Trygg Hansa är försäkringsbolaget med räddningsbojen som kännetecken. Ett av de större försäkringsbolagen och ett välkänt varumärke i Sverige.

Bolaget har huvudkontor i Danmark, men har för närvarande Brittiska ägare. Sen lång tid tillbaka erbjuder Trygg Hansa husförsäkringar, och det är just deras villaförsäkring vi ska syna i sömmarna i denna recension.

Så… flyter ditt hus med Trygg Hansa, eller blir bojen ett sänke? 

Sammanfattning

Trygg Hansa villaförsäkring omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk
  • Åldersavdrag
3.8

Trygg Hansa är testets näst dyraste försäkring, men kommer med billiga självrisker (några undantag), förmånliga åldersavdrag och ett allmänt gott skydd. Här ingår allriskkydd för villabyggnaden och tomten som standard. Dock inget för dig som letar efter en billig villaförsäkring.

Bra är att ersättning ges för både yt- och tätskikt i badrum och läckage via yttertak och fasad.  Bolaget ger också ett obegränsat skydd för skador från Husbock & hästmyra, och har ett bra maxtak för ersättningen vid hussvampsangrepp.

Självriskerna är generellt låga, där endast skador i badrum sticker ut negativt med 4 000 kr. Grundsjälvrisken är flexibelt utformad, och nivån kan sättas av dig när du köper försäkringen.

Åldersavdragen är  trevliga, och nivån för maximal egen kostnad för byggnadsdelar hör till de absolut lägsta i de försäkringar vi undersökt.

Vi rekommenderar Trygg Hansa om du vill ha en premiumförsäkring med gott skydd, men var beredd på att betala för de förmånliga villkoren.

Valmöjligheter och utbud

Trygg-hansa-villaförsäkring-valmöjligheter-200-700

Företagets Villaförsäkring kommer endast i två varianter: Trygg Hansa Villahemförsäkring och Hus- och Tomtförsäkring. Medans Villahemförsäkringen täcker både fast- och lös egendom, så täcker Hus- och tomtförsäkringen endast husbyggnaden, tillbyggnader, fasta installationer samt tomtmarken.

Såväl Villahemförsäkringen och Villabyggnadsförsäkringen kan du teckna på nätet.

Tilläggsförsäkringar

Villahemförsäkringen hos TryggHansa är paketerad med totalt fyra tilläggsförsäkringar ikryssade på förhand: två drulleförsäkringar för fast- respektive lös egendom, ett utökat elektronikskydd i hemförsäkringen samt en utökad villabyggnadsförsäkring.

Värt att tänka på under nästkommande rubriker är att vi recenserat försäkringen med utgångspunkt i att dessa är ikryssade, eftersom TryggHansa anser att de ska ingå som standard.

De två tilläggsförsäkringar som ger bättre skydd för husbyggnaden och tomten är Allrisk för husbyggnad samt Utökad byggnadsförsäkring. De två andra har vi skrivit om i vår recension av Trygg Hansa hemförsäkring.

Den utökade byggnadsförsäkringen sänker det maximala åldersavdraget från 75 000 kr till 15 000 kr, ger lägre självrisker för många typer av skador, gör att försäkringen täcker reparation av yt- och tätskikt i badrum (ingår inte annars) samt ersätter läckage genom tak- och fasad.

Drulleförsäkringen för huset ger ett otursskydd med upp till 150 000 kr.

Detta täcker Trygg Hansa villaförsäkring

Trygg Hansa ersätter som utgångspunkt skada till fullvärde, men det finns vissa typer av skador där det råder särskilda maxbelopp för ersättningen. Likt alla typer av villaförsäkringar gör försäkringsbolaget åldersavdrag på de saker eller byggnadsdelar som skadats när beloppet räknas ut.

Vattenskador

Vattenskador och läckage från rör, avlopp, badrum och kök täcks med Trygg Hansa hemförsäkring villa. Den täcker också vattenläckage från diskmaskin, element, akvarium och vattensäng.

I försäkringen ersätts renovering av Yt- och tätskikt i badrum, under förutsättning att du inte väljer bort den utökade byggnadsförsäkringen.

Också vattenskador genom tak och fasad täcks, och du har likt med vad som gäller för Yt- och tätskikten möjlighet att välja bort detta skydd. Tänk dock på att skyddet ej gäller tak som är äldre än 30 år, vilket såklart gör försäkringen mindre fördelaktig för dig med ett gammalt hus.

