Swedbank, som är en av Sveriges största banker behöver knappast någon längre presentation. Swedbank räknar sina rötter från sparbankerna, och grundades som en sammanslagning av ett sextiotal sparbanker till Föreningssparbanken 1997. Först 2006 bytte dem namn till Swedbank.

Swedbank har vid sidan av sin vanliga bankverksamhet sedan 2000-talet erbjudit hemförsäkringar till allmänheten. Swedbanks hemförsäkring levereras av ett företag som heter tre kronor AB, vilket är helägt av Folksam konstigt nog. Därför ska du inte bli förvånad om Tre kronor står försäkringsbrevet när du har tecknat försäkring hos Swedbank.

Men låt oss sluta gotta ned oss i bolagsförhållanden, och istället kika på Swedbanks boendeförsäkring!

Swedbank-hemförsäkring-banner-logo

Swedbank Hemförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning & Skyddsbelopp
  • Självrisk & Flexibilitet
  • Mervärden
2.3

Detta täcker Swedbank hemförsäkring

Swedbanks hemförsäkring går att få i två olika paket: Hem Bas och Hem Plus. Förutom det vanliga skyddet ingår i båda hyresrättsförsäkringarna ett skydd mot ID-stöld och du får även ett flyttskydd.

Swedbank HemBas är deras grundläggande hemförsäkring vilken ger dig egendomsförsäkring, reseförsäkring, ansvars-och rättshjälpsförsäkring samt överfallsförsäkring. I Bas ingår inte drulleförsäkring, utan för att få den måste du köpa deras plusförsäkring, vilken du kan läsa mer om nedan.

HemPlus är deras premiumförsäkring. Swedbank Hemplus ger dig utöver det som ingår i Bas, allriskförsäkring, utökat reseskydd, fördubblat skydd vid stöld utanför bostaden och ett flyttskydd.

Egendomsskydd

För inbrott & stöld i bostaden gäller ett maxbelopp för smycken och kontanter på 250.000 kr för Hem Bas, och ett obegränsat belopp för Hem Plus. För kontanter är maxbeloppen 3.000– och 5.000 kr för respektive försäkring.

Till skillnad från exempelvis Dina försäkringars hemförsäkring, ersätts stölder som har samband med att du har personal arbetande i din bostad (exempelvis gruppboende, hemtjänst), med ett obegränsat belopp med Swedbank hemförsäkring.

För inbrott & stöld utanför bostaden varierar ersättningen rätt mycket beroende på vilken försäkring du väljer.

För Stöld och inbrott i källare- eller vindsförråd gäller 35.000 kr i maxbelopp för basförsäkringen, medans Hem Plus har ett ersättningstak på 70.000 kr. För stöld ur gemensam tvättstuga är ersättningen väldigt låg för Swedbank Hem bas, (2.000 kr), medans allriskförsäkringen i HemPlus gör att ersättningen även här blir upp till 70.000 kr.

Om du blivit bestulen i din bil, gäller 3.000 kr i maxersättning om du väljer Hem bas, medans Hem plus återigen med allriskförsäkringen ger dig ända upp till 70.000 kr i ersättning.

Max ersättning för cykelstöld är dock samma med Swedbanks hemförsäkringar: upp till 35.000 kr.

Vid översvämning, vattenskador, brandskador och naturskador ska följande sägas om Swedbank hemförsäkring.

Swedbanks hyresrättsförsäkring, både vad gäller Bas- som Plusförsäkringen ersätter skador av denna typ upp till maximalt 1.000.000 kr. Om du vill är det dock möjligt att välja det lägre skyddsbeloppet 200.000 kr för att på så sätt få ned månadspremien något.

Skador som sker i Källar- eller vindsförråd ersätts med upp till 35.000 kr med Swedbank Hem Bas, medans ersättningen ligger på 70.000 kr med Hem Plus. Med båda hemförsäkringarna får du ersättning för extraboende upp till hela två år, vilket är mer än vad som gäller för många andra hemförsäkringar.

Stöldbegärlig egendom

Swedbanks hemförsäkring ersätter endast stöldbegärlig egendom (exempelvis mobil, GPS och laptop), under särskilda omständigheter utanför hemmet. Till sådana situationer räknas rån, eller väskryckning.

Reseskydd

Såväl Swedbank Bas som Hemplus ger dig en reseförsäkring som räcker i 45 dagar. Du skyddas mot kostnader för läkevård utomlands vid akut sjukdom. Swedbanks reseförsäkring täcker också kostnader för hemtransport. Vi tycker gott att Swedbank i denna del hade kunnat utöka reseförsäkringen till 60 dagar vid tecknande av Hemplus, som ju är en dyrare hemförsäkring.

Beroende på vilken av Swedbanks hemförsäkringar du tecknat, så ges ersättning för förstörda semesterdagar ur en pott som sedan divideras med antalet dagar du fått förstörda.  Basförsäkringens pott är på 10.000 kr, och 20.000 kr gäller för Hemplus.

