Är du intresserad av villaförsäkring från Swedbank krävs att du är kund i banken. Försäkringsgivare till bankens försäkringar är dotterbolaget Tre kronor, men det går utmärkt att teckna försäkringen på Swedbanks hemsida efter du loggat in i internetbanken.

Har Swedbank en vettig försäkring eller handlar det bara om merförsäljning till villaägare? Låt oss kika på det…

Sammanfattning

Swedbank Villaförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk
  • Åldersavdrag
3.6

Vi tycker Swedbank har en bra villaförsäkring som faller något på priset och skyddet mot vattenskador men i övrigt ger ett mycket gediget skydd. Swedbank Bas landade i vårt test på 532 kr per månad, vilket är 6:e billigaste försäkringen.

Till försäkringens fördelar hör både åldersavdragen och självriskerna som är lägre eller i paritet med genomsnittet. Swedbank låter dig också själv utforma grundsjälvrisken på en nivå mellan 1 500- och 10 000 kr. Maximal egen kostnad för byggnadsdelar är bland de lägsta hos de försäkringar vi har tittat på.

Blir huset angripet av hussvamp behöver du dessutom inte betala någon självrisk, vilket är ett klart plus med denna försäkring.

En annan mycket bra sak med Swedbank är skyddet för tomten, som täcker skador upp till dubbla taxeringsvärdet vilket gör försäkringen till de ledande på detta område. Vad gäller skydd för vattenskador så lackar dock försäkringen en smula. Swedbank ersätter inte yt- och tätskikt i badrummet, och inte heller ersätts läckage genom tak eller fasad.

Sammantaget är dock försäkringen gedigen, men en smula dyr. Vi hade gärna sett att allrisk hade ingått i Swedbank Bas, något som hade stärkt prisvärdheten.

Valmöjligheter och utbud

Swedbank-villaförsäkring-valmöjligheter-200-700

Företagets husförsäkringar kan du teckna i två olika paket: Villa Bas och Villa Plus. Du väljer själv om du vill teckna deras villahemförsäkring eller den rena byggnadsförsäkringen i formuläret på hemsidan.

Hemförsäkringen hos Swedbank har vi skrivit mer om här.

Swedbank Villaförsäkring Bas är den grundläggande villaförsäkringen, och ger skydd mot hus, byggnader och tomtmarken. Försäkringen innehåller ingen allrisk för byggnadsdelarna.

Swedbank Villaförsäkring Plus ger något mer än basförsäkringen. Du får bland annat drulleförsäkring för själva huset, ett utökat skydd för vattenskador, minskade åldersavdrag och reducerad självrisk.

Tilläggsförsäkringar

Swedbank erbjuder endast en typ av tilläggsförsäkring och då endast om du väljer villahemförsäkringen. Det är en småbåtsförsäkring som gäller för båtar upp till fem meter, med maximalt 15 hästkrafter och ett marknadsvärde om max 35 000 kr.

Det går tyvärr inte lägga till allriskförsäkring till Villa Bas.

Detta täcker Swedbank villaförsäkring

Skyddsnivån i Swedbanks Villahemförsäkring är satt till fullvärde för huset och tillbyggnaderna. När det kommer till tomten är det maximala ersättningsbeloppet dock begränsat en aning till dubbla taxeringsvärdet för tomten.

Maxersättningen för tomten håller en bra nivå, och är högre än vad du får med exempelvis Gjensidige och Dina.

Vattenskador

Swedbanks hemförsäkringar för villa täcker vanliga vattenskador från rörledningar, i våtutrymmen som badrum och kök, från element, värmepanna och översvämning via avloppsrör.

Villa Bas ersätter inte yt- och tätskikt i badrum, men skyddet ingår i Villa Plus som ersätter skadan om det skett plötsligt och oförutsett (en del i allrisken).

Inte heller skador genom tak eller fasad täcks av Villa Bas. Villa Plus skyddar dock mot vattenläcka i yttertak (men ej fasad) under förutsättning att det skett plötsligt och oförutsett. Den maximala ersättningsnivån är dessutom 40 000 kr.

Skyddet mot vattenskador hos Swedbanks villaförsäkringar är alltså inte det bästa. Trots att du tecknar deras premiumförsäkring Villa Plus ingår bara ett begränsat skydd, vilket är skäl nog att fundera på andra försäkringar tycker vi.

Brand & naturskador

Både Swedbank Villa Bas- och Plus ersätter skador från brand, explosion, blixtnedslag, storm, översvämning, jordskred och laviner.

