Du bör skaffa en bostadsrättsförsäkring om du äger en bostadsrätt för att skydda din fasta egendom från skada. Om exempelvis brand eller vattenskada uppstår i din lägenhet får du utan en försäkring för din bostadsrätt själv stå för reparationskostnader. Det kan bli mycket stora belopp, inte minst eftersom en olycka sällan kommer ensam, och även dina grannars lägenheter kan bli drabbade av en skada som uppstår i din bostad.