FörsäkringsbolagBetygKostnadMervärdenRabatt & Avdrag
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
326:- per månadUnderförsäkringsgaranti
Låga åldersavdrag
Skadedjursförsäkring
Dubbel bonus på ICA kortet
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
335:- per månadUnderförsäkringsgaranti
Låga åldersavdrag
Skadedjursförsäkring
20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
345:- per månadPartiell underförsäkringsgaranti
Skadedjursförsäkring
20% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
271:- per månad 5% Samlingsrabatt
10% Internetrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
180:- per månad 10% Samlingsrabatt
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
292:- per månad
Läs omdöme Läs omdöme
Egendom
Lösöre
Uthyrning
Skadedjur
265:- per månad Samlingsrabatt
 

Åka skidor, bada, plocka svamp eller segla. Med ett eget fritidshus kan man göra mycket. Men glöm inte att köpa fritidshusförsäkring! Fritidshusförsäkringen försäkrar din sommarstuga eller ditt fritidshus i fjällen mot skador som brand, inbrott, vattenskada och skadedjur.

I Sverige har det alltid funnits en stark tradition av att ha ett sommarhus, fjällstuga eller fritidshus i tillägg till det permanenta boendet. I 2015 fanns det ca 575.000 fritidshus i Sverige. Intressant nog ägs ca 6,5% av dessa av utländska ägare och störst i denna grupp är, föga överraskande, Norge med 11.500 svenska fritidshus.

Det är lätt hänt att man enbart tittar på lägsta pris och köper den billigaste försäkringen, och glömmer att försäkringsbolag som ICA Försäkring, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar alla erbjuder olika villkor. Därför är det viktigt att jämföra fritidshusförsäkring innan man köper.

Detta och mycket annat får du svar på i denna guide till fritidshusförsäkring:

  • Vad ingår i fritidshusförsäkringen?
  • Vad är skillnaden mellan hemförsäkring och fritidshusförsäkring?
  • Täcker försäkringen om jag hyr ut mitt fritidshus?
  • Är min båt försäkrad?
  • Är jag försäkrad mot skador från skadedjur som mögel, möss, hussvamp etc.?

Jämför fritidshusförsäkring 2022

Fritidshusförsäkring-jämför

En bra metod för att hitta den bästa fritidshusförsäkringen är att jämföra pris och villkor mellan de olika försäkringarna på marknaden. Ett smidigt sätt är att kika i översikten här ovan, eller läsa våra recensioner – vi har gjort det enkelt att hitta en bra och billig fritidshusförsäkring oavsett om det är en sommarstuga eller ett fritidshus i fjällen.

Den bästa fritidshusförsäkringen 2022

En bra fritidshusförsäkring skall ha ett grundskydd för byggnad, bra lösöreförsäkring, skydd mot skadedjur samt rättshjälp- och ansvarsförsäkring. Vi tycker också det är viktigt att försäkringen är flexibel med ett flertal självrisknivåer. Plus i kanten blir det om båten är försäkrad, försäkringen har underförsäkringsgaranti och om skadedjursförsäkringen hanteras i det egna försäkringsbolaget. Sist men inte minst så erbjuder vissa försäkringsbolag rabatter, till exempel om man köper försäkringen online eller om man samlar alla sina försäkringar hos ett bolag vilket kan göra försäkringen mycket billigare!

Vår undersökning visar att ICA Försäkring har den bästa Fritidshusförsäkringen 2020, tätt följd av Moderna Försäkringar. Klicka här för att gå direkt till våra recensioner av ICA Försäkring och Moderna Försäkringar.

Detta omfattar en försäkring för sommarstugan

De flesta försäkringar för fritidshus har ett bas- eller grundpaket som ger skydd för lösöre, byggnad, ansvar och rätthjälpsförsäkring. Ofta säljs tilläggsförsäkringar för båtförsäkring, skogsförsäkring etc. I andra fall finns det en basförsäkring och en stor försäkring där den stora försäkringen skall innehålla (men faktiskt inte alltid innehåller!) samtliga tilläggsförsäkringar.

