Försäkringar är en produkt vars priser ofta är högt individualiserade. Skälet till detta är att bolagen med hjälp av statistik kan räkna på hur stor risk det är att skada inträffar med hjälp av ett mycket stort antal variabler.

Vår ambition med denna hemsida har varit att ge en rättvisande överblick över försäkringsbolagen och de kostnader som du kan förvänta dig, och för att lyckas med detta har vi använt en metod som kortfattat går ut på att testa ett flertal olika situationer för varje försäkringsbolag och därigenom få fram ett genomsnittligt pris.