Försäkringsbolaget Hedvig profilerar sig som ett företag som visar kunderna tillit istället för att genomföra detaljerade förhör. Hedvigs försäkringar har funnits på marknaden sedan år 2017. Företagets ägare, som har lång erfarenhet i försäkringsbranschen, är också besjälade av att erbjuda marknaden ett nytt koncept för försäkringar. 

Som ett modernt bolag arbetar bolaget med digitala lösningar till 100 %. Skadeanmälan kan du gör digitalt utan onödig pappersexcersis.

Handläggningstiden blir extremt kort. Bolagets affärsmodell gör dessutom Hedvig unikt. Av de totala månadsavgifterna går 75 % till att täcka kundernas skadeanmälningar. 25 % går åt till att utveckla verksamheten vidare, och eventuellt överskott går till välgörenhet. I denna artikel kommer vi att beröra de skydd som Hedvig Villaförsäkring ger. 

Förutom villaförsäkring erbjuder bolaget även, hemförsäkring, bostadsrättsförsäkring samt studentförsäkring. I dagsläget kan du dock ej försäkra ditt fritidshus hos Hedvig.

Sammanfattning

Hedvig Villaförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Åldersavdrag
  • Självrisk
4.4

Valmöjligheter och utbud

Hedvigs villaförsäkring kommer i princip enbart i en typ av paket, där du sedan skräddarsyr försäkringen för dina behov genom att svara på frågor som formuläret ställer. Något Bas-, Premium- och drullepaket för Hedvigs husförsäkringar finns således inte – utan vad du än väljer så kallas den för samma sak: Hedvig villaförsäkring

Detta täcker Hedvigs villaförsäkring

Vattenskador

Oavsett hur dina vattenskador har uppkommit täcks de av Hedvig. Din tvättmaskin kan ha havererat. Du kan ha fått översvämning i ditt badrum. Ditt frys- och kylskåp kan ha läckt vatten i samband med elavbrott eller liknande.

Hedvig ger ersättning för att reparera skadorna som uppkommit och för merkostnader under reparationen. Förutsättningarna för att få ersättning för vattenskada i våtrum är att våtskikt / renovering av exempelvis badrummet gjordes enligt de branschregler som fanns vid reperationstillfället.

Brand & naturskador

Detta skydd täcker om ditt hus kan ha blivit skadat av brand, åsknedslag, explosioner eller gas som bildats när något plastmaterial fattat eld.

Hedvig ger dig hjälp med reparation och sanering. Behöver du ersättningsboende ordnas det via Hedvig. Om ditt hus blir totalskadat, kommer Hedvig att ersätta dig med ett hus som är likvärdigt med ditt totalförstörda.

Skadedjur & Svampangrepp

Din villa kan skadas av en rad skadedjur men även av att vilda djur tränger in i huset. Hedvig ersätter dig med dina kostnader för reparation och sanering med ett belopp upp till 4 miljoner kronor, vilket är samma nivå som samtliga andra försäkringsbolag befinner sig på.

I likhet med de flesta andra försäkringsbolag, så hjälper Hedvig dig med sanering av skadedjur såsom råttor, getingar, myror m.m.

Förutom att täcka upp skador för husbock och hästmyra (insekter som skadar bärande konstruktion i bl.a. trähus), så täcker försäkringen även skador från vilda djur såsom bäver, älg och ren, något som inte alla villaförsäkringar gör (Exempelvis Gjensidige och Folksam)

Något sämre är dock det faktum att Hedvigs villahemförsäkring inte täcker svampangrepp i konstruktion eller ytor, vilket är ovanligt bland svenska försäkringsbolag. Det är endast Hedvig tillsammans med IF som inte ger skydd mot angrepp från hussvamp 2021.

Självrisk & Åldersavdrag

Självrisk är alltid någonting som är värt att undersöka på en villaförsäkring, och huruvida det går att utforma självrisken utefter en nivå som fungerar för din ekonomiska situation. Vissa vill ha en hög självrisk, men lägre månadskostnad och vice versa.

I Hedvigs fall är det dessvärre inte möjligt att välja vare sig en högre eller lägre självrisk än 1500 kr. Vi tycker att denna försäkring hade blivit en smula mer flexibel om man hade kunnat anpassa självrisken till en högre nivå, och därmed få potentiellt lägre månadskostnad.

För vissa av Hedvigs försäkringsskydd har du så kallade särskilda självrisker. I Hedvigs fall är de särskilda självriskerna för vattenskador, för skador i våtrum (exempelvis badrum), samt för frysskador på rör. I samtliga fall har du särskild självrisk på 3000 kr, vilket är dubbelt så högt som grundsjälvrisken.

Hedvig villaförsäkring åldersavdrag

För villaförsäkring gör försäkringsbolag åldersavdrag för såväl material som arbete. Avdragen görs med särskilda procentsatser för olika byggnadsdelar. Normalt gör bolagen inget åldersavdrag de första åren.

Hedvig gör heller inget åldersavdrag de första 10 åren generellt och inte förrän efter 15 år när det gäller byggnadsdelar. 

I princip samtliga försäkringsbolag tillämpar dock en maxgräns för hur mycket du själv får betala utifrån de sammanlagda åldersavdragen. Folksam, Gjensidige och Dina försäkringar lägger exempelvis ett tak på ca. 100 000 kr som max. Detta är dock inte fallet för Hedvigs villahemförsäkring som är helt obegränsad, vilket är negativt.

Pris och kostnadsavdrag

I likhet med andra försäkringar påverkas priset av hur stor yta du har i huset, hur många våningar huset har (Fler än fyra påverkar negativt), samt om du har fler än ett badrum.

Det genomsnittliga priset vi fick fram vid en jämförelse mot de andra villaförsäkringarna var väldigt konkurrenskraftigt (401 kr / månad)

Kostnadsavdrag

Hedvig har en väldigt strömlinjeformad produkt och har till skillnad från andra försäkringar inte kostnadsavdrag vid exempelvis installerat larm, vattenlås, eller säker uppvärmning.

Beroende på vem du är som försäkringstagare, och om du har något av det vi räknade upp ovan kan det vara både positivt och negativt.

Hedvig villaförsäkring rabatt

Det finns vad vi känner till just nu inga möjligheter att få rabatter på Hedvigs Villaförsäkring. Företaget verkar inte använda sig av rabattkoder eller liknande i sitt normala formulär, då det saknas möjlighet att ens ange en sådan.

Hedvig Kontakt

Hedvigs kundservice når du enklast genom att installera deras app, ringa dem eller maila in med din fråga eller skadeanmälan.

På mail når du Hedvig via hedvig@hedvig.com och du får oftast svar inom 24 timmar. För skadeanmälan använder du claims@hedvig.com

Vill du ringa in når du bolaget på 010-45 99 200.

Om du tecknat reseförsäkring och blivit sjuk utomlands, ska du kontakta Hedvig Global Assistance (SOS International) på +45 38 48 94 61. Du kan ringa dygnet runt så ser Hedvig till att du får rätt medicinsk vård.

Kontaktuppgifterna till huvudkontoret i Sverige är:

Hedvig HQ

Valhallavägen 117 K

115 31, Stockholm

Hedvig kundservice öppettider

Du kan få hjälp via appen (Chatt):

Måndag – Fredag 08–22

Helg – 10–22

Vill du ha telefonservice gäller dock annorlunda öppetider:

Måndag – Fredag 09-16

Helg – Stängt