Eftersom fritidshusförsäkring faller under ”boendeförsäkring” så har fritidshusförsäkringen villkor som är baserade på en Hemförsäkring eller Villaförsäkring. Därför kan du lära dig mycket genom att läsa vår guide för Hemförsäkring och Villaförsäkring. Det finns dock ett antal viktiga skillnader som det gäller att vara uppmärksam på.

Egendom (Lösöre)

Fritidshusförsäkring-Täckning-för-lösöre-Cykel-300-300Fritidshusförsäkringen täcker din egendom i fritidshuset. Detta begränsas till ett visst belopp som är lägre än för hemförsäkring och villaförsäkring. Försäkrat & Klarts undersökning visar att försäkringsbolagen föreslår mellan 50.000:- och 200.000:- men du kan också själv välja belopp. Egendomsskyddet i fritidshusförsäkringar är ofta liknande det i hemförsäkring eller villaförsäkring men två saker är viktiga att tänka på när det kommer till lösöre i just fritidshus.

Då de flesta försäkringsbolag tillämpar underförsäkring är det viktigt att inte köpa för lite skydd. Underförsäkring betyder att om du försäkrar ditt lösöre för 50.000:- men under året köpt nya saker så att du har totalt lösöre för 100.000:- så får du bara 50% ersättning. Det gäller också för enstaka saker. Det vill säga om du har en ny kanot för 10.000:- och den stjäls, så ersätts bara 5.000:-. Läs mer om underförsäkring här.

Det är också bra att veta att försäkringsbolag tillämpar tuffa åldersavdrag, speciellt för elektronik och sportutrustning. Till exempel så kan värdet av ett par skidor reduceras med upp till 40% bara två år efter att man köpt dem. Tänk om skidorna stjäls och man i praktiken bara får en skida i ersättning av försäkringsbolaget!

Byggnad

Byggnadsförsäkringen under din fritidshusförsäkring täcker de byggnader som anges i försäkringsbrevet samt fast egendom.

Eftersom fritidshus inte sällan ligger på utsatta platser som fjällen eller skärgården är det viktigt att vara uppmärksam på naturskador. Lyckligtvis täcker svenska försäkringsvillkor typiskt storm, blixtnedslag, hagel, skyfall, snösmältning etc. Dock kan det finnas undantag eller krav när det gäller snötrycksskador. Viktigt för fritidshuset är att exempelvis brygga, flaggstång, båthus etc. täcks som fast egendom så att man slipper en tråkig överraskning om staketet eller flaggstången skadas, till exempel i en storm. Oftast undantas dock brygga eller båthus om de befinner sig på någon annans mark.

Ett vanligt problem med sommarstugor är att elektriska installationer inte är ”fackmannamässigt utfört”. Om ditt fritidshus skadas i en brand som följd av felaktigt gjorda elektriska installationer så kan försäkringsbolaget reducera ersättningen med upp till 25%, eller helt avslå ditt krav. Därför är det angeläget att kontrollera alla elektriska installationer.

Skydd mot skadedjur

Ett vanligt huvudbry i fritidshus är skadedjur. Fritidshusen har ofta en lägre byggnadskvalitet än hus byggda för permanent boende med mindre effektiv isolering och ventilation. Fritidshusen står tomma stora delar av året vilket betyder att problem med skadedjur kan pågå länge utan att man upptäcker det.  En bra fritidshusförsäkring betalar därför för sanering om du drabbas av råttor, möss, eller virkesförstörande insekt (som husbock, hästmyra, etc.). Ibland kan skydd ges också för getingar och myror.

