Villaförsäkring med besiktning

Vissa försäkringsbolag erbjuder gratis besiktning om du har en mer omfattande villaförsäkring. Försäkringsbolagen har generellt en rätt att besiktiga skadad egendom, och du kan förvänta dig att fastigheten kommer att besiktigas vid skada.