Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag som räknar sina rötter till Norges första brandkassa “Søndre Land”, som grundlades redan 1816.

I Sverige etablerade dem sig så sent som 2006 genom att köpa upp det svenska försäkringsbolaget Tennant Försäkring. Sedan dess har de erbjudit försäkringar till privatpersoner och företag. Verksamheten på den svenska marknaden bedrivs genom en egen filial till det norska bolaget Gjensidige Forsikring ASA.

Norrmännen erbjuder idag heltäckande lösningar för boendeförsäkringar och har förutom hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring också fritidshus- och villaförsäkringar i detta segment.

Gjensidige-hemförsäkring-banner-logo

Gjensidige Hemförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisker & Flexiblilitet
2.7

Häng med ett tag till, så ska vi dra det viktigaste du behöver veta om Gjensidige hem- och bostadsrättsförsäkring!

Detta täcker Gjensidige hemförsäkring

Gjensidiges hemförsäkring är enkelt utformad, och har till skillnad från en del andra försäkringsbolag endast ett “paket” att välja på. Allrisk ingår inte i Gjensidiges basförsäkring, men det går att välja till som en av flera tilläggsförsäkringar.

Med denna hyresrättsförsäkring får du ett egendomsskydd som täcker de vanliga skadetyperna för en hemförsäkring: brand, vattenskador, naturskador, inbrott & stöld. Det ingår också ett reseskydd, överfallsskydd och ansvars- och rättsskydd.

Egendomsskydd

Vid inbrott & stöld i bostaden så ersätts smycken & armbandsur med maximalt 60.000 kronor, och kontanter med max 5.000 kr. Gjensidige kräver också att du ska ha ett enskilda värderingsintyg för smycken eller armbandsur som är värda mer än 7.000 kronor, annars blir detta maxnivån på ersättning för ett enskilt smycke.

Något som är mindre bra för den som har hemtjänst, bor på gruppboende eller äldreboende är att Gjensidige inte ersätter stölder från vårdpersonal i dessa fall. Rätt illa för dem det berör tycker vi.

Vid inbrott & stöld utanför bostaden, ersätts egendom i källare med upp till 50.000 kronor, vilket kan jämföras med skada som uppstår i en gemensam tvättstuga där maxnivån ligger på 5.000 kr.

Egendom stulen i bil ersätts med maximalt 3.000 kr, och stöld av cykel ersätts med som högst 20.000 kr.

Vid brandskada, vattenskada och naturskada gäller att största ersättning du kan få med Gjensidige är 1.000.000 kr (Du kan också alternativt välja 200.000 kr för en lägre månadskostnad).

För skada i källarförråd eller vind gäller dock ett maximalt ersättningsbelopp på 50.000 kr. Om du skulle behöva ersättningsboende, kanske på grund av att renovering pågår efter en brandskada eller rökskada, så har du rätt till ersättning för extraboende upp till ett år.

Generellt ligger maxersättningen för alla dessa tre delar rätt lågt om man jämför med andra hemförsäkringar.

Reseskydd

Reseskyddet hos Gjensidige hemförsäkring ger dig ersättning upp till 45 dagar på din resa. Försäkringskyddet täcker kostnader för akut sjukvård och eventuell hemtransport, men har i grundutförandet inget avbeställningsskydd eller ersättningsskydd för bagage. Dessa två delar går dock att förbättra med en tilläggsförsäkring.

Gjensidige reseförsäkring ger också ersättning för förstörda semesterdagar med 500 kr per dag, upp till ett maxbelopp om 5.000 kr. Detta är bland de sämre villkoren bland de försäkringar vi har undersökt. IF:s hemförsäkring ersätter exempelvis 600 kr per dag upp till ett maxbelopp om 40.000 kr.

Ansvars- och rättsskydd

Med Gjensidiges ansvarsförsäkring blir du ersatt med upp till 5.000.000 kronor om du skulle bli skadeståndsskyldig. Detta är ett standardbelopp, och försäkringen skiljer sig inte från övriga försäkringar i denna del.

När det kommer till rättshjälpsskyddet hos Gjensidige blir du kostnadsersatt för juridiskt ombud med upp till 150.000 kr. Självrisken för Gjensidiges rättsjälpsförsäkring är 20%, vilket är lägre än vissa försäkringsbolag. Dock täcker rättshjälpsförsäkringen inte kostnader du kan få i samband med vårdnadstvist i huvud taget. Gjensidige är därmed det enda bolag som inte skyddar dig mot advokatkostnader vid bodelning.

Överfallsskydd

Med Gjensidiges överfallsskydd får du ersättning på mellan 6.000 – 10.000 kr om du blivit utsatt för misshandel – klart lägre än de flesta andra hemförsäkringar. Denna överfallsförsäkring ersätter tyvärr inte heller förlorad arbetsinkomst de dagar du måste vara hemma efter ett eventuellt överfall, vilket är mindre bra och skiljer ut detta bolag på ett negativt sätt från mängden.

