Folksam är det folkliga försäkringsbolaget med rötter i Kooperativa förbundet, och som nu har huvudkontor på Södermalm i Stockholm. Med tanke på företagets bakgrund är det kanske inte så konstigt att många fackförbund faktiskt erbjuder rabatt hos dem om du tecknar dig. Folksam är kan alltså vara extra intressant för dig som är med i facket.

Låt oss se om vi känner oss hemma med Folksams Villaförsäkring…

Sammanfattning

Folksam Villaförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk
  • Åldersavdrag
3.6

Folksam erbjuder två bra villaförsäkringar med god täckning och billiga självrisker. Priset är tyvärr inte något att hurra över. Också för åldersavdragen tycker vi att bolaget har förbättringspotential – Folksam hör till de bolagen som har högst nivåer på maximal egen kostnad för byggnadsdelar.

Folksam Villa Bas landade på ett genomsnittligt pris om 528 kr per månad, vilket gör försäkringen till testets 5:e billigaste. Folksam Villa Stor, vilket är bolagets mest välrenommerade försäkring var dock ohyggligt dyr och landade på hela 839 kr per månad i genomsnitt. Folksam Villa Stor blev testets dyraste försäkring.

Täckningen för både Bas och Stor är dock mycket god, och bolaget placerar sig som det bästa eller bland de bästa när det kommer till skador från snötryck, skadedjur och för Hussvamp. Skyddet mot vattenskador är bättre på Villa Stor, och den stora skillnaden gentemot Bas är att du här får ersättning för yt- och tätskikt i badrum och dessutom ersättning för takläckage.

Tomtskyddet är vidare satt till dubbla taxeringsvärdet för tomten för båda alternativen. Tumme upp. Däremot är allriskskyddet som följer med Villa Stor testets smalaste drulleförsäkring för byggnadsdelar och täcker endast 150 000 kr i skador.

Folksam har lägst självrisker i vårt test. Och med Villa Stor behöver du inte ens betala självrisk på skador från Husssvamp, vattenskador, badrum och frysta rör. Mycket mycket bra, men även solen har sina fläckar tyvärr. I Folksams fall kan du nämligen inte själv välja grundsjälvrisk och därmed anpassa försäkringen, vilket gör försäkringen rätt inflexibel.

Valmöjligheter och utbud

Folksam-villaförsäkring-valmöjligheter-200-700

Folksam erbjuder två varianter av villahemförsäkringar: Villa Bas och Villa Stor. I vart fall på nätet erbjuder dem inte någon form av ren husförsäkring där du slipper hemförsäkring och skydd för lös egendom. Är du taggad på Folksams villaförsäkring åker du därför också på deras hemförsäkringsdelar vilka vi skrivit mer om här.

Folksam Villaförsäkring Bas är som det låter – en något avskalad försäkring där allriskförsäkring inte ingår, men väl det vanliga skyddet för byggnad & tomt gentemot brand, blixt, vattenskador, skadedjur, hussvamp m.m.

När du köper Villa bas ingår också en så kallad trygghetsbesiktning inom 30 dagar, där Anticimex gör en inspektion av din fastighet och ger råd & tips om hur du kan undvika framtida skada.

Folksam Villaförsäkring Stor är en helt klart mer mullig försäkring, där det kanske mest framträdande är att allriskförsäkring för villabyggnaden där upp till 150 000 kr i otursskador ersätts.

Andra skillnader med denna större försäkring gentemot Villa Bas är minskade åldersavdrag på byggnadsdelar, skador på yt- och tätskikt ingår och också vattenläckage genom yttertak och fasad.
Därtill sänks självriskerna generellt om du tecknar dig för Villa Stor. Läs mer om detta under rubriken ”självrisk & åldersavdrag” nedan.

Detta täcker Folksams villaförsäkring

Väljer du villaförsäkring från Folksam från du ett skydd till fullvärde på huset och dess tillbyggnader. Detta gäller både Villa Bas och Villa Stor. Likt andra försäkringsbolag som utger villaförsäkringar, gör företaget åldersavdrag före de betalar någon ersättning.

Tomten skyddas dock inte till fullvärde, istället får du här ett maximalt upp till dubbla taxeringsvärdet för både Bas och Stor, vilket är en bra nivå. Du måste också betala självrisken, och denna kan variera beroende på skadetyp.

Vattenskador

Folksams Villaförsäkring har ett helt ok skydd för vattenskador. Generellt täcks fuktskador och läckor från rör, element, från diskmaskin eller annan installation som går sönder och stopp i rör som orsakar översvämning i exempelvis källare.

Villa Bas ersätter inte skador på yt- och tätskikt i badrum, som exempelvis kakel. Övriga skador av vattenläckan ersätts dock.

Paketet Villa Stor ersätter dock denna typ av skador, vilket alltså är en uppgradering av skyddet. Försäkringen verkar inte ha särskilda villkor för hur yt- och tätskiktet installerades för att ersättning ska utbetalas.

