Folksam hemförsäkring är en av Sveriges största försäkringsprodukter. Folksam är kundägda, och grundades redan 1908 som en del av Kooperativa förbundet. Folksam var nämligen KF:s startskott för försäkringsverksamhet. Tanken var, och är fortfarande att överskott som verksamheten producerar ska gå tillbaka till kunderna i form av bättre erbjudanden.

Folksam-hemförsäkring-banner-logo

Folksam Hemförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk & Flexibilitet
4.2

Detta får man säga är en härlig grundinställning som borgar för billiga försäkringar tycker vi, men låt se hur det förhåller sig med den saken i praktiken…

Detta täcker Folksam hemförsäkring

Folksam erbjuder idag hemförsäkringar i tre olika nivåer: Hemförsäkring Bas, Hemförsäkring Mellan och Hemförsäkring Stor.

Folksam Bas är deras minsta hemförsäkring, och här erbjuds du skydd mot skada från inbrott & stöld, brand och översvämning & vattenskada. Du får också ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och krishanteringsskydd. Krishanteringsskyddet innehåller inget s.k. mobbningsskydd, vilket exempelvis finns hos Moderna försäkringar och Icas hemförsäkring.

Med basförsäkringen är du också skyddad mot ID-stöld. Folksams skydd mot ID-stöld ger ersättning för juridisk assistans och skador som har skett på grund av ID-stölden upp till 100.000 kr. Företaget har dessutom en dedikerad support för stölder av identiteter, som du kan nå dygnet runt (vilket dem påstår kan hjälpa till att begränsa skadorna av stölden).

Vid sidan av detta ingår ett s.k. flyttskydd, vilket innebär att du är försäkrad i upp till 31 dagar efter flytt, trots att du inte tecknat ny försäkring för den nya bostaden.

Folksam Mellan är som namnet låter företagets hemförsäkring i mellansegmentet. Förutom de delar som ingår i Bas, ingår här också drulleförsäkring med täckning upp till 40.000 kr.

Folksam Stor är deras största hemförsäkring och ger dig förutom en utökad allriskförsäkring med täckning upp till 80.000 kr, också en utökad reseförsäkring. Andra fringisar med denna försäkring är att elektronik värderas till nyvärde, halverad självrisk och bättre ersättning vid förlust av kontanter.

Egendomsskydd

För inbrott och stöld i lägenhet så gäller för samtliga av Folksams hemförsäkringar att du ersätts med maximalt 250.000 kr för armbandsur och smycken. För kontanter gäller ett maxbelopp om 3.000 kr.

Du är också försäkrad mot stöld som begås av personal som har tillträde till lägenheten på grund av att du exempelvis bor på gruppboende, har hemtjänst eller bor på äldreboende. Det råder inget särskilt maxbelopp för ersättningen av denna skada med Folksams hyresrättsförsäkring.

För inbrott och stöld utanför bostaden, gäller ofta olika ersättningsnivåer beroende på vilken av Folksams försäkringar du tecknat. Skälet är att Allriskförsäkring ingår i de två större försäkringarna, och att Folksams största hemförsäkring ger ett större drulleskydd än mellanförsäkringen.

Stöld eller inbrott ur källare eller vindsförråd ersätts med upp till 40.000 kr för Folksam Bas, men med upp till hela 80.000 kr med Mellan eller Stor. Vid stöld ur gemensamhetsutrymme (ex. tvättstuga), så gäller ersättningsnivåerna 5.000-, 40.000– och 80.000 kr beroende på vilken hemförsäkring hos Folksam du valt.

Olika maxnivåer gäller också för stöld ur bil, där du blir ersatt med maximalt 2.000- 40.000- eller 80.000 kronor beroende på om du valt Bas, Mellan eller Stor respektive. För Cykelstölder gäller dock samma maxbelopp för ersättningen på alla hemförsäkringar: 20.000 kr.

Vid Brand, vattenskada eller naturskada så ersätter Folksam hemförsäkring ett maxbelopp på 1.500.000 kr – men det går att välja ett högre täckningsbelopp om du vill.

