Moderna försäkringar är ett försäkringsbolag som förutom hemförsäkring bland annat säljer djurförsäkringar, personförsäkringar och bilförsäkringar. Mest kända är dem kanske i Sverige för sina billiga MC-försäkringar. De är en del av den från början Danska försäkringskoncernen Tryg Group, och ser sig som utmanare på den svenska marknaden.

Modernas hemförsäkringar kan tecknas både för dig som bor i bostadsrätt och hyresrätt,  men om du bor i villa så ska du istället kika på Moderna försäkringars Villahemsförsäkring.

moderna-hemförsäkring-banner-logo

Moderna hemförsäkring omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk & skyddsbelopp
4.5
Sending
User Rating 1.5 (2 votes)
Comments Rating 0 (0 reviews)

Vad Modernas hemförsäkring täcker

Moderna försäkringar har tre olika typer av hemförsäkringar med  annorlunda täckning och månadskostnad: Small,  Medium och Large.

Moderna Small är företagets minsta hemförsäkring och skyddar gentemot skador på lösöre, inbrott & stöld, brand, översvämmning och skadedjur. Hemförsäkring Small ger dig också ersättning vid överfall (S.k. överfallssskydd), ersättning för ID-stöld och ansvars och rättsskydd.

Utöver detta får du ersättning för s.k. krishantering om du eller dina barn behöver besöka en psykolog. Ersättningen täcker upp till 10 besök hos en legitimerad psykolog. En relaterad sak som är värd att nämna i sammanhanget är Modernas s.k. mobbningsskydd som täcks i samma utsträckning som krishanteringen, och som utgår om ditt barn blivit mobbad och behöver prata med någon.

I paketet small ingår också en reseförsäkring som täcker sådana skador du drabbats av på semester, och Moderna ersätter också outnyttjade resekostnader, försening av bagage och andra kostnader på grund av förseningar som du kan ha haft.

Moderna Medium är försäkringsbolagets mellanklassförsäkring. Här ingår förutom de saker vi precis tog upp i Small också Modernas drulleförsäkring (Allrisk lösöre).

Moderna Large är ett val av försäkring till hemmet som täcker flest saker av de tre alternativen. Utöver den täckning som ingår i Small och Medium, får du här även ett utökat reseskydd, ett s.k. elektronikskydd, självriskreducering och s.k. bortaskydd.

Egendomsskydd

Vid inbrott och stöld i bostaden täcker Modernas hemförsäkring upp till 200.000 kr för armbandsur och smycken. För kontanter är maximalt ersättning 6.000 kr.

Blir du utsatt för stöld eller liknande i bostaden av en person som är där lovligen (ex hemtjänst), så ersätter Moderna försäkringar dig enbart om anledningen till att personen har tillgång till ditt hem är att du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

För stöld  & inbrott utanför bostaden gäller med hemförsäkring hos Moderna att olika maxnivåer för ersättning vid stöld / inbrott i vinds- källarförråd, eller magasin beroende på vilken försäkring du tecknar.  För Small och Medium gäller ersättning upp till 50.000 kr, medans Moderna Large ger ett bättre skydd på upp till 100.000 kr i ersättning.

För stöld ur gemensamhetsutrymme (ex. tvättstuga), ersätts upp till 25.000 kr för såväl Small, Medium och Large. Ett krav för att få ersättning är dock att du ska ha använt de låsmöjligheter som fanns på platsen. Detta till skillnad från många andra hemförsäkringar.

Blir något snott eller stulet ur din bil är maxersättningen 50.000 kr med Moderna hemförsäkring Small och Medium, medans Moderna hemförsäkring Large ersätter hela 100.000 kr. Mycket vidlyftigt skydd för stölder ur bil med andra ord.

Cykelstöld ersätts med maximalt 50.000 kr med samtliga försäkringspaket.

För vattenskador, brand och naturskador gäller ett försäkringsbelopp om 1.000.000 kr med Moderna försäkringar hemförsäkring, oberoende av vilket paket du väljer.

Skador av dessa typer i vinds- eller källarförråd ersätts dock på en lägre nivå: 50.000 kr för Small och Medium, samt 100.000 kr maximalt med Large.

Modernas hemförsäkring har ett väldigt gott skydd för extraboende: upp till 2 år får du ersättning för ersättningsboende om du skulle behöva ett sådant, exempelvis efter stora brand eller rökskador uppstått i lägenheten.

Reseskydd

På samtliga paket gäller reseförsäkringen hos Moderna i upp till 60 dagar. Modernas Reseskydd skyddar dig mot kostnader för akutvård och hemresa om en olycka eller sjukdom skulle inträffa på semestern.

Du blir också ersatt för förstörda semesterdagar med 1.000 kr per dag ända upp till 40.000 kr totalt.  Med Small och Medium ingår det till skillnad från Large inget avbeställningsskydd för resan, men det går att teckna som tillägg även för dessa mindre hemförsäkringar.

Moderna försäkringar ersätter också förseningar, både för dig som person och för ditt bagage om extrakostnader skulle uppstå. Ersättningen är maximalt 5.000 kr för båda skadetyperna.

