FörsäkringsbolagBetygKostnadMervärdenRabatt & Avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
401:- per månad
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
461:- per månadUnderförsäkringsgaranti 20% Samlingsrabatt
Larmavdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
701:- per månadDrulleförsäkring

20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
532:- per månad
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
523:- per månadDrulleförsäkring
Underförsäkringsgaranti
Dubbel bonus på ICA-kortet
Larmavdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
528:- per månadBesiktning ingår10% Samlingsrabatt
Vattenlås-avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
485:- per månadBesiktning ingår 5% Samlingsrabatt
10% E-faktura
10% Internetrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
557:- per månadDrulleförsäkring
Underförsäkringsgaranti
Larmavdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Pris
Täckning
Självrisk
Åldersavdrag
527:- per månad 15% Samlingsrabatt
10% Larmrabatt
[table “2” not found /]

Du som bor i hus bör skaffa dig en villaförsäkring om du vill ha ett gott skydd för husbyggnaden och din tomt. I det vi i dagligt tal kallar för villaförsäkring ingår försäkringsskydd för huset, övriga byggnader, byggnadstillbehör (exempelvis värmepump) och tomtmarken.

Villaförsäkringar säljs vanligtvis kombinerat med en hemförsäkring som också ger skydd åt dina saker (det så kallade lösöret), ett reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd m.m. För att förtydliga att också hemförsäkring ingår, kallas de ofta för Villahemförsäkringar.

Behöver du av något skäl inte hemförsäkring, kanske för att du inte bor i huset, får det gratis genom facket, eller för att du redan har en hemförsäkring ska du istället kika på en Byggnads– eller Villabyggnadsförsäkring.

Ungefär hälften av Sveriges befolkning bor i ett självägt småhus, och ungefär 70% av alla familjer med småbarn bor i hus enligt SCB. Villaförsäkringen är därmed – vid sidan av hemförsäkringen – en av de vanligaste försäkringar som svenskarna tecknar sig för.

Husförsäkringar är något svåra att jämföra före köp eftersom, delvis på grund av att det finns många olika skador som kan drabba en byggnadskropp, men också för att försäkringsvillkoren är så omfattande.

Att jämföra villaförsäkring 2022

Det första som kan vara värt att fundera på innan du köper en villahemförsäkring är om du vill ha en försäkring med låg månadskostnad med  något sämre villkor, eller en högre månadskostnad med ofta betydligt bättre villkor och självrisker.

Villahemförsäkringar kan nämligen grovt indelas i bas- och premiumförsäkringar. Basförsäkringar är billiga villaförsäkringar som oftast ger ett snarlikt skydd jämfört med premiumförsäkringarna. Med basförsäkringarna ingår dock sällan drulleförsäkring och du åker ofta på högre åldersavdrag.

Med en premiumförsäkring så tar du en högre månadskostnad i utbyte mot bättre försäkringsvillkor, vilket ofta tar sig uttryck i minskade åldersavdrag, lägre självrisker och drulleförsäkring.

Värt att nämna är också att vissa (inte alla) försäkringsbolag låter dig justera månadskostnaden genom att välja högre eller lägre grundsjälvrisk, oavsett vilken prisklass eller paket du väljer. En högre självrisk ger lägre månadskostnader, men svider såklart mer när nåt väl händer och du behöver hjälp.

Fem viktiga faktorer att ta hänsyn till

Du som köpare bör kika på följande när du jämför villaförsäkring:

  • Pris
  • Täckning 
  • Självrisker
  • Åldersavdrag 
  • Kostnadsavdrag & Rabatter

Priset ska såklart vara så fördelaktigt som möjligt för att ge minsta möjliga påverkan på din privatekonomi. Men det kan också vara värt att se på villan ur perspektivet som enbart en bärare av kapital. En villa med högt marknadspris i ett attraktivt läge kan då motivera en högre månadskostnad jämfört med en billig fastighet.

