Moderna försäkringar är en del av den Nordiska försäkringskoncernen Tryg. De har från start erbjudit Villaförsäkringar sen de kom till den svenska marknaden, och har inte sällan fått mycket beröm och uppskattning för sina prisvärda försäkringar.

Är då företagets husförsäkringar så Moderna som namnet antyder? Låt oss syna försäkringen i sömmarna…

Sammanfattning

Moderna villaförsäkring omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk
  • Åldersavdrag
4.1

Moderna försäkringar erbjuder billiga villaförsäkringar, och vars paket Moderna Small, hörde till testets absolut billigaste. Villaförsäkringen Large står sig också i konkurrensen bland premiumförsäkringar.

Vi anser att försäkringen passar både dig som vill ha en avskalad villahemförsäkring utan allriskskydd (Moderna Small) och du som vill ha en fulltäckande villaförsäkring med drulleförsäkring och låga självrisker samt åldersavdrag (Moderna Large). Däremot tycker vi att mellanpaketet har en för hög kostnadsökning för att motivera det som kommer med försäkringen (allriskskydd för byggnad & lösöre).

Priset för försäkringen är mycket bra. Moderna försäkringars paket Small och Large var de mer prisvärda försäkringarna i sina kategorier.

Täckningen är god, och ersättningsnivåerna generellt bra. Försäkringen har mycket bra villkor vid skador från snötryck och skador från Hästbock & Hästmyra.Skyddet mot vattenläckor & fuktskador hade däremot kunna förbättras. Ingen ersättning för yt- och tätskikt i badrum, och inte heller för takläckage i de mindre försäkringarna Small och Medium.

Åldersavdragen på försäkringen ligger som branschstandard för både avskrivning och maximal egen kostnad för byggnadsdelar. För Moderna Large har den minsta kostnaden i denna bemärkelse av alla försäkringar vi kikat på i vårt test.

Självriskerna är lägre eller som branschstandard för vattenskador, frysta rör, översvämning och hussvampsangrepp. Endast för badrumsskador ligger självrisken högre än genomsnittet. En negativ är att du inte själv kan utforma grundsjälvrisken genom att välja belopp. Sammantaget ser självriskerna dock bra ut.

Villahemförsäkringen kommer också med bolagets hemförsäkring inbakad, och då även denna har fått högt betyg, är det enkelt för oss att rekommendera denna försäkring.

Valmöjligheter & Utbud

Moderna-Hemförsäkring-villa-valmöjligheter-200-700

Hos Moderna försäkringar kan du idag teckna tre olika paket av villahemförsäkringar: Small, Medium och Large. Hemförsäkring ingår alltså, och den Villaförsäkring du väljer korresponderar med motsvarande skydd i Modernas hemförsäkringar.

I dagsläget verkar det tyvärr inte gå att teckna en ren Byggnadsförsäkring, så du som redan har en hemförsäkring kanske bör se dig om efter något annat.

Moderna villaförsäkring Small är företagets billigaste husförsäkring och denna ger ett grundläggande skydd mot brand, vattenskada, storm och blixtnedslag. Här ingår också Modernas hemförsäkring, till skydd mot lösöre, person och resa. Drulleförsäkring ingår inte i detta paket.

Moderna villaförsäkring Medium är en lite dyrare försäkring som kommer med mer fringisar. Till skillnad från Small ingår här ett allriskskydd för byggnaden som ersätter upp till 200 000 kr. Utöver detta ingår också de utökade delarna i Modernas motsvarande hemförsäkring (reseskydd m.m.).

Moderna villaförsäkring Large får väl sägas vara flaggskeppet bland företagets villaförsäkringar. Utöver de delar som kommer med paket Medium och Small, ingår här också bättre villkor för åldersavdrag på byggnadsdelar och installationer och  lägre självrisker generellt. Här följer också ett högre maxtak på ersättningen vid tomtskador.

Tilläggsförsäkringar

Moderna försäkringar har ett antal tilläggsförsäkringar som du kan teckna till villaförsäkringen. Dock är det inte helt smidigt att göra detta på internet. Deras kassa låter dig nämligen inte lägga till dessa när du tecknar dig för huvudförsäkringen.

Enligt uppgift ska det dock gå att lägga till följande:

Detta täcker Modernas Villaförsäkring

Vattenskador

Samtliga av Modernas paket ersätter vattenskador från rör eller element som går sönder och brunn som svämmar över.

Ifråga om ersättning för Yt- och tätskikt så gäller olika villkor beroende på vilken av Modernas villaförsäkringar du tecknat. Med Moderna Small ersätts inte reperation av Yt- och tätskikt. Det gör dock försäkringarna Medium och Large.

Detsamma gäller takläckage, där Small inte täcker skador för vattenläcka som skett genom tak eller fasad vilket inte är något vidare bra. Moderna Medium och Large täcker dock kostnader genom yttertak (ej fasad), under förutsättning att taket inte är äldre än 30 år.