Med Hemplus får du dock till skillnad från Basförsäkringen också ett avbeställningsskydd, som täcker förlusterna om du inte kan åka på semestern på grund av att du eller någon närstående blivit sjuk.

Ansvars- och rättsskydd

Swedbanks ansvarsförsäkring ersätter dig med upp till 5.000.000 kr om du blir skadeståndsskyldig för såväl Bas som HemPlus, vilket är standard för svenska hemförsäkringar. Om du behöver hjälp av en advokat eller juridiskt ombud täcker Swedbank Hem Bas skador upp till 120.000 kr, och för HemPlus gäller dubbla beloppet. Självrisken för rättshjälp är 20% hos Swedbank. Rättshjälpen är inte det mest generösa vi har sett, men ok.

Vid separation gäller särskilda regler för rättshjälp, och dina kostnader för process täcks upp till ett år efter det att separationen har skett.

Överfallsskydd

Swedbanks överfallsskydd ersätter dig med mellan 8.000 – 12.000 kronor om du råkat ut för misshandel. Utöver detta blir du ersatt för inkomstförlust, om du är tvungen att vara hemma efter överfallet. Det totala överfallsskyddet täcker invaliditet och mer permanenta skador till följd av misshandeln eller våldtäkten upp till ett maxbelopp om 1.000.000 kr.

Det råder alltså i princip ingen skillnad mellan Bas– och HemPluspaketen i dessa delar.

Swedbank bostadsrättsförsäkring

Med Swedbanks bostadsrättstillägg får du utöver skyddet som den vanliga hemförsäkringen ger också ett skydd för lägenheten och de fasta inventarierna (ex. kök, braskamin). Försäkringen skyddar mot skada från brand, gas, läckage genom yt- och tätskikt samt för oförutsedd och plötslig händelse. Ersättningen vid plötslig och oförutsedd händelse är satt till ett maxbelopp om 200.000 kr.

Något som är bra med Swedbank bostadsrättsförsäkring är att de utöver skadorna som skett också ger ersättning för friläggande och återställande av skada. Med andra ord så ersätter dem också problemets ursprung, inte enbart de skador som orsakats av ex. en vattenläcka. Dock ersätter dem inte skadat yt- eller tätskiktet vid läckage, vilket är negativt.

När det kommer till skadedjur täcker bostadsförsäkringen sanering av skadejur, men inte skador orsakade av dessa (ex. termiter). Även om det hör till ovanligheterna att försäkringsbolag ersätter för ex. husbock, så är det inget plus från Swedbanks sida.

Tilläggsförsäkringar

Swedbanks hemförsäkring har förutom småbåtsförsäkring, inga direkta tilläggsförsäkringar med anknytning till ditt lösöre. I samband med att du tecknar hemförsäkring, går det också att teckna bilförsäkring, för att på så sett kunna ta del av Swedbanks samlingsrabatt.

Småbåtstillägget gäller upp till maximalt 9 stycken båtar, och får tecknas enbart för båtar som är maximalt 5 m långa, har 15 hästkrafter och inte heller har ett marknadsvärde som överstiger 35.000 kr.

Swedbank hemförsäkring pris

Swedbanks hemförsäkring kostar mer än alla andra försäkringar vi undersökt. Faktum är att de är snordyra.

Priset för en hemförsäkring hos Swedbank landade enligt vårt test på  151 kr per månad eller 1810 kr per år. Dyraste ort var Stockholm vilket inte är så konstigt i sig, men att kostnaden i Stockholm enbart skiljde sig med ca. 10% från genomsnittspriset är mer anmärkningsvärt.

Priset på Swedbanks Bostadsrättsförsäkring var även det i den dyrare prisklassen. Minst sagt. I vår undersökning gick en bostadsrättsförsäkring hos Swedbank på i genomsnitt 168 kr per månad, eller 2018 kr per år. Dyrast var här likt hemförsäkringen Stockholm, där priset var 14% högre än genomsnittet.

Rabatter

Den enda rabatten som är möjlig att få till Swedbank hemförsäkring är en samlingsrabatt på upp till 20%, med kravet att du också måste teckna en bilförsäkring genom dem.

Självrisker

Du kan dessvärre inte själv välja självrisk hos Swedbank, utan betalar alltid 1.500 kr. Swedbanks hemförsäkring är alltså rätt inflexibel i denna del.

Slutsats

Swedbanks hemförsäkringar är riktigt dyra, och även om du generellt rätt bra täckning för priset, ingår inte allriskskydd i basförsäkringen. Skyddet vid stöld utanför bostaden är rätt lågt, och vi har också sett betydligt bättre reseskydd. Att du får en del mervärde till försäkringen (ID-skydd och flyttskydd), väger tyvärr inte upp dessa brister.

Summa summarum är helt enkelt att det går att få betydligt bättre och billigare hemförsäkring för den kostnad Swedbank tar för sina hemförsäkringar.

Swedbank kontakt

Det är alltid en god idé att kontakta ett försäkringsbolag före köp om man har några frågor.

Swedbank kontaktar du enklast över telefon eller epost:

Telefon: 0771-22 11 22

Epost: Formulär på hemsida