Det kan hända att du under exempelvis en kampanj eller motsvarande på Försäkrat och klart får erbjudande om att fylla i personuppgifter, epostadress eller motsvarande. Dessa uppgifter insamlar vi för statistiska ändamål eller för säkerhetskopiering. Utöver det du själv fyller i, samlas bland annat in data såsom: leverantör av Internettjänster, version på webbläsare, operativsystemet på den dator som används, webbplats som användes för att besöka oss, de sidor som besöks på vår webbplats och, i tillämpliga fall, sökord som du har använt för att hitta vår webbplats. Beroende på omständigheterna kan sådana uppgifter göra det möjligt att dra slutsatser om vissa av webbplatsens besökare. Inga personuppgifter används dock i detta sammanhang. Sådana uppgifter används bara efter ha anonymiserats.

Om du frivilligt förser oss med personuppgifter kommer vi inte att använda, bearbeta eller överföra dessa uppgifter annat än inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag eller för vad du själv samtycker till enligt din egen förklaring om godkännande. Vidare överför vi dina uppgifter endast om vi är skyldiga att göra det enligt formellt beslut eller domstolsbeslut.