Är villaförsäkring och hemförsäkring samma sak?

Nej. En Villaförsäkring täcker skador på huset, byggnadstillbehör och tomten. En hemförsäkring täcker skador på ditt lösöre, din person och skyddar dig mot skadeståndsanspråk & advokatkostnader m.m.

Du som är villaägare och vill ha samma skydd som en hemförsäkring, ska därför teckna både en hemförsäkring och en villaförsäkring. Ofta säljer dock försäkringsbolagen kombinerade hem- och villaförsäkringar – så kallade Villahemsförsäkringar.