vårt test med endast 150 000 kr i maxersättning.

Åldersavdragen är dock helt ok tycker vi, men vi hade gärna sett att maximal egen kostnad för byggnadsdelar – som är 100 000 kr i dagsläget – hade gått att utforma så att det sänks, kanske via en tilläggsförsäkring.

Även om priset är förmånligt, så finns det bra mycket bättre villaförsäkringar tycker vi. Särskilt som Gjensidige hemförsäkring inte heller är något att hissa i flaggstången.

Valmöjligheter och utbud

Gjensidige-villaförsäkring-valmöjligheter-200-700

Gjensidige villaförsäkring kommer i två varianter: Gjensidige VillaHem och VillaByggnad.

Villahem är precis som det låter en villahemförsäkring med skydd för både hus, tomt och lösöre.

Villabyggnad är dock en ren husförsäkring där hemförsäkring ej ingår. Dock ingår i denna rena husförsäkring dock ett ansvars- och rättskydd. Vill du bara försäkra själva huset och inte ditt lösöre, kanske för att du redan har hemförsäkring via facket, bör du därför välja VillaByggnad framför Villahem.

Tilläggsförsäkringar

Beroende på vilken av de två försäkringarna du väljer så kan du lägga till ett antal olika tilläggsförsäkringar.

Villahemförsäkringen har ett relativt omfattande antal tilläggsförsäkringar som rör hemförsäkringen såsom golf, småbåt, utökat reseskydd och olycksfallsförsäkring. Vi har skrivit mer om vad dem omfattar i recensionen av Gjensidiges hemförsäkring.

Den egentliga enda tilläggsförsäkringen som är specifik för dig som bor i villa är deras allriskförsäkring för fast egendom. Tecknar du detta tillägg, får du ett skydd mot otursskador på hus och tomt upp till 100 000 kr. För lös egendom är motsvarande allriskförsäkring 50 000 kr.

Detta täcker Gjensidige villaförsäkring

Villaförsäkringar från Gjensidige skyddar dig som utgångspunkt till fullvärde, men före du får betalt gör försäkringsbolaget så kallade åldersavdrag. På detta måste självfallet självrisken betalas. Tänk också på att det för vissa typer av skador – tomtskador – finns särskilda maxersättningar.

Vattenskador

Försäkringen ersätter vatten- och fuktskador som uppstår i rörledningar, från badrum och kök och översvämning från avlopp, läckage från element m.m.

Gjensidiges villa försäkring ersätter dock inte yt- och tätskikt i badrum. Det finns inte heller någon möjlighet att utöka skyddet genom tilläggsförsäkringar.

Inte heller skador som uppstår genom takläckage ersätts. Eller skada som uppstår genom husfasaden. Även om det hör till ovanligheterna att bolagen faktiskt ersätter denna typ av skador så kan Gjensidige inte tillgodoräkna sig några pluspoäng här i vårt omdöme.

Vi tycker helt enkelt att Gjensidige inte har ett särskilt bra skydd för vatten och fuktskador. Normalt försöker försäkringsbolagen ge konsumenterna ersättning för i vart fall ett av alternativen yt- och tätskikt och takläckage.

Brand & naturskador

Gjensidiges villaförsäkring ersätter skador från brandskador såsom blixtnedslag och kortslutningar m.m. Här ingår också skador från storm och jordskred som kan skada både hus, andra byggnader och tomtmarken. För hus och byggnader råder ingen begränsning för ersättning av skada, utan det är till fullvärde som gäller.

Begränsning råder dock för skador på tomtmark, som inte ersätts särskilt högt. Endast 150 000 kr i maxbelopp, vilket är bland de lägsta ersättningsnivåer hos de försäkringar vi har undersökt i år. Inte sällan ersätter försäkringsbolagen upp till två gånger taxeringsvärdet för tomten i denna del.

Skadedjur & Svampangrepp

Något som är bra med Gjensidiges Villahemförsäkring är att de förutom sanering av skadedjur i huset, tomten m.m. också ser till att eventuellt lösöre som blivit utsatt också det ersätts eller repareras. Dock täcks inte livsmedel och textilier av skyddet.

