Vi kan ge en stark rekommendation till Folksams Barnförsäkring 2020. Vår jämförelse visar att försäkringen är bäst i test 2020 eftersom barnförsäkringen är billig, innehåller det skydd man behöver och eftersom Folksam är ett stort och bra försäkringsbolag.

För mer info om vad du ska tänka på innan du köper barnförsäkring läs vår guide Vilken barnförsäkring ska man ha?

Om Folksam

folksam-barnförsäkring-recension

Folksam består av Folksam Liv och Folksam Sak och är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. Folksam grundades 1908 och har en koppling till fackförbunden LO, TCO och Kooperativa Förbundet. Bolaget är ömsesidigt vilket innebär att de ägs av sina kunder. Detta betyder att ett eventuellt överskott ska gå tillbaka till försäkringstagarna genom billigare försäkringar eller en utbetalning. Folksam har ett stort fokus på etiska investeringar och nådde under 2018 sitt mål om att äga mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer. Vår undersökning visar att Folksam typiskt får bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar och att de betalar eventuella skador fort och utan problem.

Folksam Barnförsäkring

Folksam Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
5.0

Folksams barnförsäkring får ett mycket bra betyg på 5 av 5 i vår jämförelse. Vi har här tittat på Folksams självständiga barnförsäkring och alltså inte den barnförsäkring man kan få som medlem i ett fackförbund.

Ersättning Sjukdom och Olycksfall

Folksams barnförsäkring täcker medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet som en följd av en sjukdom eller ett olycksfall. Här har vi skrivit mer om varför barnförsäkring är så viktigt. Det som gör denna barnförsäkring extra bra är att ersättningen höjs efter 16% invaliditetsgrad. Det är bättre än de flesta andra försäkringsbolag i vår jämförelse som ger höjd ersättning först efter 20%. Vi en riktigt allvarlig skada som ger 100% invaliditetsgrad så ger Folksam en bra ersättningen i vår jämförelse, hela 300% av prisbasbeloppet (försäkringsbeloppet).

Kroppsskada och ärr

brutet-ben-folksam-barnförsäkring

Folksams barnförsäkring täcker en kroppsskada så som brutet ben, senskada, ledbandskada etc. Ersättningen lämnas som en ett engångsbelopp beroende på hur allvarlig skadan är. Vid en ledbandsskada i finger eller tår ges en engångsbetalning på 1.000 kr. Vid en allvarligare skador som leder till exempel ett benbrott blir ersättningen 3.000 kr. Kom ihåg, denna ersättning är i tillägg till om skadan ger en medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Folksams barnförsäkring täcker också ärr om ärret inte är “bagatellartat”.  Ett ärr på 3-5 cm som är i ansikte eller hals ger en ersättning på 1,10% av prisbasbeloppet (försäkringsbelopp). Med Folksams högsta försäkringsbelopp ger det 23.575 kr i ersättning. Det är viktigt att notera att Folksam har en egen så kallad “ärrtabell”, en del andra försäkringsbolag använder Trafikskadenämndens tabell.

Psykisk sjukdom som autism, ADHD, anorexi etc.

Försäkringsbolagen använder så kallade ICD-koder för att definiera vilka sjukdomar som täcks. Psykiska sjukdomar klumpas ofta ihop under ICD-koderna F00 till F99. I dessa klasser finner man, förutom ovanstående, Aspergers syndrom, autism, schizofreni, neurotiska sjukdomar etc. Folksam har ett bra skydd också för dessa sjukdomar där en engångsersättning för medicinsk invaliditet på 10% av försäkringsbeloppet betalas ut. Pyskiska sjukdomar kan inte definieras som en olycksfallskada. Folksam erbjuder också en generös kristerapi om barnet drabbas av psykisk ohälsa som följd av en skadehändelse. Den inkluderar också resekostnader upp till 4.000 kr.

Till och med en närma anhörig som drabbas av psykisk ohälsa som följd av att ett barn drabbas av en skada eller dör kan få tio behandlingar hos terapeut eller psykolog.

Dödsfall

Folksams barnförsäkring ger också en ersättning till föräldrarna om barnet skulle dö. Ersättningen är ett prisbasbelopp, för tillfället 46.500 kr.

Sammanfattning Folksam Barnförsäkring

Vi tycker att Folksams barnförsäkring är bäst i test 2020. Den har ett bra skydd för medicinsk och ekonomisk invaliditet där ersättningen höjs om invaliditetsgraden är större än 16%. Detta bäst i vår jämförelse. Folksam ger också en engångsbetalning vid psykiska sjukdomar och dödsfall på 10% respektive 46.500 kr.

Du kan välja två olika prisbasbelopp (försäkringsbelopp) på antingen 1.162.500 kr eller 2.325.000 kr. Jämförelsepriset hamnar på 119 kr per månad vilket är mycket bra. Bara Moderna Försäkringar har ett billigare pris.

I sammanfattning så betyder det att vi ger Folksam 5 av 5 och det högsta betyget. Folksam barnförsäkring är bäst 2020.