Annorlunda uttryckt kan ett hus & tomt för 5 miljoner motivera en högre försäkringskostnad än en villa för 1 miljon, då du har mer att förlora. Vi tycker därför inte du ska stirra dig blind på priserna. Sikta in dig på en bra och billig villaförsäkring.

Täckningen hos försäkringarna ger alltid ett bra grundskydd, men det finns områden där det råder varierande kvalité. När du jämför mellan villaförsäkringarna ska du kika extra på om yt- och tätskikt i badrum, takläckage, skador från snötryck och hussvamp ersätts. Ett annat område som är värt att kika på är ersättningsnivån för tomten, där skador aldrig ersätts till fullvärde.

Självriskerna varierar stort mellan bolagen, men också mellan de billigaste paketen och de dyrare hos de enskilda försäkringsbolagen. Normalt betalar du bara en s.k. grundsjälvrisk, men många typer av skador har så kallad särskild självrisk där du måste betala ett annorlunda belopp. De bästa villaförsäkringarna har generellt låga särskilda självrisker.

Åldersavdrag tillämpar samtliga försäkringsbolag, och alla utom ett (ICA), skriver av till maximalt 80% av värdet. Vid sidan av denna procent finns också en begränsning i reda kronor för vad du själv behöver betala för byggnadsdelar, exempelvis fasad, golv och tak. Det är främst denna som varierar mellan bolagen, och som är värd att jämföra.

Rabatter & kostnadsavdrag är såklart alltid värt att titta på. Särskild kostnadsavdragen varierar mellan bolagen. Inte alla låter dig ange om du har exempelvis larm, vattenlås, säker uppvärmning m.m. vilket såklart ger billigare pris hos de bolagen där du faktiskt kan ange detta.

Fastnar du för en särskild villahemförsäkring är det alltid värt att också se så att den delen som motsvarar hemförsäkring (skydd för lös egendom m.m.) lever upp till de förväntningar du har. Ibland har bolagen en bra byggnadsförsäkring, men en dålig hemförsäkring och vice versa.

Enklaste sättet att jämföra villaförsäkring

Sammanfattningsvis ska du alltså kika på fem saker när du jämför villaförsäkring. Vi har redan samlat informationen åt dig här på hemsidan och det är egentligen bara att köra igång.

Smidigast är att angripa dina funderingar på två sätt: våra topplistor ger en god överblick och du kan genom ett enkelt knapptryck sortera dig fram till bäst villaförsäkring eller förmånligast pris. Fastnar du för något särskild husförsäkring är det också rekommenderat att läsa recensionerna där vi verkligen går på djupet och nagelfar försäkringsbolagens produkter. Med topplistorna och recensionerna till hjälp kan du göra ett gott, informerat val av försäkringsgivare. Har du allmänna frågor om villaförsäkringar hittar du också svaren på dem i våra Q&A:s nedan.

Den Bästa villaförsäkringen har vi utsett genom att poängsätta de fem faktorerna vi tidigare nämnt. Data till den kanske viktigaste faktorn för den hugade spekulanten – priset – har vi fått fram genom att på 5 olika adresser, med samma hustyp, testköpt samtliga paket hos försäkringsbolagen och därigenom fått fram ett genomsnittligt pris . Läs gärna mer om hur vi har gjort våra tester här.

Vad är en Villaförsäkring?

En villaförsäkring är en försäkring för ditt hus som täcker skador och förluster på den försäkrade byggnaden, dess byggnadstillbehör och tomten som hör till huset. husförsäkringen täcker också tillbyggnader såsom gillestuga och garage, under förutsättning att du anger dem i försäkringsbrevet när du köper försäkringen.

Tänk på att en ren villaförsäkring (ofta kallad villabyggnadsförsäkring) enbart täcker skador på huset och byggnadstillbehören, och alltså inte är motsvarigheten till hemförsäkring för villaägare. Vill du därtill ha hemförsäkringens grundskydd (ansvarsskydd, rättsskydd, skydd för lösöre, reseskydd och överfallsskydd) bör du sikta in dig på en så kallad villahemförsäkring. 

