FörsäkringsbolagBetygKostnadMervärdenRabatt & Avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättsjälp
Överfall
110:- per månadDrulleförsäkring ingår
Ingen bindningstid
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättsjälp
Överfall
128:- per månadSkydd mot ID-stöld
Mobbningsskydd
Flyttskydd (60 dagar)
20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
163:- per månadDrulleförsäkring ingår
Dubbel bonus på ICA-kortet
Skydd mot ID-stöld
Mobbningsskydd
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
131:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (max 30 tkr)
5% Samlingsrabatt
10% Internetrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Resa
Rättshjälp
Överfall
117:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (30 dagar)
10% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
124:- per månadDrulleförsäkring ingår
Skydd mot ID-stöld
Flyttskydd (15 dagar)
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
183:- per månadDrulleförsäkring ingår
Flyttskydd (45 dagar)
Förbundsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
140:- per månad 10 % Larmrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendomsskydd
Resa
Rättsskydd
Överfallsskydd
168:- per månadSkydd mot ID-stöld
Flyttskydd (30 dagar)

Bostadsrättsförsäkring är en hemförsäkring för dig som bor i en bostadsrätt. Försäkringar för bostadsrätter är anpassade för att ge ytterligare skydd jämfört med försäkringar för hyresrätter.  Utöver skydd för lösöre, person, resa och så vidare har dem också ett skydd för själva lägenheten och dess fasta inredning. 

Den stora skillnaden med hemförsäkringar för bostadsrätter gentemot vanliga hemförsäkringar är alltså ett utökat egendomsskydd i form av din lägenhet och dess fasta inredning.

Framförallt är det skador på  golv, spis, rörledningar, kök och badrummet som skyddas med en bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringar liknar i dessa delar snarare villaförsäkringen. Då hemförsäkring bostadsrätt alltså täcker in mer än bara ditt lösöre, är försäkringen som en konsekvens i allmänhet något dyrare än den för hyresrätten.

Ibland har bostadsrättsföreningen tecknat en gemensam försäkring vid sidan av sin obligatoriska fastighetsförsäkring. Då behöver du inte teckna en egen, eftersom kostnaden redan ingår i din hyran för din bostadsrätt. Skälet till att bostadsrättsföreningar ibland gör detta är att det blir billigare om medlemmarna i föreningen tecknar försäkring samtidigt. Före du köper en egen försäkring är det alltså en god idé att höra med föreningen och se hur landet ligger!

Jämför bostadsrättsförsäkringar 2022

Att granska bostadsrättsförsäkringar ser vi på Försäkrat & Klart som en av våra viktigaste uppgifter. Enligt SCB är ca. 20 % av alla hushåll i Sverige en bostadsrätt, och det är alltså en hel del försäkringar som köps varje år. Förutom att läsa våra omdömen om bolagen, och själv bilda dig en uppfattning kan du ta hjälp av våra topplistor för att snabbt jämföra bostadsrättsförsäkringar sinsemellan. 

Samtliga försäkringsbolag har gått igenom våra tester, där vi bedömt försäkringarnas olika delar utifrån 5 olika adresser i Sverige.  Vi har härigenom fått fram ett genomsnittligt pris för bolagen som du kan använda för att hitta en bra och billig bostadsrättsförsäkring. Läs gärna mer om hur vi har testat bostadsrättsförsäkringarna.

Om du läser de enskilda bolagens recensioner hittar du djupgående information, och vår ambition har varit att detta ska ge dig en god uppfattning om bolaget passar din situation eller ej. 2022 kan du kolla på 8 bolag sida vid sida när du jämför bostadsrättsförsäkring hos oss, vilket är mer än hos de flesta andra. Vi är helt enkelt bäst på att jämföra svenska hemförsäkringar.

Bästa försäkringen för bostadsrätt

Att hitta bäst bostadsrättsförsäkring skiljer sig något från att få tag i den bästa hemförsäkringen. Bra försäkringar för bostadsrätter, ska dock i likhet med hyresrättsförsäkringen ha ett gott egendomsskydd (lösöre), reseskydd, överfallsskydd och rättshjälpsskydd. Men en sådan försäkring ska också ha ett väl tilltagna ersättningsnivåer för fast egendom, och bra villkor för skadeuträkningen (åldersavdrag m.m.).

När det kommer till priset på bostadsrättsförsäkringen är vår åsikt här på Försäkrat & Klart att du inte ska stirra dig blind på priset. Om din bostadsrätt är värd 2 miljoner, men du bara får ut 1 miljon om bostadsföreningen brinner ned, vad är då 50 sparade kronor per månad egentligen värda? Med det sagt en billig bostadsrättsförsäkring såklart inte oviktig, men än viktigare borde vara att skydda ditt kapital på bästa sätt.

För de flesta av oss är bostaden där vi har störst andel av våra tillgångar, och det är dumt att pissa bort dessa genom dumsnålhet. Se därför upp med låga maxersättningar och snåla åldersavdrag.