Denna typ av utvidgat skydd hör till ovanligheterna bland svenska villaförsäkringar idag, så Gjensidige är helt klart värda en tumme upp för sitt saneringsskydd.
Sanering och renovering efter angrepp från Husbock och Hästmyra täcks, men ersättningen har ett maxtak på 4 000 000 kr.

Också angrepp från den för hus livsfarliga äkta hussvampen täcks av försäkringen, och här råder ett ersättningstak på 1 500 000 kr, vilket ligger något högre än medel bland bolagen. Inte lika bra som exempelvis Folksam och Swedbanks, men helt klart godkänt!

Självrisk & Åldersavdrag

Hos Gjensidige kan du välja på ett antal olika självrisker. 1 500-, 5 000-, och 10 000 kr. Helt okej med alternativ för att anpassa villaförsäkringen för dina ekonomiska behov med andra ord. Om du vill ha en lägre månadskostnad väljer du en högre självrisk, och vill du ha en lägre självrisk får du istället betala en högre månadskostnad.

I Gjensidiges hemförsäkring villa finns dock ett antal särskilda självrisker för vissa skador:

Vattenskada generell: 4 000 kr
Badrum: 10%, men lägst 4 000 kr
Frysta rör: 10% men lägst 4 000 kr
Översvämmning: 10%, men lägst 10 000 kr
Hussvamp: 10 000 kr

Gjensidiges åldersavdrag

Gjensidige-åldersavdrag-tabell

Tabell över åldersavdrag

Likt andra villaförsäkringar så skriver också Gjensidige ned värdet på din egendom baserat på ålder. Vid en första anblick är deras maxtak 80% av värdet ungefär som villaförsäkringar i övrigt, men tyvärr är maxbeloppet för byggnadsdelar satt alldeles för högt med 100 000 kr. Detta drar såklart ned betyget på försäkringen.

Pris och kostnadsavdrag

Gjensidige hör helt klart till den billigare sortens villaförsäkring och landade i vårt test på ett genomsnittspris av 527 kr per månad. Strax efter ICA Bas och If Villa med 523 och 485 kr vardera. Ett förvisso trevligt pris, men som ska sättas i relation till det skydd du faktiskt får med försäkringen.

Vi tycker att Gjensidige har rundat hörn på rätt många områden, vilket också förklarar att de kan erbjuda en billigare försäkring. Prisvärdheten är alltså inte så god som den hade kunnat vara.

Kostnadsavdrag

Ett stort antal kostnadsavdrag är möjliga för dig som funderar på att teckna Gjensidige.

För det första, får du som inte har någon öppen spis ett visst avdrag på månadskostnaden. Också när det kommer till uppvärmningen kan försäkringen bli billigare eller dyrare beroende på vilken typ du har i huset. Mer riskfylld uppvärmning såsom vattenburen värme kostar mer.

När du tecknar försäkringen ombeds du också att fylla i vilken typ av hus du äger. Om du har 1- 1.5 eller tvåplanshus, samt om du har vind eller källare. Framförallt är bolaget intresserat av om du har källare eller ej, då källare ofta råkar ut för skador. Har du ej källare, får du avdrag på försäkringskostnaden.

Något företaget ej tar hänsyn till är dock om du har larm eller inte, vilket annars är vanligt för villahemförsäkringar.

Gjensidige Rabatter & erbjudanden

Gjensidige har inga generella rabatter till sin villaförsäkring, men du kan få upp till 15% i så kallad kombinationsrabatt om du tecknar flera försäkringar hos dem. Det råder väldigt stor oklarhet om vad som krävs för att som kund kunna få dessa rabatter, eftersom väldigt lite står att läsa på deras hemsida.

Gjensidige Kontakt

Om du undrar något över försäkringen som du inte hittar information om på vår hemsida eller på gjensidiges är det smart att kontakta dem och fråga före du köper något som kanske inte passar.

Du kan kontakta Gjensidige på telefon, fax och epost på följande kontaktuppgifter:

Telefon: 0771-326 326

Fax: 08-753 61 71

Epost: Formulär på hemsidan

Deras kundservice är öppen måndag – fredag: 08.30-17.00.