Brand & Naturskador

Modernas Villaförsäkring täcker skador från brand och naturskador såsom storm, blixtnedslag och översvämning till fullvärde på samtliga paket. Vid skador på tomtmark råder dock särskild maxersättning, med 500 000 kr på Small och 1 000 000 kr om du väljer paketen Medium eller Large.

Försäkringen har mycket gott skydd för skador vid snötryck. Small, Medium och Large täcker sådana skador, och det räcker med att taket skadas inte totalförstörs vilket många andra villaförsäkringar kräver för att ersättning ska bli aktuell.

Skadedjur & Svamp

Moderna försäkringar har bland det absolut bästa skyddet mot skadedjur och hussvamp bland svenska villaförsäkringar idag.

Du slipper du betala självrisk för sanering & reparation vid angrepp av möss, getingar, husbock & hästmyra, kackerlacker och vägglöss. Vid angrepp av hästmyra & husbock råder heller inga särskilda maxbelopp, vilket är mycket bra villkor för dig som kund.

Maxbeloppen vid angrepp av Hussvamp, hör till branschens klart bättre med 1 000 000 kr för Moderna Small och 2 000 000 kr för Medium och Large.

Självrisk & Åldersavdrag

I dag finns ingen  möjlighet att själv utforma självrisken om du väljer Moderna försäkringar. Deras två mindre villaförsäkringar Small och Medium kommer med grundsjälvrisken 3 000 kr, medans Moderna Large har en något mindre grundsjälvrisk på 1 500 kr. Ingen vidare bra flexibilitet med andra ord.

För vissa speciella typer av skador tillämpar Moderna särskilda självrisker (Small & Medium / Large):

Vattenskada: 3 000 kr / 1 500 kr

Badrum: 10 % lägst 5 000 kr / 10 % lägst 5 000 kr

Frysta rör: 10% men lägst 3 000 kr, och som högst 10 000 kr / 10%, men lägst 3 000 kr och som högst 10 000 kr

Översvämning: 10 % lägst 10 000 kr / 1 500 kr

Hussvamp: 3 000 kr / 0 kr

Åldersavdrag

Moderna-villaförsäkring-åldersavdrag-tabellÄven om Moderna försäkringar ger dig skydd till fullvärde i försäkringen, innebär detta faktum inte att du kommer få betalt till fullo för de skador som uppstår.

Modernas Villaförsäkringar är behäftade med åldersavdrag, vilket gör att äldre hus eller installationer ersätts med mindre belopp än ett nybygge.

Det maximala åldersavdraget hos Moderna försäkringar är 80%, vilket är den vanligaste nivån hos försäkringsbolagen.

Nivåerna på Åldersavdragen är rimliga tycker vi, inget som sticker ut i vare sig positiv eller negativ riktning.

Pris och kostnadsavdrag

Vi prövade samtliga försäkringar och fick de genomsnittliga priserna: 461- , 587- och 650- kronor per månad för Small, Medium och Large. Riktigt bra prisbild med Small, och är du ute efter en basförsäkring tycker vi också försäkringen är prisvärd.

I fråga om Medium tycker vi att prisstegringen från Small är en aning hög för att motivera vad du får för priset (i princip enbart allriskförsäkring för byggnad + lösöre). Då är det bättre att lägga till ett par kronor i månaden och istället välja Large som kommer med många fler fördelar. Large hör till de bättre prissatta Premiumförsäkringarna i testet.

Kostnadsavdrag

När det kommer till avdrag bör du som inte har vattenburen värme inomhus ange detta när du köper försäkringen, vilket ger avdrag på månadspremien. Samma sak gäller villor som ej är sutteräng- eller har källarplan.

Har du larm anslutet får du också avdrag, men det krävs såklart att det larm du har är godkänt enligt Modernas riktlinjer.

Moderna Villaförsäkring Rabatt och avdragsmöjligheter

Särskilda rabatter för Modernas villaförsäkring existerar tyvärr inte i dagsläget.

Däremot får du 5% per försäkring du tecknar ända upp till totalt 20% i så kallad samlingsrabatt vilket är ett plus. Vi hade gärna sett fler och bättre rabatter.

Moderna försäkringar Kontakt

Om det är något som är oklart med Modernas försäkring är det ingen dum idé att kontakta dem före du köper. Företaget kan idag kontaktas via både telefon och epost. Tänk på att om du vill göra en skadeanmälan, så dem separata kontaktuppgifter för detta.

Telefon: 0200-43 84 42
Epost: Mejlformulär som du hittar här.

Öppettider kundservice

Måndag till torsdag: 08.00 – 20.00
Fredagar: 08.00 – 17.00
Lördagar: 09.00 – 15.00