Hedvig är en ny fräsch spelare som lanserades i Stockholm under 2018 med ambitionen att slå sig in på den svenska marknaden.

Som ett nystartat bolag har dom valt den vettiga vägen att fokusera på ett smalt produktsegment och fokuserar därför på hem–  bostadsrättsVilla– och studentförsäkring.

Hedvigs hemförsäkringar försöker särskilja sig från de gamla etablerade försäkringsdrakarna på flera olika sätt. Förutom att erbjuda marknadens bästa försäkringsprodukt, vill de nämligen lägga tekniken i fokus för användarnas upplevelse.

Det är inte konstigt att de har valt detta angreppssätt – personerna bakom i Hedvig försäkring kommer nämligen från några av Sveriges mest välkända digitala flaggskepp vilka här har utvecklat en försäkringsprodukt som känns hand i handske för internetgenerationerna.

Centralt för upplevelsen är att besvara personliga frågor från en AI, snarare än att fylla i ett gammaldags formulär. Du kan välja att teckna direkt på Hedvigs hemsida, eller via deras app vilket ger goda möjligheter att läsa på, fundera och köpa försäkringen från den plattform du föredrar.

Vad Hedvigs försäkring täcker

Hedvigs hemförsäkring är ej uppdelad i paket med olika prisklasser. Istället blir den försäkringsprodukt du tar fram med AI:n helt individualiserad utefter det som kommer fram om ditt boende.

Utöver själva upplevelsen och sättet försäkringen skapas, så ger Hedvigs boendeförsäkringar motsvarande skydd som andra försäkringsbolag.

Mer explicit skyddas du därmed från skada på lösöre, mot brand, från inbrott & stöld, vattenskador och skadedjur. Du får också ett rätts- och ansvarsskydd, ett överfallsskydd och reseförsäkring.

Egendomsskydd

Vid inbrott och stöld i bostaden gäller ett skydd för lösöre upp till 1 000 000 kr, vilket är en mycket hög nivå när vi jämför mot övriga försäkringar.

För vissa typer av egendom finns dock ett antal begränsningar i ersättningsnivån. För Hedvigs del gäller följande:
• Kontanter – max 4 000 kr
• Värdehandlingar – max 10 000 kr
• Per cykel (även elcyklar) – max 15 000 kr
• Golfutrustning – max 10 000 kr
• Matvaror – max 5 000 kr
• Frimärkes- mynt- eller sedelsamling – sammanlagt max 10 000 kr
• Fast inredning – sammanlagt max 50 000 kr

Undantagen är inte några konstigheter, utan ligger på liknande nivåer som övriga försäkringsbolag.

För stöld  & inbrott utanför bostaden– exempelvis  källar- eller vindsförråd – gäller att det även i dessa fall gäller ett tak på 1 000 000 kr vilket är mycket goda villkor. Med det sagt skall dock sägas att det utöver begränsningarna ovan (ex. 15 000 kr per cykel) finns en generell begränsning per sak på 50 000 kr som gäller för stöld utanför bostaden.

För vattenskador, brand och naturskador gäller ersättning upp till 1 000 000 kr, men de vanliga undantagen för dylika skador gäller. Exempelvis ersätts ej läckage från stuprör & tak eller skador från sot av levande ljus. Vad gäller vattenskador i badrum ersätts dessa, och vad vi kan se i princip utan undantag.

Reseskydd

I försäkringen ingår ett starkt reseskydd på 45 dagar, som ger ersättning och även hjälptelefon om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller om du av någon annan akut anledning måste resa hem före resans slut.

Skulle råka ut för försenat eller förlorat bagage är även detta något som Hedvig täcker kostnaderna för. Däremot täcks ej kostnader för avbokning (exempelvis om du blir sjuk före avresedatum). Hedvig motiverar detta undantag med att kreditkort i de flesta fall ändå täcker denna situation.

