Ica som affär känner du säkert till. Men visste du att dem också har ett försäkringsbolag i sin företagsgrupp – ICA försäkring? Detta försäkringsbolag har inte varit aktiva så länge, men de har en lång rad försäkringar i sitt utbud redan.

Icas villaförsäkring är till skillnad från många av bolagets egna försäkringar de facto en produkt från ICA Banken själva. Ica använder sig annars ofta av olika partners som försäkringsgivare. Ett exempel på detta är deras samarbete med Svedea i samband med djurförsäkringar.

ICA:s försäkringar har blivit rätt populära på senare tid, låt oss ta en kik på deras Villaförsäkring…

Sammanfattning

ICA Villaförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Åldersavdrag
  • Självrisker
3.5

Ica är en klart godkänd villaförsäkring med helt ok prissättning där både allrisk för villabyggnaden och tomt ingår (200 000 kr) – och såklart dubbel bonus på icakortet.

Försäkringen glänser bland annat på självrisken för vattenskador som ej angår rör, badrum eller översvämning, och på det maximala åldersavdraget för byggnadsdelar (endast ICA Plus). ICA ger också gott skydd för vattenskador, där skador på ytskiktet i badrum ingår i ICA Hus, och såväl yt och tätskikt i ICA Plus. En annan uppsida är skyddet vid angrepp av skadedjur där ersättning för husbock och hästmyra är till fullvärde.

Däremot är de särskilda självriskerna relativt dyra, och åldersavdragen är inget att direkt hurra över. ICA är ett av få bolag som skriver av ända upp till 100% på byggnadsdelar.

Nya villaägare kan här få en mycket trevlig och prisvärd försäkring med gott skydd om något skulle hända även av oturskäl. Du som har gammalt hus bör dock passa dig en aning med tanke på åldersavdragen. Vi tycker att ICA Plus ger mer värde för pengarna, bland annat på grund av att försäkringen då innefattar takläckage samt att maximal ersättning för en rad skador och åldersavdragen blir bättre.

Sätter du stort värde på skyddet för ditt lösöre, reseskydd, rättsskydd m.m. i hemförsäkringen är detta också ett gott skäl att välja deras villahemförsäkring. ICA har en mycket bra hemförsäkring enligt vår åsikt.

Valmöjligheter och utbud

ICA-villaförsäkring-valmöjligheter-200-700

Husförsäkringar hos ICA erbjuds idag genom 3 paket. Den rena byggnadsförsäkringen (som enbart är för byggnaden, ej lösöre) kan dock inte köpas på nätet. Här krävs att du faktiskt ringer till Icas säljavdelning om du är intresserad.

De två försäkringar du kan teckna på nätet är båda Villahemförsäkringar, där skydd för både fast- och lös egendom ingår. Paketen heter ICA Hus och ICA Hus Plus.

ICA Hus är bolagets basförsäkring, men kommer ändå med ett relativt mulligt skydd.

Skyddet för Hus och tomt är nämligen satt till fullvärde, medans skyddet för lösöre uppgår till 1 000 000 kr, vilket borde vara tillräckligt för de flesta villaägare. Till ICA Villa Hus ingår dessutom allriskförsäkring för själva huset till ett maxbelopp av 200 000 kr.

ICA Hus Plus är en något dyrare försäkring som förutom det som ingår i Ica Hus, också ger ett utökat skydd för skador orakade av läckage, bättre utformade åldersavdrag, ökad ersättning på tomtskada m.m. Här ingår också en utökade hemförsäkringsdelarna ICA Hemplus och Reseplus.

Tilläggsförsäkringar

Det finns i princip inga tilläggsförsäkringar till ICA:s Villahemförsäkringar som gäller själva husbyggnaden och tomten. Då drulleförsäkring redan ingår i båda paketen, är det inte möjligt att välja eller välja bort den.

För själva hemförsäkringen, erbjuds dock ett antal tilläggsförsäkringar som kan vara intressanta beroende på din situation: Golfförsäkring, Småbåtsförsäkring och Olycksfallstillägg.

Detta täcker Ica Villaförsäkring

Likt i princip alla konkurrenter, ersätter Ica Villa skador du får på installationer som ex. värmepump, ventilation, värmepanna och varmvattenberedare. Försäkringen ersätter också skador på vitvaror såsom spis, ugn, kyl & frys och liknande fast inredning.

Ersättning ges också på fönster som går sönder, eller i övrigt skadegörelse på tomten.

Vattenskador

Båda ICA:s villaförsäkringar ersätter vattenskador. Ersättningen gäller rör, element eller vattenledningar som går sönder. Dessutom ersätter Ica Hus och HusPlus också förstörda yt- och tätskikt, vilket hör till ovanligheterna.

Ytskikt i badrum ersätts med båda paketen vilket är en bra egenskap då inte alla bolag ersätter detta. Tecknar du ICA Plus ingår också skador på tätskikten, under förutsättning att branschregler följts. Har du ett gammalt badrum, där kanske en annan standard använts än vad som nu gäller kan du alltså inte räkna med att försäkringen täcker detta.

