Trygghansa är ett välkänt försäkringsbolag i Sverige med anor från 1800-talet. Företaget är en del av den danska försäkringskoncernen Codan Forsikring, och kom till Sverige först 1971.

Förutom hemförsäkringar och bostadsrättsförsäkringar erbjuder Trygghansa även försäkringar för villaägare och för dig som har fritidshus.

Trygghansa-hemförsäkring-banner-logo

Trygghansa Hemförsäkring omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Självrisk & Flexibilitet
3.0

Sammanfattning

Detta täcker Trygg Hansa hemförsäkring

Med Trygghansa hemförsäkring ingår ett egendomsskydd vilket skyddar mot Inbrott, stöld, bränder och vattenskador samt naturskador. Det ingår också ett reseskydd, ett ansvars- och rättshjälpsskydd samt ett överfallsskydd. Vi tycker överlag att Trygghansas skyddsnivåer är goda och ger ett bra skydd.

Hyresrättsförsäkringen ger också ett större skydd än vad som normalt är fallet i en del fall. Först och främst ska nämnas att drulleförsäkring som täcker skador upp till ett maxbelopp om 50.000 kr ingår i försäkringen. Dessutom ingår ett flyttskydd på 45 dagar, vilket gör att din hemförsäkring gäller även i nya lägenheten utan att du behöver teckna en ny under denna tidsperiod.

Egendomsskydd

För inbrott och stöld i bostaden har Trygg Hansa endast ett annat ersättningsbelopp än det vanliga för kontanter, för vilket maxbeloppet just nu är 3.000 kr.

Eftersom Allriskskydd ingår i Trygghansa hemförsäkring, täcks också stöld av personal som har tillgång till den försäkrade lägenheten, exempelvis hemtjänst. Ersättningsnivån är samma som täckningen för allrisk – 50.000 kr.

För stöld och inbrott utanför bostaden gäller ett försäkringsbelopp om 50.000 kr för stöld i källar- eller vindsförråd. Trygghansas allriskförsäkring täcker också upp till 50.000 kronor om du blir bestulen i gemensam tvättstuga. Rätt bra för kläd-fetischisten med andra ord!

Att allrisk ingår gör också att stöld ur bil, samt stöld av cykel ersätts med upp till 50.000 kronor hos Trygghansa.

Vid brand- vatten och naturskador så finns är försäkringsbeloppet på 1.000.000, eller 200.000 kr. Viss flexibilitet alltså, och väljer du det lägre försäkringsbeloppet så får du också en lägre månadspremie.

Egendom i vinds- eller källarförråd som har drabbats av denna typen av skador ersätts dock hos TryggHansa hemförsäkring till ett lägre maxbelopp: 50.000 kr. Om lägeheten blivit så skadad att du behöver ett annat boende under tiden, så har du också rätt till sådan i upp till ett och ett halvt år med denna boendeförsäkring.

Vi tycker nivåerna på egendomsskyddet är mycket bra hos detta företag, och en person med normalt mycket prylar kommer att ha fullgod täckning. Särskilt gillar vi att det inte råder maxbelopp för ersättning på smycken och armbandsur vid stöld i bostaden.

Reseskydd

Trygghansas reseförsäkring gäller i 45 dagar och ger dig ersättning om du skulle behöva akut sjukvård och eventuell hemtransport. Du får också ersättning för förstörda semesterdagar med 1.000 kr per dag, upp till totalt 10.000 kr.

Med reseskyddet kommer dock inget avbeställningsskydd, och det utbetalas heller ingen ersättning för kostnader som uppstår i samband med förseningar eller förlorat bagageö. Båda dessa saker går dock att teckna som tillägg, se nedan under tilläggsförsäkringar.

Trygg-Hansa reseskydd är helt okej tycker vi, men inget märkvärdigt – det finns en rad bolag som ger bättre skydd vid resa utomlands.

Ansvars- och rättsskydd

Trygghansa ersätter dig med upp till 5.000.000 kr om du skulle bli skadeståndsskyldig, vilket är standard.

Rättsskyddet ger dig ersättning med upp till 200.000 kr, med en självrisk på 20%. Du har också rätt att spendera rättsjälpsskyddet vid en förnyad tvist efter bodelning eller skilsmässa, om du behöver ett juridiskt ombud. Med tanke på att det rör sig om förnyad tvist, gäller det alltså att det redan finns en dom före du kan ta hjälp av skyddet.

Trygghansa rättshjälpsskydd är helt okej, och skiljer inte ut sig från mängden vare sig positivt eller negativt tycker vi på Försäkrat & Klart.