Ersättningsnivåerna för denna typ av skada i källare är dock beroende på vilken försäkring du valde. Med Mellan och Stor, ersätts du upp till 80.000 kr, medans samma maxbelopp för Folksam Bas endast ersätter upp till 40.000 kr.

Samtliga av Folksams hyresrättsförsäkringar ger dig dock rätt till ersättning för extraboende i upp till två år, vilket är en mycket bra ersättningsnivå om man jämför med andra hemförsäkringar.

Reseskydd

Hemförsäkring hos Folksam skyddar dig vid resa utomlands upp till 45 dagar, och gäller kostnader som uppstår i samband med akutsjukvård och hemresa. Såväl Bas, Mellan och Stor ger dig också ersättning för förstörda semesterdagar med 1.000 kr per dag upp till maximalt 20.000 kr.

Enbart för Folksam Stor gäller dock avbeställningsskydd, men detta skydd går att köpa till som tilläggsförsäkring på Bas och Mellan. Endast Stor ger ersättning för förseningar på resan för dig som person, medans ersättning för bagage gäller för samtliga hemförsäkringar hos Folksam.

Ansvars- och rättshjälpsskydd

Folksam hemförsäkring ger ett ansvarsskydd på upp till 5.000.000 kr om du skulle bli skadeståndsskyldig. Det mycket förmånliga rättshjälpsskyddet hos Folksam ger ersättning upp till 300.000 kr, med en självrisk på 20%.  Ersättningsnivåerna för ansvarsskydd och rättshjälpsskydd gäller oavsett vilket paket du väljer.

Vid separation är det möjligt att utnyttja Folksams hyresrättsförsäkring vid tvist upp till ett år efter eventuell skilsmässa eller bodelning, och det råder inte heller här någon skillnad mellan täckningen i de olika hemförsäkringarna.

Överfallsskydd

Folksams överfallsförsäkring innebär ett skydd mot misshandel där du blir ersatt med mellan 8.000 – 12.000 kr beroende på svårighetsgrad. Tyvärr ger Folksam hemförsäkring ingen ersättning för inkomstförlust efter ett överfall, vilket inte är någon höjdare.

Med försäkringen har du dock rätt till att besöka en psykolog upp till 10 tillfällen om du skulle behöva (krishanteringsskydd).

Den totala ersättningen vid överfall kan hos Folksam, är maximalt 1.000.000 kr.

Folksam Bostadsrättsförsäkring

Om du äger bostadsrätt ska dock förutom hyresrättsförsäkringen teckna Folksams bostadsrättstillägg. Skälet är att Folksams bostadsrättsförsäkring också täcker skador på själva lägenheten och dess fasta inredning – i en hyresrätt är detta värdens ansvar, men med tanke på att du äger lägenheten är det ditt!

Bostadsrättsförsäkringen skyddar mot inbrott & stöld, brand, vattenskada och sanering mot skadedjur. Folksam bostadsrättsförsäkring ersätter kostnader för friläggande och återställande av skada, men tyvärr inte skada på yt- eller tätskikt som skadats ex. vid en läcka.

Folksams bostadsrättsförsäkringar ersätter heller inte skador som orsakats av skadedjur, men dock saneringen i sig.

Tilläggsförsäkringar

Förutom de ovan nämnda paketen, har Folksam ett antal tilläggsförsäkringar som kan intressera den hågade försäkringskonsumenten:

  • Golfförsäkring – 23 kr extra per månad, skydd upp till 30 tkr.
  • Småbåtsförsäkring – 15 kr extra per månad
  • Utökat reseskydd (Ingår i Stor) – 24 kr extra per månad
  • Skydd för El-rullstol – 21 kr extra per månad

Folksams golfförsäkring ersätter skador eller förlust av golfutrustning i hemmet eller på golfklubben upp till 30.000 kronor, upp till 2000 kr i stöldbegärlig egendom (exempelvis om din mobiltelefon var nedpackad i golfbagen), och upp till 1000 kr i kontanter. Folksam har likt andra bolag också den lite småroliga Hole-in-one-försäkringen, som ersätter dig med hela 2000 kr om du lyckas slå en hole in one!

