Dina försäkringar är ett förbund av försäkringsbolag som verkar under samma varumärke, men till skillnad från exempelvis Länsförsäkringar har de olika kontoren faktiskt samma villkor över hela linjen.

Dina erbjuder både Villa- och Villabyggnadsförsäkringar. Den senare kategorin innehåller ej en hemförsäkringsdel, medans den förra gör det.

Är då Dina försäkringar verkligen något för din situation? Låt oss ta reda på det…

Sammanfattning

Dina försäkringar Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Åldersavdrag
  • Självrisk
3.5

Skaffar du Dina får du en försäkring med trevliga regler för åldersavdrag, allrisk (200 000 kr) för villabyggnaden och också för en relativt billig slant. I vår jämförelse av Villaförsäkringar är Dina nämligen 4:e billigast på i genomsnitt 557 kr per månad.

Dina har helt klart förmånliga villkor när det kommer till åldersavdrag. Din maxkostnad för åldersavdrag på byggnadsdelar ligger exempelvis på 10 000 kr.

När det kommer till täckning av skador har dem ett helt ok skydd. Men i tre avseenden hade förbättringar kunnat ske.För det första ersätts yt- och tätskikt i badrum ej. För det andra gäller försäkringen inte vattenläckage genom tak eller fasad. Och för det tredje är maximalt utbetalningsbelopp för skador på tomten är lite lågt satt (200 000 kr).

Självrisken är bra utformad, och du kan själv välja en grundsjälvrisk på sex nivåer mellan 1 500 och 24 000 kr vilket borgar för skräddarsydda lösningar för just din hushållsekonomi. De särskilda självriskerna för badrum, frysta rör och översvämning ligger på en ok nivå, men för vattenskada generellt och för hussvamp hör självrisken till de sämre i vårt test.

Försäkringen passar de flesta försäkringstagare som vill ha en villaförsäkring med allrisk och bra åldersavdrag. Vi tycker dock du ska passa dig om du har värdefull tomt eller påkostat badrum då både tomtskydd och täckning för vattenskador i badrum alltså inte är det bästa.

Valmöjligheter och utbud

Dina-villaförsäkring-valmöjligheter-200-700

Dina försäkringars Villaförsäkring är enkelt utformad och kommer endast i två varianter: Ren husförsäkring utan skydd för lösöre och en villahemförsäkring där alltså Dinas hemförsäkring också ingår. Båda försäkringarna har mycket goda möjligheter att anpassas efter dina önskemål och behov.

Tilläggsförsäkringar

Såväl Villa- som villahemförsäkringen kan köpas med eller utan drulleförsäkring för hus och tomtmark. Dessutom kan du teckna två tilläggsförsäkringar i form av reducerad självrisk för vissa skador, samt begränsning av åldersavdrag.

Detta täcker Dina villaförsäkring

Med Dina försäkringar Villa blir ditt hus försäkrat till fullvärde. I likhet med alla andra bolag skrivs dock värdet på den skadade egendomen ned före du får några slantar. Åldersavdragen är dock bland de bästa i branschen, vilket vi kommer till under nästa huvudrubrik.

Bolagets husförsäkring har villkor som täcker vanliga skador på installationer – exempelvis värmepump eller panna. Vitvaror som går sönder, spis, kyl & frys, torktumlare och tvättmaskin ersätts även de, liksom vanliga typer av skadegörelse i villaområden – exempelvis klotter på staket.

Vattenskador

När det kommer till fukt- och vattenskador ersätter bolaget skador som uppstått genom rör som går sönder, läckage från vattenbärande rum i huset (exempelvis badrum & kök), läckage från vitvaror samt har översvämningsskydd från avlopp.

Ersätts gör däremot inte kostnaden för renovering av Yt- eller tätskikt som vattnet gått igenom. Inte heller vattenskador som uppstår genom Tak- eller fasaden på fastigheten får du betalt för.
Inte toppenbra skydd med andra ord, men är på sin plats att påpeka att Dina försäkringar är inte ensamma om denna typ av villkor då många bolag undantar detta. Dessutom är det normalt bara försäkringsbolagens större paket som innefattar sådana förluster: Folksams, Moderna försäkringars, och Icas premiumpaket exempelvis.

Brand & Naturskador

Dina försäkringar ersätter förlust vid brand till fullvärde. För naturskador orsakade av åsknedslag, storm, översvämning, snö eller jordskred finns dock särskilda maxbelopp föreskrivna i försäkringen, vilket alltså kan vara lägre en det faktiska värdet på din fastighet.