Därtill har ger de absolut bästa bostadsrättsförsäkringarna också sina kunder ett mervärde. Det där “lilla extra” utöver själva grundskyddet. En fördel är såklart också om du med försäkringen kan få en självrisk, och villkor i övrigt som passar dig.

Kanske föredrar du en hög självrisk men låg månadskostnad? Kanske planerar du en längre resa, och därför bör avstå de försäkringar som bara ger 30 dagars skydd utomlands? En annan vanlig situation är att man har mycket elektronik hemma, vilket gör det vettigt att välja en bostadsrättsförsäkring som värderar hemelektronik till nypris vid skada.

Vad är en bostadsrättsförsäkring?

En  bostadsrättsförsäkring är en hemskyddsförsäkring för dig som bor i bostadsrätt.

En bostadsrättsförsäkring är ett kontrakt mellan dig och försäkringsbolaget, där försäkringsbolaget åtar sig att betala ersättning för skada på egendomen, mot en avgift per månad. Kostnaden för en bostadsrättsförsäkring är något högre än för hyresrättsförsäkring, då den täcker fler områden.

Många försäkringsbolag säljer sina försäkringar för ägda lägenheter, genom att du helt enkelt väljer till ett tillägg för bostadsrättsförsäkring när du köper en vanlig hemförsäkring för hyresrätt. Andra firmor säljer dem som helt separata försäkringsbrev, eller i vart fall använder sig av en köpeprocess där den inte enbart är ett bihang till en hemförsäkring.

Med en ägd bostad kommer ett större ansvar. Till skillnad från vad som gäller för hyresrätt, är det du som är ansvarig för skötsel och installation av fasta inventarier i din lägenhet. Om köksluckan skulle gå sönder i hyresrätten så är det hyresvärdens ansvar, medans det faktiskt är ditt eget ansvar i en bostadsrätt.

För att kunna teckna bostadsrättsförsäkring, måste du såklart också äga en bostadsrätt. Studenter och unga kan också köpa bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkring för studenter blir ofta något billigare än för gemene man.

Detta omfattar försäkringar för bostadsrätter

I en bostadsrättsförsäkring ingår samma grundskydd du får med en vanlig hemförsäkring (egendomsskydd på lösöre, personskydd, reseskydd och rättsskydd).

Skillnaden är att försäkringar för bostadsrätter också täcker skador på den fast egendom i bostaden (för hyresrätter är det hyresvärden som står för dessa skador). Ofta ersätts också skador på inglasade balkonger, altaner och liknande fast inredning i anslutning till bostadsrätten, vilket inte är fallet med bara en hemförsäkring.

En bostadsrättsförsäkring är alltså en hemförsäkring och en försäkring på din fasta egendom i ett. Din bostadsrättsförening är också skyldig enligt lag att teckna en s.k. fastighetsförsäkring, som täcker ytterligare vissas typer av skador på din lägenhet – i allmänhet skador som uppstått hos grannar eller andra utrymmen du ej kunnat råda över.

Ett skydd för din fasta egendom

Ansvarsskyddet för en bostadsrättsförsäkring är en viktig del och täcker skadestånd som du blir skyldig dina grannar eller föreningen när skada har uppstått i din lägenhet. Exempelvis om vattenskada har runnit genom golvet, eller nedför en vägg och skadat allmänna utrymmen hos föreningen eller dina grannars lägenheter. Normalt täcker försäkringen ansvar på upp till 5.000.000 kronor.

Vattenskada i bostadsrätter ersätts oftast om den uppstått genom ditt eller grannarnas våtutrymme, golvbrunnar, avlopp, kök och andra installationer. Vattenskador från trycksatta rör ansvarar dock föreningen för, och du får då ersättning ur deras fastighetsförsäkring istället. För vattenskador finns dock ett antal viktiga undantagssituationer som inte täcks.

För Brandskada i bostadsrätten gäller att föreningens fastighetsförsäkring täcker skada på din bostadsrätt som har uppstått från brand såväl i din som grannarnas lägenheter. Skador på dina möbler, eventuella merkostnader till följd av att du inte kan använda kök eller bo i lägenheten ersätts dock ur din hemförsäkring bostadsrätt.

Vanliga tilläggsförsäkringar

Till en bostadsrätt kan du köpa till ungefär samma  utbud av tilläggsförsäkringar som gäller för hyresrätt. Vissa försäkringsbolag, exempelvis ICA, räknar till och med bostadsrättsförsäkringen som en tilläggsförsäkring för hemförsäkring: “tillägg för bostadsrätter”.

Detta täcks inte av en bostadsrättsförsäkring

Många som äger bostadsrätter har själva renoverat och bytt inredning. Det finns en del viktiga saker att notera som inte ingår i en bostadsrättsförsäkring.

Skador från vatten eller läckage som har runnit genom brister i yt- och vattenskyddsskikt i badrum- eller kök ersätts i allmänhet inte av försäkringsbolagen. I vissa går det dock genom att köpa en tilläggsförsäkring se till att dylka skador täcks.

Det är också vanligt att läckage uppstår genom golvbrunnar, rör eller diskmaskin.