Vår undersökning visar dock att i 60% av fritidshusförsäkringarna så svarar ett helt annat försäkringsbolag för just försäkring mot skadedjur – i vår undersökning är det Anticimex. Det betyder att om du drabbas av till exempel råttor och anmäler skadan så skickar ditt försäkringsbolag ut någon från Anticimex. Detta kan bli problematiskt eftersom det är en tredje part. Vår uppfattning är också att just Anticimex skadedjursförsäkring är avgränsad jämfört med andra skadedjursförsäkringar. Till exempel så tillämpar ICA Försäkring ingen självrisk vid bostadsohyra. Medan If, som använder just Anticimex, tillämpar full självrisk.

Det är viktigt att undersöka om det finns skadedjur när du köper ditt fritidshus eftersom försäkringen typiskt inte gäller för de första 3-6 månaderna efter köp, en så kallad karensperiod.

Försäkring för roddbåt, kajak, kanot, båt och snöskoter

Fritidshusförsäkring-småbåt-300-300Om du har en roddbåt, kanot eller snöskoter i ditt fritidshus så är det bra om den är täcks under fritidshusförsäkringen. Typiskt sett ingår skydd för roddbåtar, kanoter, kajak och vågsurfingbräda. Det vill säga inga båtar med motor. Men vissa bolag, till exempel Trygg Hansa, undantar alla farkoster på vatten. Därtill är skyddet ofta begränsat till låga belopp, tex Länsförsäkringar till 25.000:-. Ingen av de fritidshusförsäkringar vi har undersökt täcker idag snöskotrar.

För dig som vill ha ett gott skydd för båten, erbjuder de flesta försäkringsbolag ett tillägg kallat ”Småbåt” som täcker mindre båtar, max 6 meter och med motor på mindre än 15 hästkrafter. Priset för detta tillägg varierar mellan 20:- och 50:- per månad.

Det kan alltså vara en god ide att köpa en tilläggsförsäkring eller separat försäkring för din båt om den har ett värde över 10.000:-.

Försäkring vid uthyrning av fritidshus

I de flesta fall så finns det ingen begränsning av din försäkring om du hyr ut ditt fritidshus. Det finns dock ett par saker som man skall vara uppmärksam på.

Vad händer till exempel om min hyresgäst skadar mitt fritidshus? Det är viktigt att veta försäkringar typiskt har ett ”aktsamhetskrav”. Det betyder att om du inte har varit försiktig med ditt fritidshus så kan försäkringsersättningen helt avslås eller reduceras med upp till 25%. En typisk oaktsamhet kan vara att man orsakar en brand när man är berusad. Detta gäller också för hyresgäster, så var försiktig med vem du hyr ut till.

En bra funktion är att de flesta fritidshusförsäkringarna ger skydd vid hyresbortfall. Det vill säga om ditt fritidshus skadas i en brand eller vattenläcka, så att du inte kan hyra ut det länge, så kan du få ersättning av försäkringsbolaget. Dock i en begränsad tid, typiskt 12-24 månader, och till ett begränsat belopp på 20.000:- till 50.000:-.

Rättshjälpsförsäkring och ansvarsförsäkring

I fall då du skadat en annan person eller egendom kommer du bli tvungen att betala skadestånd till den eller det som drabbades av skadan. Fritidshusförsäkringar i likhet med hemförsäkringar innehåller ett ansvarsskydd som täcker sådana skadeståndskrav. Det ingår också ett rättshjälpsskydd som täcker kostnader för advokat, målsägarbiträde m.m. om du skulle bli inblandad i en tvist eller rättegång.

Ansvarsförsäkringen täcker upp till 5.000.000 kr om du blir skadeståndsskyldig. Rättshjälpsdelen i fritidshusförsäkringen innebär att kostnader för advokater om du skulle behöva anlita en sådan.

Vad är viktigt med fritidshusförsäkring?

Nu har vi arbetat igenom vad en fritidshusförsäkring skall innehålla, vad skillnaden är mellan villaförsäkring och fritidsförsäkring samt viktiga områden att fokusera på när det kommer till att köpa försäkring för fritidshuset. Välj ett försäkringsbolag i vår jämförelse högst upp på sidan för att få en detaljerad recension av fritidshusförsäkringen.