Villahemsförsäkringar

En kombinerad villaförsäkring och hemförsäkring kallas för villahemsförsäkring.

Med en villahemförsäkring slår du två flugor i en smäll och får både en hus- och hemförsäkring i ett. Möjligheten finns dock att teckna villaförsäkring och hemförsäkring separat, och genom att göra på detta vis kan du ibland spara mycket pengar. Exempelvis kan du först teckna Villaförsäkring från ICA, och sedan teckna hemförsäkringen på ett annat försäkringsbolag, kanske Moderna försäkringar, IF eller Folksam.

En vanlig situation med hänvisning till det ovan, är att du som är med i facket redan har en hemförsäkring som en del av förbundets förmåner. Då är det smart att teckna en ren byggnadsförsäkring för att undvika att bli dubbelförsäkrad med två hemförsäkringar.

Vi har en separat jämförelse av villahemsförsäkringar i vår topplista högst upp på denna sida. Att jämföra villahemsförsäkring, är aningen knivigare än att jämföra rena husförsäkringar av den enkla anledningen att de innehåller fler moment. Likt vanliga villaförsäkringar och hemförsäkringar är ett billigt pris inte allt, utan försök att välja en försäkring med gott mervärde som passar din situation.

Vad kostar en villaförsäkring?

Priset på just din villaförsäkring påverkas av många olika saker: skaderisk i området, byggår, hur villan är byggd, hur stort huset är, vilka bibyggnader som finns och om larm finns installerat. Ett stort gammalt suterränghus med tre badrum kostar exempelvis betydligt mer än en mindre nybyggd enplansvilla utan vattenburen värme.

Så beräknar försäkringsbolagen din månadskostnad

Skaderisken är utgångspunkten när försäkringsbolagen avgör vad kostnaden för din villaförsäkring blir. Försäkringsrisken på villor skiljer sig från ort till ort, vilket gör att också grundpriset skiljer sig beroende på vart huset står. Bor du exempelvis på ett postnummer med stor översvämningsrisk, eller många inbrott så kan du räkna med en högre månadspremie.

När huset är byggt påverkar månadskostnaden för villaförsäkringar. I ett äldre hus är renoveringsbehovet större, och risken för skador likaså. Faktum är att försäkringsbolagen oftast vägrar sälja husförsäkringar om huset är allt för gammalt. I Sverige brukar gränsen gå vid byggåret 1910.

Hur fastigheten är byggd påverkar även det premien, särskilt gäller det faktorer som kan påverka risken för vattenskador. Bor du exempelvis i suterränghus, eller har ett hus med källare brukar priset bli dyrare. Vattenburen värme i huset, många badrum och krypgrund är andra saker som gör att priset oftast blir dyrare hos en villaförsäkring.

Hur stort huset är och antal bibyggnader påverkar priset. Detta är rätt logiskt – ett större hus kostar mer att ersätta om något skulle hända, och kräver mer underhåll för att undvika skada. Värt att nämna är också att antalet personer som bor i villan påverkar priset.

Billigare villaförsäkring får du med larm och säkerhetsdörr installerat. Ofta krävs dock att installation och larm kommer från en certifierad leverantör, för att larm och dörr ska anses giltiga.

Rabatter och erbjudanden

Erbjudanden på villaförsäkringar är ovanliga, men lanseras ibland när nya försäkringsbolag lanserar husförsäkringar. Till skillnad från exempelvis hemelektronik är det sällan värt att gå och vänta på ett rabatterat erbjudande – du vill sannolikt bli försäkrad så fort som möjligt.

Också direkta rabatter för villaförsäkringar är ovanliga, men däremot är så kallade samlingsrabatter hos försäkringsbolagen väldigt vanliga och något som kan vara värt att utnyttja. Denna typ av rabatt för villaförsäkring innebär att du får rabatt på din totala kostnad hos ett försäkringsbolag, om du samlar fler försäkringar hos dem. Har du alltså ett bredare försäkringsbehov än bara villaförsäkring, exempelvis bilförsäkring eller djurförsäkring, så kan det vara värt att kika på.