Brand & naturskador

Trygg Hansa ersätter brand och naturskador såsom blixtnedslag, stormskador, översvämning och jordskred i sin villahemförsäkring.

Skador av snötryck på tak ersätts, men det räcker inte med enklare skador. Här måste snarast hela taket rasa in eller braka ihop för att det ska vara aktuellt med ersättning tyvärr.

Ersättning för skadad tomtmark är begränsad men förmånligt bestämd till två gånger taxeringsvärdet för tomtmarken.

Skadedjur & svampangrepp

Skydd mot skadedjur är tyvärr inte Trygg Hansas bästa område. Även ersättning ges mot sanering mot möss, råttor, insekter och så vidare så täcks till skillnad mot de flesta andra villaförsäkringar inte sanering av lösöre.

Till det positiva hör ersättning för skador från Husbock & hästmyra utan maxtak, vilket hör till ovanligheterna. Ersättning ges också för reparation och sanering av angrepp från äkta hussvamp, men här råder ett maximalt ersättningsbelopp om 3 000 000 kr.

Självrisk & Åldersavdrag

Du kan själv välja grundsjälvrisk hos Trygg Hansa när du tecknar försäkringen online. Du har att välja på 1 500-, 2 500-, 5 000-, och 10 000 kr i självriskbelopp. Lägre självrisk ger högre månadskostnad, medans högre självrisk ger en lägre månadskostnad.

Vi tycker Trygg Hansa villaförsäkring självrisk ger väldigt god flexibilitet, men vi hade gärna sett ytterligare alternativa nivåer med högre valbara belopp.

Slutligen har företaget ett par särskilda självrisker vissa typer av skador i villaförsäkringen:

Vattenskador: Lägst 2 000 kr (Blir högre vid högre vald grundsjälvrisk)
Vattenskador i rum med tätskikt & golvbrunn: Lägst 4 000 kr
Frysta rör: 10 000 kr
Översvämning: 10 000 kr
Hussvamp: 0 kr

Trygg Hansas åldersavdrag

Trygg-hansa-åldersavdrag-tabellTrygg Hansa skriver av byggnadsdelar med upp till maximalt 80% av värdet, vilket är standard bland försäkringsbolagen – inget direkt att anmärka på här alltså.

Som vi nämnde under tilläggsförsäkringar, är maxbeloppet för avdrag med Trygg Hansas villaförsäkring 15 000 kr eftersom deras tilläggsförsäkring Utökad byggnadsförsäkring ingår som standard. Väljer du bort denna, blir det maximala åldersavdraget 60 000 kr högre (75 000 kr).

Oavsett om du väljer tilläggsförsäkringen eller ej, så ligger maxbeloppet under medelvärdet för villaförsäkringar vilket är positivt.

Villkoren för åldersavdrag i den utökade byggnadsförsäkringen ger bra men inte oöverträffade villkor. En villaförsäkring utan denna tilläggsförsäkring ger i relation till marknadens övriga försäkringar marginellt bättre villkor än vad som är standard (ca 100 000 kr).

Pris och kostnadsavdrag

Trygg Hansas försäkring landade på 701 kronor per månad i genomsnitt, vilket resulterar i testets näst dyraste försäkring. Kostnaden representerar de förinställda alternativen där fyra tilläggsförsäkringar ingår.

Det finns alltså möjligheter att välja bort skydd till förmån för en billigare försäkring.

Kostnadsavdrag

Trygg Hansas räknar på om din villa har källare eller souterräng och har du hus utan dessa plan får du billigare försäkringskostnad. Du får också avdrag på premien om du har anslutet larm (gäller dock bara villahemförsäkringen).

Trygg Hansa Rabatter & erbjudanden

Det finns idag inga generella rabatter för Trygg Hansas husförsäkringar. Men om du redan har, eller kanske planerar att teckna fler försäkringar hos dem kan du få samlingsrabatt med 5% per försäkring upp till 20%.

Du som är med i Finansförbundet, Ledarna, ST eller SULF har också tillgång till rabatterad försäkring eftersom ditt fackförbund slutit ett särskilt avtal med TryggHansa.

Trygg Hansa Kontakt

Det är vettigt att faktiskt kontakta bolaget om du ej fått svar på din fråga varken här på F&K eller på Trygg Hansas hemsida.

Bolaget går dock endast att kontakta per telefon när det kommer till frågor om Villaförsäkringar:

Telefon: 0771-11 11 10

Öppettider Kundservice

Måndag – Fredag 07:00-21:00

Lördag – Söndag: 07:00-21:00