Villaförsäkringen ersätter skador från snötryck på taket, men det måste vara en rejäl skada och det räcker inte med att exempelvis ett par takpannor går sönder för att ersättning ska utgå.

Dina har rätt lågt satt maxbelopp för skador på tomtmark – endast 200 000 kr utbetalas för exempelvis storm- översvämnings eller jordskredsskador på tomten. Har du stor och värdefull tomt börd du därför tänka till en extra gång om försäkringen är rätt för din situation.

Skadedjur & Svamp

Ersättning lämnas för sanering av skadedjur som angriper huset.

Villaförsäkringen ersätter också sanering och återställande vid angrepp av husbock eller hästmyra, till ett maxbelopp om 4 000 000 kr.

Skador från äkta hussvamp ersätts inte som standard. För att få ersättning för detta krävs att du tecknar en tilläggsförsäkring. Med tilläggsförsäkringen är den maximala ersättningen för relativt låga satt till 1 000 000 kr.

Självrisk & Åldersavdrag

Dinas villaförsäkringar är väldigt flexibla när det kommer till storlek på grundsjälvrisken. Du väljer själv någon av nivåerna 1500- 3000- 6000- 12000 eller 24000 kr i grundsjälvrisk. Högre självrisk innebär lägre månadskostnad, och lägre självrisk ger högre månadskostnad.

Med fem nivåer är alltså chanserna rätt goda för att försäkringen får att anpassa efter din ekonomiska situation.

För vissa speciella skador blir du dock tvungen att betala särskild självrisk:

Vattenskador:  3 500 kr

Badrum: 3 500 kr

Frysta rör: 10%, men minst 4 000 kr och som högst 10 000 kr

Översvämning: 10 %, men som lägst 10 000 kr

Hussvamp: 10%, men lägst 10 000 kr och som högst 50 000 kr

Åldersavdrag

Dina-försäkringar-åldersavdrag-tabell

Tabell över åldersavdrag

Försäkringen kommer med väldigt förmånliga regler för åldersavdrag. Likt de flesta andra bolag skriver dem av värdet till maximalt 80%, men de skiljer ut sig från mängden när det kommer till ersättning för byggnadsdelar.

Om en skada uppstår på dessa behöver du aldrig betala särskilt mycket själv, eftersom maxbeloppet för egen kostnad är satt till endast 10 000 kr. I vårt test är detta den bästa villaförsäkringen för dig som tycker det är viktigt med förmånliga åldersavdrag.

Pris och kostnadsavdrag

Dinas försäkring var generellt bra prissatt i de områden och egenskaper vi mätte på. Försäkringen var fjärde billigast, men då är kostnaden ändå inte särskilt långt ifrån no. 3 och 2. Helt klart en trevligt prissatt försäkring, och också riktigt prisvärd för det skydd du får.

Kostnadsavdrag

Dinas Villaförsäkring har en hel del kostnadsavdrag. Detta kommer du märka om du tecknar online, då det företagets formulär har många boxar att fylla i. En smula tidskrävande rentav.

Uppsidan är dock att villaförsäkringen verkligen beräknar försäkringskostnaden för din villa och dess egenskaper – och inte utifrån en schablon.

Upplägget ger en potential att ge dig mycket lägre kostnader jämfört med alternativen. Självklart är en förutsättning att ditt hus är konstruerat så att det faktiskt är billigare att försäkra!

Du får kostnadsavdrag om du har:
• Vattenfelsbrytare
• Jordfelsbrytare
• Vattensäkert kök
• Brand- och inbrottslarm kopplat till central
• Ej utomhuspool
• Ej eldstad

Dessutom får du kostnadsavdrag om du ej har hus med källare. Däremot hittar vi ingenting om just suterränghus.

Dina Försäkringar Kontakt

Om du har några frågor om Dina försäkringars villahemförsäkring eller husförsäkring som inte besvaras här eller på deras hemsida, är det alltid en bra idé att kontakta dem och fråga.
Dina försäkringars hemsida är gjord så att den automatiskt känner av vad du bor och ger dig kontaktuppgifter till det kontor som ligger närmast dig. Vem du ska kontakta är däför beroende på vilket kontor du ”tillhör”.

Du kan dock oftast kontakta både en och två handläggare på företaget via både epost och telefon på vardagar under kontorstid.

Dina har också en bra funktion för att du ska slippa sitta i kö: genom att slå in ditt telefonnummer på hemsidan vidarebefodras detta till en anställd som ringer upp dig så snart som möjligt. Riktigt bra funktion tycker vi!