Samlingsrabatter brukar kunna uppgå till så höga procentsatser som 25%

Vad en villaförsäkring omfattar

En ren villaförsäkring omfattar skydd för det huset och dess tillbyggnader (garage, carport, uthus, växthus etc) som är inskrivna i försäkringsbrevet, byggnadstillbehör och tomtmarken.

Främst är det skador från Brand, vatten, så kallade naturskador och skadedjur som villaförsäkringen täcker, men också skador orskade av vilda djur och i vissa fall täcks även vissa typer av trafikskador som drabbat tomten och huset.

Du får också ett ansvarsskydd (upp till 5 000 000 kr) på din fasta egendom, som täcker skador som du orsakat och som drabbat andra med denna. Ett klassiskt exempel är trädfällning på tomten som träffar grannens tak och orsakar kalabalik.

Byggnadstillbehör brukar oftast defineras av försäkringsbolagen som begreppet används enligt jordabalken. Med andra ord så är byggnadstillbehör fast inredning (exempelvis köksskåp, badkar), ledningar, värmepanna, spis, kylskåp och tvättmaskin. Till villaförsäkringens byggnadstillbehör hör dock inte möbler, kontanter, smycken eller lättare hushållsmaskiner.

Till tomtmark räknas inte bara själva marken, utan även det som står på den: flaggstång, växter, murar, staket, carport etc.

Brandskador

Brandskador är kanske den viktigaste saken som villaförsäkringen skyddar mot. Brandskador kan uppstå och skada vissa delar av ditt hus, eller i värsta fall brinner det ned till grunden. Skada från bränder på ditt hus ersätts normalt med en villaförsäkring, undantaget de fall då du varit vårdslös. När huset har brunnit ned till grunden ersätts en nybyggnation av motsvarande storlek på det hus som förlorades.

Vattenskador

Vattenskador ersätts normalt om någonting har läckt ut från rör eller avlopp. Ersättning ges också från villaförsäkringen vid vattenskador när läckor har uppstått till en ansluten apparat eller ett ledningssystem. Villaförsäkringen ersätter också skador vid översvämmning, men det räknas då som en naturskada.

Naturskador

Naturskador är skador som uppstår på grund av storm, regn, snö eller hagel. Till naturskador hör också markrörelser, eller sättningar som leder till skada.

För storm gäller att skador på byggnader ersätts om vindstyrkan når 21 meter per sekund (Dvs. stormstyrka), men skador av fallande träd eller exempelvis flaggstång kan ersättas även vid lägre vindstyrkor beroende på försäkringsbolag.

Skadedjurssanering

För skadedjur ersätts vanligen bara saneringen, inte de skador som småkrypen orsakat. En del försäkringsbolag ersätter dock reperation av skador från hästmyror och husbock (träförstörande insekter). Oftast måste du också använda ett visst typ av företag för att sköta saneringen av skadedjur enligt villaförsäkringens villkor.

Svampangrepp

Svampangrepp ersätts av många försäkringsbolag i basförsäkringen, men långt från alla. Det går dock ofta att få skydd för hussvamp även hos de som inte ersätter, om man tecknar en mer omfattande husförsäkring. Skador av svamp kan vara väldigt omfattande, men nästan alla försäkringsbolag tillämpar maxbelopp för ersättningen. Maxbeloppet brukar ligga i intervallet 0,5- 1 miljon kronor ungefär.

Tomtskyddet

Ersättning för skador på tomt är i allmänhet begränsade jämfört med själva huset, genom att ett maxtak ges i försäkringsbrevet. Huset ersätts normalt till fullvärde, men tomtskyddet är alltså begränsat hos försäkringsbolagen på olika vis: vissa ersätter exempelvis till ett fast värde om 300 000 kr, medans andra ersätter taxeringsvärdet x2.