Villa Stor ersätter skador genom tak- och fasad, men det gör inte Villa Bas. Skyddet mot takläckage i Folksams husförsäkring Stor, kommer av allriskskyddet som ingår i denna försäkring, och skyddar mot skador upp till maximalt 40 000 kr.

Brand & naturskador

Folksams villahemförsäkring skyddar mot brand- och blixtskador, storm, jordskrev och lavin. Som vi nämnde ovan gäller dock enbart täckning till fullvärde på huset, inte för tomten.

Båda villahemförsäkringarna har mycket gott skydd mot skador från snötryck. Det räcker med att taket skadas för att ersättning ska betalas ut, inte ett totalt sammanbrott vilket många bolag, bland annat Dina och Gjensidige kräver.

Skadedjur & Svampangrepp

När det kommer till skadedjur så är du med Folksam hem- och villaförsäkring skyddad mot angrepp från råttor, möss, myror, vägglöss m.m. och bolaget bär saneringskostnaden från ex. Anticimex.

Såväl Villa Bas och Stor ersätter angrepp från Husbock och hästmyra, men maximalt upp till 4 000 000 kr. Detta ger ett gott skydd, men det finns bolag med villaförsäkringar utan denna begränsningsregel – exempelvis Ica.

Folksam har ett klockrent skydd för äkta hussvamp vilket kommer helt utan beloppsbegränsning på båda paketen. Detta är mycket bra, eftersom man vid angrepp av hussvamp normalt måste byta ut både angripet virke och dessutom ha en god säkerhetsmarginal. Det är alltså inte sällan fråga om stora kostnader.

Självrisk & Åldersavdrag

Något som inte är helt bra med Folksams husförsäkringar är flexibiliteten när det kommer till att själv utforma självrisken. Faktum är att du inte har något annat val än att sätta grundsjälvrisken till 1 500 kr på både Villa Stor och Villa Bas.

Rätt surt för dig som vill ha en lägre månadskostnad och högre självrisk med andra ord.

Folksams villaförsäkring har också särskilda självrisker för dessa skador (Bas / Stor):

Vattenskada: 3 000 / 0 kr
Badrum: 3 000 kr / 0 kr
Frysta rör: 10%, lägst 3 000 kr / 0 kr
Översvämning: 10 % lägst 10 000 kr / 1500 kr
Hussvamp: 10 000 kr / 0 kr

Folksam villaförsäkring åldersavdrag

Folksamr-åldersavdrag-tabell

Tabell över åldersavdrag

Både Villa Bas som Villa Stor har villkor som gör att byggnadsdelar kan skrivas av med maximalt 80% av värdet, vilket ligger i linje med övriga försäkringsbolag, varken bättre eller sämre. I likhet med andra bolag, har Folksam dock en övre gräns för din egna kostnad för byggnadsdelar. Denna gräns är beroende på vilket av paketen du väljer.

Villa Stor har helt ok villkor, där den maximala kostnaden för åldersavdrag är 20 000 kr. Något högre än de andra bolagens premiumpaket, men helt ok tycker vi.

Villa Bas ger däremot en maximal egen kostnad för byggnadsdelar på hela 105 000 kr. Paketet har därmed de sämsta villkoren för egen kostnad vid åldersavdrag av alla villahemförsäkringar vi tittat på.

Pris och kostnadsavdrag

Priserna för Folksams båda försäkringspaket landade på 5:e och sista plats i vår jämförelse. Folksam Villa Bas låg på i genomsnitt 528 kr per månad, medans Villa Stor hade en kostnad på 839 kr per månad.

Även om priserna inte är billigast bland villaförsäkringar, så tycker vi ändå att prisvärdheten är relativt god eftersom täckningen är bra och självriskerna ej är farliga.

Kostnadsavdrag

Det finns ett antal saker du kan göra för att påverka din premiekostnad.

Folksam ger kostnadsavdrag om du har vattenfelsbrytare och vitvaruunderlägg installerade i villan. Dock krävs att produkterna är testade och godkända av Statens forskningsinstitut.

Har du inte vare sig källare eller krypgrund i husbyggnaden får du också billigare försäkring. Både källare och krypgrunder är mer skadeutsatta än exempelvis en enplansvilla.

Folksam Rabatter & erbjudanden

Folksam är det försäkringsbolag som har flest fackförbund anslutna till sin försäkring. Det innebär att rabatt ges på villaförsäkringen om du är medlem i något av dessa förbund.

Företaget ger också samlingsrabatt på sina försäkringar upp till 10% om du tecknar både villaförsäkring och bilförsäkring. En rätt kass samlingsrabatt, då det inte är ovanligt att försäkringsbolag har ända upp till 25% samlingsrabatt.

Folksam Kontakt

Om fortfarande du har något du undrar, men inte hittar informationen vare sig här på Försäkrat & Klart eller på Folksams hemsida, är det ett gott påbud att faktiskt kontakta försäkringsbolaget och fråga.

Folksam kontaktar du enklast över telefon eller epost.

Telefon: 0771-950 950
Epost: Formulär på hemsidan

Öppetider kundservie

Måndag – Fredag 07.30–21.00
Lördag – Söndag 09.00–19.00