Till Gjensidige överfallsförsäkring ingår dock likt andra bolag ett krishanteringsskydd, där du får möjlighet att tala med en psykolog upp till 10 tillfällen på försäkringsbolagets bekostnad. Krishanteringsskyddet har dock inget s.k. mobbningsskydd till förmån för barn som råkar ut för mobbing i skolan.

Den totala maxersättningen för misshandel eller annan skada ex. vid våldtäkt uppgår till 1.000.000 kr.

Gjensidige Bostadsrättsförsäkring

Äger du en bostadsrätt ska du teckna Gjensidiges bostadsrättsförsäkring, vilken är en tilläggsförsäkring till deras vanliga hemskyddsförsäkring.

Bostadsrättstillägget kostar 29 kr extra per månad, och täcker skador på lägenhetens fasta inredning till fullvärde, med undantag för vissa skadetyper. Bostadsrätten får också genom Gjensidige ett skydd för plötsliga och oförutsedda händelser (allriskförsäkring), för den fasta inredningen.

Skada ersätts dock inte om den uppkommit från insekter eller gnagare. Dock ersätts själva saneringen från skadedjur. Inte heller får du ersättning för skadat ytskikt eller tätskikt vid vattenskada (utöver detta ersätts dock vattenskadan).

Tilläggsförsäkringar

Försäkringsbolaget har rätt många tilläggsförsäkringar som du kan komplettera basförsäkringen med: allriskförsäkring, golfförsäkring, utökat reseskydd, olycksfallsförsäkring och småbåtsförsäkring. Generellt tycker vi att Gjensidiges tilläggsförsäkringar är rätt dyra.

  • Allriskförsäkring – 38 kr per månad
  • Bostadsrättstillägg – 29 kr per månad
  • Utökat reseskydd – 32 kr per månad
  • Golfförsäkring – 19 kr per månad
  • Småbåtsförsäkring – 38 – 23 kr per månad

Allriskförsäkring

Eftersom drulleförsäkring inte ingår i basförsäkringen, måste du betala extra för denna typen av skydd. Vi hade gärna sett att allriskförsäkringen ingick i Gjensidigeshemförsäkring, men detta är alltså inte fallet. Om du tecknar denna tilläggsförsäkring så får du dock

Gjensidige hemförsäkring pris

Efter att ha utfört benchmarking mot andra hem- och bostadsrättsförsäkringar, kan vi konstatera att Gjensidige ligger i det dyrare segmentet av boendeförsäkringar för dig som bor i lägenhet

Priset för en hemförsäkring blev genomsnittligen 110 kr per månad, eller 1327 kr per år. Dyraste ort var Stockholm, där priset låg 8,5 % över genomsnittet.

Gjensidiges bostadsrättsförsäkringar landade i ett genomsnittspris på ca. 140 kr per månad, eller 1675 kr per år. Liksom med hemförsäkringen var här Stockholm dyraste ort, där en försäkring dock bara skiljde sig med 7,5 % från det genomsnittliga priset.

Rabatter och kostnadslättnader

Till Gjensidiges hemförsäkring finns ingen direkt rabatt. Köper du flera försäkringar hos företaget får du dock en s.k. samlingsrabatt upp till 15% på årskostnaden.

Du kan också välja ett lägre försäkringsbelopp (200.000 kr), vilket gör Gjensidige hemförsäkring billigare. Det innebär såklart också att du får ett sämre skydd.

Sjävrisker

Du kan anpassa självrisken hos Gjensidige i tre nivåer för att bättre passa din situation: 1.500- 3.000- eller 10.000 kr. Helt okej flexibilitet vad gäller självrisker, men vi har sett bättre.

Slutsats

Gjensidige hemförsäkring är idag en relativt dyr variant, som inte ger dig särskilt mycket teckning för pengarna. Ersättningsbeloppen är rätt låga, och det känns generellt som företaget har snålat gentemot sina kunder på många områden. Vi hade förväntat oss att exempelvis allrisk ingick med den månadspremien som Gjensidige kräver av sina kunder.

Ungefär samma sak kan sägas om Gjensidiges försäkring för bostadsrätter.

Skulle du vilja ha någon av företagets tilläggsförsäkringar som grädde på moset, är även dessa relativt dyra om man jämför med konkurrensen.

Gjensidige Kontakt

Du kan kontakta företaget på telefon eller via mail om du skulle ha några frågor om försäkringen. Det är alltid värt att kolla med företaget direkt om det är något du är osäker på.

Gjensidige når du på:

Telefon: 0771-326 326

Epost: Formulär på deras hemsida.

Supporten är helt okej och har ett trevligt bemötande. Den har följande öppettider:

Måndag – fredag: 08.30-17.00