Folksam Småbåtsförsäkring är en tilläggsförsäkring till deras hemförsäkring som ger ett extra skydd (upp till 80.000 kr), och har inga begränsningar på storlek på vare sig motor eller skrov!

Folksam rullstolsförsäkring, gör att hemförsäkringen utökas till att omfatta Elrullstolar, något som normalt sätt inte är fallet. Med rullstolstillägget blir din rullstol försäkrad mot Brand & kortslutning, räddning & transport om rullstolen skulle gå sönder, stöld & vagnskada och även rättsskydd vid trafikskada.

Folksam hemförsäkring pris

Folksams hemförsäkringar hörde enligt våra tester till de trevligare prissatta. För hemförsäkring till hyresrätt fick du i genomsnitt betala 95 kronor per månad för deras minst omfattande försäkring Folksam Bas. Tänk på att allrisk inte ingår med basförsäkringen.

För dig som har bostadsrätt är priset lite annorlunda och Folksams bostadsrättsförsäkring placerade sig genomsnittligt (132 kr per månad). Har du bostadsrätt och vill ha en billig bostadsrättsförsäkring, är det värt att fundera på om det inte finns bättre alternativ om priset är det viktiga.

Rabatter

Folksam har idag ingen direkt rabatt på deras hyres- eller bostadsrättsförsäkringar.

Installation av vattenlås och larm ger upp till 15% avdrag på priset, men för att få denna “rabatt” så krävs att du köper in och installerar dessa anordningar. Vi har svårt att se att detta leder till en billigare försäkring i slutändan.

Samlingsrabatt kan du dock få om du också skaffar andra typer av försäkringar hos dem. Lite beroende på om du skaffat försäkringen själv, eller tecknat den via ditt fack kan du få samlingsrabatt upp till 15% respektive 10% om du köper hemförsäkring och ytterligare försäkringar hos dem.  Helt klart ett plus om du redan är kund hos dem med andra ord!

Självrisk

Folksams hemförsäkringar har en grundsjälvrisk om 1.500 kr. Denna går tyvärr inte att ändra i dagsläget, vilket är rätt trist och inte så flexibelt. En intressant grej är dock att du med Folksam Stor slipper betala halva självrisken på samtliga moment (kan gälla även andra saker än grundsjälvrisken).

Slutsats

Folksam har en billig hyrsrättsförsäkring med mycket bra ansvars- och rättshjälpsförsäkring. Till försäkringens mervärden hör bland annat ett skydd vid ID-stölder samt ett generöst flyttskydd.

Det finns dock en del negativa saker med försäkringen. Deras basförsäkring inkluderar inte allriskskydd, och ersättningsnivåerna blir därför rätt lidande jämfört med de två dyrare försäkringarna. Reseskyddets ersättningsnivåer och täckning hade dessutom kunnat förbättras på samtliga försäkringar för det priset du betalar.Att självrisker inte har några alternativa nivåer är också rätt inflexibelt.

Folksam bostadsrätt kostar rätt mycket mer än en hyresrättsförsäkring, men är rimligt prissatt. Att ersättning sker till fullvärde, samt att åldersavdraget maximalt blir 20.000 kr tycker vi är fantastiskt med denna försäkring. Dock har dem snålat lite på ersättning för skadade yt- och tätskikt vilket ger något smolk i bilden.

Folksam kontakt

Om du behöver komma i kontakt med Folksam för att fråga om något specifikt, kan du vända dig till deras kundtjänst. Du kan nå dem på telefon eller epost, och du brukar få svar relativt snabbt. Funderar du på detta försäkringsbolag, men är osäker på något med deras hemförsäkring ska du såklart kontakta dem och kolla före köp!

Du når dem på:

Telefon: 0771-950 950

Epost: här (formulär)