Villaförsäkring utan hemförsäkring?

En villaförsäkring säljs normalt utan tillhörande hemförsäkring. En kombinerad hus- och hemförsäkring kallas för en Villahemsförsäkring, och är något dyrare än en villaförsäkring eftersom den förutom skador på villan, villans byggnadstillbehör och tomten också täcker skador på dig och ditt lösöre.