Värt att tänka på är också att reseförsäkringen ej gäller för länder som Utrikesdepartementet har avrått från inresa till. Detta villkor är dock standard bland hemförsäkringar 2021. Undantag gäller också för länder som UD avråder från att resa till p.g.a. Covid 19.

Nackdelen med avbokning till trots, är reseskyddet mycket bra utformat.

Ansvars- och rättshjälpsskydd

När det kommer till rättsskyddet, dvs i vilken utsträckning du får hjälp att betala ersättning för advokat eller rättsombud i domstol finns en maximal utbetalningsgräns om 250 000 kr. Hedvig av andra begränsningar, bland annat att maximalt 100 timmars arvoderad tid ersätts. Däremot ersätts ej exempelvis förlorad inkomst eller resor som har med rättsproblemet att göra.

Rättsskyddet är enligt vår uppfattning generöst utformat, bättre än många konkurrerande hemförsäkringar och ger ett gediget skydd. För att utnyttja rättsskyddet behöver du i likhet med andra försäkringar dock betala självrisk, vilket för Hedvigs försäkring ligger på 25%, vilket är något högre än många andra försäkringsbolag.

Ansvarsskyddet ersätter sak- eller personskada som du orsakat upp till en kostnad av 5 000 000 kr, vilket ligger i linje med övriga försäkringsbolag.

Överfallsskydd

Hedvigs hemförsäkring har en väl definierad katalog för ersättning av skador där du har varit utsatt för brott:
– Misshandel som ej är ringa – 8 000 kr
– Rån – 8 000 kr
– Grov misshandel/ Grovt rån – 12 000 kr
– Grov misshandel med livshotande skada – 70 000 kr
– Ofredande om du är under 18 år – 10 000 kr
– Sexuellt ofredande/ utnyttjande om du är under 18 år – 25 000 kr
– Sexuellt övergrepp mot barn – 50 000 kr
– Grovt Sexuellt övergrepp mot barn – 70 000 kr
– Våldtäkt – 150 000 kr
– Våldtäkt om du är under 18 år – 200 000 kr

Vi tycker det är positivt att Hedvigs försäkring är så pass transparent med ersättningsnivåerna för olika typer av brott till skillnad från de andra bolagen. Ersättningsnivåerna för överfallsskyddet ligger dock ungefär som genomsnittet idag.

Hedvig Bostadsrättsförsäkring

Om du äger din lägenhet snarare än hyr den, kommer AI:n föreslå att du tecknar Hedvigs bostadsrättsförsäkring. Ditt ägande i lägenheten skyddas härmed mot brand, fuktskador och naturskador till fullvärde. Fast inredning skyddas också upp till 50 000 kr.

Tilläggsförsäkringar

Hedvig har idag inga tilläggsförsäkringar som vi känner till – Trist! Däremot ingår per automatik Hedvig drulleförsäkring, med ett belopp upp till 50 000 kr per sak.

Hedvig hemförsäkring pris

Rabatter & avgiftsreducering

Någon rabatt på Hedvigs hemförsäkring finns tyvärr ej i dagsläget. Dock får du avgiftsreducering på din premie om du är student, eftersom Hedvig har en speciellt anpassad försäkring för studenter.

Självrisker

Självrisken ligger idag på 1500 kr, vilket i princip följer branschstandard. Enbart Folksam Stor har idag en lägre självrisk än 1500 kr.

Slutsats

Hedvig har en gedigen försäkringsprodukt där styrkan i ersättningsnivåerna, reseförsäkringen och  användarupplevelsen bör få de äldre bolagen att tänka både en och två gånger på framtiden. Priset är konkurrenskraftigt, och enda nackdelarna vi kan se i dagsläget är en avsaknad av rabatter och få tilläggsförsäkringar. Med ett så nytt bolag kan det dock vara värt att ge dem lite tid på sig för att till fullo utveckla sitt koncept.

Vi ger stark rekommendation för Hedvig 2021!