Exempel på skador som täcks är träd som blåser ner, skadegörelse på staket eller flaggstången som går sönder.

Försäkringsalternativen har båda två skydd för skador från Snötryck. Däremot räcker det inte med en enkel skada, utan taket måste braka samman ordentligt för att ersättning ska utbetalas. (jfr. Moderna försäkringar)

Skadedjur & Svampangrepp

Swedbanks husförsäkring täcker sanering från skadedjur såsom möss, getingar, vägglöss och kackerlackor. En nackdel med deras villahemförsäkring är dock att saneringen inte täcker lösöre, vilket inte är något vidare.

Villaförsäkringspaketen täcker sanering och återställande vid angrepp av hästmyra och husbock. Maxersättningen är dock 4 000 000 kr, viket är sämre än vissa bolag, men skyddet ligger på en relativt god nivå.

Angrepp av äkta hussvamp täcks av Villa Bas och Plus, och skyddet är obegränsat vilket hör till ovanligheterna. Mycket bra jobbat Swedbank!

Självrisk & Åldersavdrag

Med Swedbank kan du välja fyra olika självrisker på husbyggnaden: 1 500-, 2 500-, 5 000- och 10 000 kr. Det är alltså en rätt flexibel försäkring när det kommer till att välja grundsjälvrisken. Om du vill ha en lägre månadskostnad kan enkelt välja en högre självrisk för att få detta.

Det finns dock särskilda självrisker för vissa typer av skador (Bas / Plus):

Vattenskada: 1 500 kr / 1 500 kr
Badrum: 4 000 kr / 4 000 kr
Frysta Rör: 10 000 kr / 1 500 kr
Översvämning: 10 000 kr / 1 500 kr
Hussvamp: 0 kr / 0 kr

Swedbank villaförsäkring åldersavdrag

Swedbank-tre-kronor-åldersavdrag-tabell

Tabell över åldersavdrag

Swedbank skriver ned dina byggnadsdelar på huset med upp till 80%, vilket är likt de flesta andra bolag och varken bättre eller sämre.

Maximal egen kostnad för åldersavdrag är dock olika beroende på om du tecknade Villa Bas eller Villa Plus. Med Villa Bas blir åldersavdraget maximalt 75 000 kr för byggnadsdelar, medans den för Villa Plus är max 10 000 kr.

Åldersavdragen för båda paketen är bland det absolut bättre vi sett, och i denna del tycker vi att Swedbank faktiskt glänser en smula.

Pris och kostnadsavdrag

Priserna för Swedbanks båda försäkringar är inte helt billiga. Swedbank Bas kostade 532 kr per månad i genomsnitt, vilket gör det till en av de dyrare basförsäkringarna. I premiumsegmentet ligger Swedbank Plus något bättre till och är billigare än både Trygg Hansas– och Folksams villaförsäkringar med 651 kr per månad i genomsnittskostnad.

Prisvärdheten för Swedbanks försäkringar tycker vi dock är rätt bra eftersom du får god täckning, låga självrisker och trevliga villkor på åldersavdragen.

Kostnadsavdrag

Swedbanks Villaförsäkring har dåligt med kostnadsavdrag.

Du får i likhet med andra försäkringar billigare försäkring ju färre badrum du har, desto färre bibyggnader och bostadsyta du har. Men du kan inte få kostnadsavdrag för exempelvis säker uppvärmning, vattenlås, larm eller att du saknar suterräng eller källare.

Vi tror att detta beror på att kostnaden i större utsträckning än andra räknas ut via en schablon. Om detta faktiskt är fallet, innebär det att du som har en ny villa, utan källare och kanske med säkra lösningar faktiskt subventionerar andra försäkringstagare genom att betala en premie som inte tar hänsyn till detta.

Inte bra.

Swedbank Rabatter & erbjudanden

Swedbank har idag varken direkta eller indirekta rabatter för sin villaförsäkring. Vi har inte ens hittat en samlingsrabatt.

Vad är det frågan om?

Swedbank Kontakt

Swedbank kontaktar du enklast genom att ringa deras kundservice. Det är svårt att mejla dem direkt, men det går att fylla i en intresseanmälan i ett formulär online, varpå dem kontaktar dig på din epost.

Telefon: 0771-22 11 22

Öppettider kundservice

Swedbank har onekligen intressanta öppettider för sin kundtjänst. De har nämligen öppet dygnet runt alla dagar i veckan!