Vattenskador genom tak täcks med ICA Hus Plus, men dessvärre inte om du tecknar ICA Hus. Skyddet mot takläckage gäller också vattenskador som gått genom fasaden. Dock ersätts inte själva taket, eller takkonstruktionen.

Brand & Naturskador

Såväl Brand och naturskador ersätts till fullvärde med Icas husförsäkringar. Detta innefattar bland annat skador på huset och tomten från stormar, blixtnedslag och översvämning.

Ersättning ges också för skador från snötryck på både Ica Hus och Hus Plus. Men det måste då röra sig om en stor skada, och inte att ett par takpannor går sönder vilket är fallet med Folksams villaförsäkring och Moderna Villaförsäkring.

Skador på tomtmark är begränsad till ett belopp om 500 000 kr på Ica Hus och 1 000 000 kr för Ica Hus Plus.  Ersättningsbeloppen är lite bättre än genomsnittet jämfört med de villaförsäkringar vi kikat på.

Skadedjur & Svamp – Extraskydd ingår

Ersättning ges för sanering av skadedjur (exempelvis husbock) och hussvamp. Ica ger bra villkor på detta viktiga område, då renoveringsingrepp för Husbock och Hästmyror efter angrepp ersätts utan särskilda maxbelopp.

För Hussvamp råder dock maxbeloppen 1 000 000 kr för ICA Hus och 2 000 000 kr för ICA Hus Plus.

Även sanering av lösöre som skadats av råttor och möss ersätts, vilket tillsammans med Gjensidiges villaförsäkring är de enda försäkringarna som gör detta.

Självrisker & Åldersavdrag

Ica villaförsäkring Självrisk – kan väljas på tre nivåer

Hos Ica kan du själv välja en grundsjälvrisk på nivåerna 1 500- 3 000- eller 6 000 kr, vilket är relativt gott med alternativ att utforma en månadspremie som passar. Som bekant gäller att en dyrare självrisk ger lägre månadskostnad och vice versa.

I likhet med samtliga alternativ gäller också för Icas försäkringar för villa att speciella skador är förknippade med särskilda självrisker. Det finns i nuläget ingen skillnad mellan Ica Hus och Hus Plus när det gäller självriskerna.

Följande särskilda självrisker och ersättningsbelopp gäller för försäkringen:

Vattenskada: Grundsjälvrisk

Hussvamp: Grundsjälvrisk

Badrum: Vid åldersavdrag på 50% eller mer, gäller 20% – dock maximalt 40 000 kr.

Frysta rör: 20% av kostnaden, max 40 000 kr

Översvämning: 20%, max 40 000 kr.

Sammanfattningsvis är grundsjälvrisken hos Icas husförsäkringar ofta lägre än konkurrenterna, men kostnaden för självrisk vid skador på badrum, från frysta rör eller vid en översvämmning hör till de dyrare i vår undersökning.

ICA:s Åldersavdrag

Ica-villaförsäkring-åldersavdrag-tabell-2017

Tabell över åldersavdrag

Även om huset och husbyggnaden är försäkrat till fullvärde innebär det inte det att du får betalt ända upp till taknocken. Likt andra villaförsäkringar gör också ICA så kallade åldersavdrag när ersättningen bestäms.

I Icas fall är det maximala åldersavdraget för både installationer och byggnadsdelar ända upp till 100% av värdet. Även om mycket ska till för att allt värde ska skrivas av, är det ändå något sämre standard (Försäkringsbolag har i allmänhet endast åldersavdrag upp till 80%).

Du skyddas dock av avskrivningen för byggnadsdelar genom att villkoren anger en maximal egen kostnad för dessa. För ICA Hus är den maximala egna kostnaden satt till 100 000 kr, vilket är ungefär branschstandard för basförsäkringar till villa. ICA Hus Plus ger dock bättre villkor, och här är maxkostnaden för dina byggnadsdelar 15000 kr.

Tecknar du Hus Plus får du alltså bättre villkor när åldersavdrag görs.

Pris och kostnadsavdrag

ICA:s basförsäkring ICA hus hamnade på tredje plats i prisligan med en genomsnittlig kostnad på 523 kr per månad vilket inte är illa pinkat. Bland storförsäkringarna står sig ICA Hus Plus också rätt bra i konkurrensen med en kostnad på 650 kr per månad.

Kostnadsavdrag

Det finns en hel del kostnadsavdrag du kan få på din försäkring.

För det första tar ICA hänsyn till om ditt hus har källare eller souterräng, och du får billigare villaförsäkring om frågan kan besvaras nekande. För det andra får du som inte har vattenburen värme kostnadsavdrag, eftersom detta ger större risk för vattenskada. Har du har larm, säkerhetsdörr eller gallergrind installerat, får du ytterligare kostnadsavdrag på försäkringen.

ICA Villaförsäkring Kontakt

Om du ej har fått svar på dina frågor vare sig här på F&K eller på ICAs hemsida är det inte dumt att faktiskt ringa dem och höra i saken. Du når ICA försäkring enklast genom att ringa dem, men du kan också skapa konto och skicka ett meddelande, samt delta i deras kundforum.

Telefon: 033‑47 47 90

Kundtjänst öppettider

Måndag – Fredag 08:00 –20:00

Lördag – Söndag Stängt