Överfallsskydd

Blir du utsatt för misshandel så ersätter TryggHansa hemförsäkring dig med mellan 8.000 – 12.000 kr, beroende på hur svår misshandeln var. Försäkringsbolaget ersätter också inkomstförluster, om du inte kan arbeta viss tid efter överfallet.

Med överfallsförsäkringen följer också ett krishanteringsskydd, där du får ersättning för att besöka en psykolog upp till 10 tillfällen om du skulle behöva detta. Krishanteringsskyddet omfattar dock inte ett s.k. mobbningsskydd för barn.

Den totala ersättningen hos Trygg hansa för invaliditet, misshandel, våldtäkt, tandskador m.m. är maximalt 1.000.000 kr.

Vi tycker Trygg hansas överfallsskydd inte direkt skiljer ut sig från mängden, utan är rätt lik många andra hemförsäkringar.

Trygghansa bostadsrättsförsäkring

Trygg Hansa bostadsrättsförsäkring skyddar din lägenhet och dess inredning mot Brand, vattenskada, explosion och sot- och rökskador. Vattenskador ges ersättning för även om de läckt genom yt- och tätskikt. Dock ges ingen ersättning för skador orsakade av en plötslig och oförutsedd händelse, vilket är fallet med många andra bostadsrättsförsäkringar.

Med bostadsrättsförsäkringen hos Trygg hansa blir din fasta inredning försäkrad till fullvärde, till skillnad från vissa andra bostadsrättsförsäkringar exempelvis Ica bostadsrätt. Grundsjälvrisken ligger vanligen på 1.500 kr, men för vattenskada är den 2.000 kr.

Försäkringsbolaget använder sig av åldersavdrag när de beräknar ersättningen i bostadsrättsförsäkringen (dvs, äldre inredning resulterar i lägre ersättning), men maximalt dras 75.000 kronor av från summan

Tilläggsförsäkringar

Trygghansa har en hel del tilläggsförsäkringar som du kan köpa för att komplettera din hemförsäkring.

 

Trygghansa hemförsäkring Pris

Trygg hansas hemförsäkringar hörde till de dyrare enligt våra tester, men hamnade ändå ett par snäpp billigare än den dyraste försäkringen som var Swedbank.

För en hyresrättsförsäkring hos Trygghansa fick du i genomsnitt betala 134 kr per månad, eller 1609 kr per år. Dyrast i testet var Stockholm, som var hela 78% dyrare än testets genomsnitt för Trygghansas hemförsäkring.

Bostadsrättsförsäkringen var inte heller billigast i Smögen om vi säger så – här fick du i genomsnitt betala hela 183 kr per månad eller 2192 kr per år. Också här var Stockholm dyrast, och försäkringen kostade hela 66% mer än genomsnittet för Trygghansa bostadsrättsförsäkringar.

Rabatter och lättnader

Hos Trygghansa finns inga direkta rabatter riktade mot hemförsäkringar eller bostadsrättsförsäkringar i dagsläget. Om du väljer att teckna någon mer försäkring hos dem utöver boendeförsäkring får du dock samlingsrabatt på den totala månadskostnaden upp till 20%. För att få denna fulla rabatt krävs dock att du har tecknat ända upp mot 5 stycken försäkringar.

Självrisk

Med Trygghansa kan du själv välja självrisk för hemförskringen i fyra olika nivåer: 1.500-, 2.500-, 5.000- och 10.000 kr. Det är med andra ord rätt gott om alternativ för att kunna påverka försäkringens månadskostnad till en utformning som passar för din situation.

Slutsats

Trygg hansas hemförsäkring ger ett fullgott skydd, och har rimliga ersättningsnivåer vid många olika skadetyper. Ett stort plus är att allriskförsäkring alltid ingår, vilket såklart påverkat priset på försäkringen uppåt. Det pris du blir tvungen att betala för att få det skydd som Trygghansa erbjuder, menar vi dock är i högsta laget och du kan hitta hemförsäkringar med motsvarande skydd för en billigare slant.

Kontakt

Har du några frågor om försäkringen som vi, eller folksams hemsida inte lyckats besvara är det aldrig en dum idé att kontakta Folksam direkt och ställa dina frågor. Du når enklast försäkringsbolaget genom telefon, chatt på hemsidan eller epost:

Telefon: 0771 11 11 10

Chatt: På hemsidan.

Epost: support@trygghansa.se

 

Öppettider:

07.00 – 21.00 Vardagar

10.00 – 18.00 Helger