Ansvars- och rättshjälpsskydd

För Moderna försäkringar hem gäller ett ansvarsskydd som täcker upp till 5.000.000 kr om du av någon anledning skulle bli skadeståndsskyldig. Rättshjälpsskyddet ligger på hela 300.000 kr till en självrisk om 20% – vilket är bland de mer generösa villkoren bland svenska hemförsäkringar (endast Folksam har lika generösa villkor).

Modernas rättshjälpsskydd kan du använda vid tvist efter separation eller bodelning upp till 1 år efter separation, skilsmässa eller motsvarande skett.

Överfallsskydd

Ersättningen vid ett misshandelsfall hos Moderna försäkringar är mellan 8.000 – 12.000 kr, vilket är standard för svenska försäkringar. Moderna försäkringar ersätter dessvärre inte förlust på grund av förlorad arbetsinkomst, som kan uppstå om du inte kan eller klarar av att gå till jobbet efter ett överfall.

Däremot har dem ett riktigt bra krishanteringsskydd i övrig, där du får rätt till 10 besök hos psykolog om du skulle behöva det. Till Moderna försäkringars krishanteringsskydd ingår också ett s.k. mobbningsskydd, vilket gör att ditt barn istället kan besöka psykologen för stöd om han eller hon blivit utsatt för mobbing.

Den totala ersättningen för överfall kan under alla omständigheter inte bli högre än 1.000.000 kr med Moderna försäkringar.

Moderna försäkringar bostadsrättsförsäkring

Modernas bostadsrättsförsäkring är ett påhäng på företagets hemförsäkring, även om du köper den som en separat försäkring på deras hemsida.

Med Modernas bostadsrättsförsäkring blir du försäkrad med 75.000 kr på den fasta inredningen, samt med upp till 300.000 kr för lägenheten i övrigt. Åldersavdraget kan bli maximalt 100.000 kr, och grundsjälvrisken är på 3.000 kr. Vi är inte imponerade.

Försäkringen täcker friläggande och återställande av skada, men vid kostnader för återställande av yt- och tätskikt ersätts enbart skadade ytskit under förutsättning att de levt upp till gällande byggstandarder.

Ett plus i försäkringen är att skador som orsakats av träätande skadedjur ersätts, utöver själva saneringen. Det är inte många svenska försäkringsbolag som ersätter detta.

Tilläggsförsäkringar

Beroende på vilket försäkringspaket och om du tänkt skaffa moderna försäkringars hyresrättsförsäkring eller bostadsrättsförsäkring så finns olika möjligheter för dig att köpa tillägg. Sammantaget finns det följande tilläggsförsäkringar: allriskförsäkring, utökat reseskydd, småbåtsförsäkring och golfförsäkring.

Drulleförsäkring går att välja som tillägg till både Moderna Small och Medium, och ingår som standard i Large. Allriskförsäkringen täcker skador upp till 100.000 kr i hemmet och upp till 50.000 kr utanför hemmet, vilket är en generös nivå.

Med utökat reseskydd får Modernas mindre försäkringar samma skyddsnivå som ingår i Moderna Large.

Småbåtsförsäkringen ersätter maximalt upp till 30.000 kr och gäller för småbåtar som

Moderna hemförsäkring pris

Det genomsnittliga månadspriset för Modernas hyresrättsförsäkring var med vårt test 94 kr per månad, eller knappt 1124 kr per år. Kostnaden för denna hemförsäkring är med andra ord billigare än resten av försäkringsbolagen i vår undersökning. Stockholm var dyraste ort, med ett pris som låg 17,5% över genomsnittet för Modernas priser.

För Modernas bostadsrättsförsäkring var priset något dyrare än för hemförsäkring: här fick du i genomsnitt betala 124 kr per månad, eller 1536 kr per år. Moderna hörde trots detta även här till de billigare försäkringarna. Stockholm var även här dyraste ort med ett pris som låg 12,5 % över genomsnittskostnaden för bostadsrätter hos Moderna.

Rabatter & avgiftsreducering

Moderna försäkringar tillämpar enbart rabatt på sina boendeförsäkringar genom s.k. samlingsrabatt, vilket du får om du tecknar fler än en försäkring (upp till 20%)

Självrisker

Självrisken hos Moderna försäkringar är 1.500 kr / 3.000 kr för hemförsäkring och bostadsrättsförsäkringen respektive. Tecknar du Moderna Large får du dock halverad självrisk. Vi är väl inte helt imponerade över flexibiliteten.

Slutsats

Moderna försäkringar kontakt

Om du har några frågor trots att du läst vår rescension och kikat på Moderna försäkringars hemsida är det alltid ett smart drag att kontakta försäkringsbolaget före köp. Moderna kan du kontakta antingen genom telefon eller epost.

Telefon: 0200 – 22 23 24

Epost: Formulär på hemsidan

Öppettider:

Måndag – torsdag: 08.00 – 20.00
Fredagar: 08.00 – 17.00
Lördagar: 09.00 – 15.00