Dina försäkringar är ett förbund av 12 försäkringsbolag i Sverige som erbjuder sina produkter under samma varumärke. Dem bildades så sent som 1987, men började använda varumärket Dina först 2006.

Dina försäkringar erbjuder förutom hyresförsäkring och bostadsrättsförsäkring också en villaförsäkring. Vid sidan av boendeförsäkringar erbjuder dem en lång rad försäkringsprodukter såsom motorförsäkringar, djurförsäkringar, företagsförsäkringar och lantbruksförsäkringar.

Vi ska i denna recension ta oss en titt på Dina försäkringars hyresrättsförsäkring och bostadsrättsförsäkring.

Dina-försäkringar-hemförsäkring-banner-logo

Dina Hemförsäkring Omdöme
 • Pris
 • Täckning
 • Självrisk & skyddsbelopp
3.7

Detta täcker Dina försäkringars hemförsäkring

Dina hemförsäkring kommer endast i en slags variant, som du sedan kan komplettera med tilläggsförsäkringar om du önskar få extra skydd.

Med Dinas basförsäkring ingår egendomsskydd för hemmet som säkrar mot brand, inbrott & stöld, skadegörelse och vatten- och naturskador. Hemförsäkringen täcker utöver detta också ett reseskydd, ansvars- och rättshjälpsskydd, och överfallsskydd.

En mycket bra sak med Dina hemförsäkring är att Drulleförsäkring ingår som standard i hemförsäkringen med ersättning upp till 50.000 kr. Du kan dock välja bort allrisken för att få en billigare premie, vilket helt klart är ett flexibelt alternativ.

Häng med en kort stund till, så ska vi gå igenom vad skyddet faktiskt täcker. 

Egendomsskyddet

Hos dina försäkringar kan du själv sätta försäkringsbeloppet ända upp till fullvärde. Detta ger viss flexibilitet för dig som vill ha en mindre skyddsnivå och billigare månadskostnad. För vissa typer av skador råder – likt andra försäkringsbolag – särskilda maxbelopp:

För stöld och inbrott i bostaden gäller följande maxbelopp:

 • Kontanter: 5.000 kr
 • Smycken & armbandsur: 150.000 kr
 • Maxbelopp vid stöld när du har hemtjänst el. dylikt: 50.000 kr

För stöld utanför bostaden (bortaskyddet) gäller följande maxbelopp:

 • Källarförråd: 50.000 kr
 • Gemensam tvättstuga: 50.000 kr
 • Stöld ur bil: 50.000 kr
 • Cykel: 20.000 kr

För brand, vattenskada och naturskador gäller följande särskilda maxbelopp, i övrigt gäller det normala försäkringsbeloppet:

 • Källar- och vindsförråd: 50.000 kr.

När det kommer till denna typen av skador är värt att nämna att Dina försäkringar täcker kostnader ersättningsboende till 1.5 år om du skulle behöva ett sådant medans reparationer sker.

Reseskyddet

Reseskyddet hos dina försäkringar gäller upp till 45 dagar med den vanliga hemförsäkringen. Du har rätt till ersättning med Dina försäkringars reseförsäkring om du skulle behöva akut sjukvård, hemtransport från utlandet och 500 kronor per dag upp till 22.500 kr om dina semesterdagar skulle förstöras. I reseskyddet ingår dock inte något avbeställningsskydd, men försäkringen går i dessa delar att uttöka med en tilläggsförsäkring.

Ansvars- och rättsskyddet

Ansvarsskyddet gäller om du blir skadeståndsskyldig och täcker skador upp till 5.000.000 kr, vilket är standard i dessa sammanhang. Om du skulle behöva advokat- eller annan for av rättshjälp ersätter Dina försäkringars rättshjälpsförsäkring dig med upp till 300.000 kronor. Detta i kombination med att du kan använda rättsskyddet vid förnyad vårdnadstvist (ej ny) och en självrisk på 25%, gör Dina försäkringars hemförsäkring till en av de bättre utformade i Sverige.

Överfallsskyddet

Med Dinas hemförsäkring får du ett överfallsskydd som ger dig mellan 8.000 – 12.000 kr vid misshandel, beroende på hur skadad du blev. Något negativt med Dina försäkringars hemförsäkring är att inkomstbortfall inte ersätts alls vid överfall, vilket vissa bolag gör – exempelvis IF. Det högsta belopp som kombinerat utbetalas vid ett överfallstillfälle, när du blivit misshandlad, kanske utslagna tänder eller rentav blivit invalid är 1.000.000 kr med detta försäkringsbolag.

Dina Bostadsrättsförsäkring

Du som äger bostadsrätt ska teckna en bostadsrättsförsäkring snarare än en hemförsäkring för hyresrätt hos Dina. Hos Dina försäkringar är bostadsrättsförsäkringen en uppgradering av bolagets vanliga hemförsäkring, och alltså ingen “egen” försäkringstyp.

Dina försäkringar bostadsrättsförsäkring ger skydd för bostadsrätten till fullvärde. Det innebär att det egentligen inte finns något maxtak för ersättningsbeloppet om det skulle hända något. Här ingår också ett allriskskydd (otursförsäkring) upp till 200.000 kr, vilket onekligen är bättre än vad som gäller för hemförsäkringen.

Tilläggsförsäkringar

Dina försäkringar hemförsäkring har också ett stort antal tilläggsförsäkringar, vilket gör en väldigt flexibel produkt för dig som kanske inte vill ha så bra skydd på vissa områden, men riktigt bra på andra. De erbjuder 2020 följande tilläggsförsäkringar:

 • Bostadsrättsförsäkring
 • Drulleförsäkring
 • Extra reseskydd
 • Småbåtsförsäkring
 • Golfförsäkring
 • Hästtillbehör

Med extra reseskydd uppgraderas reseförsäkringen till att täcka ersätter kostnad för resa som du tvingas avbeställa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall som drabbar dig, närstående person eller medresenär. Resetillägget gäller därtill om du tvingas avboka resa på grund av krig, naturkatastrof eller epidemi i det land du ska besöka.

Småbåtsförsäkring kan du teckna som ett tillägg för båtar som är maximalt 6 m långa, med motorkraft på max 15 hästkrafter och en segelyta på 15 kvadratmeter. Marknadsvärdet på småbåten får dessutom maximalt vara 50.000 kr. Endast mindre typer av båtar går alltså att försäkra med Dina småbåtsförsäkring.

Småbåtstillägget täcker förlust eller skada på grund av oförutsedd händelse, och det kan bland annat röra sig om stöld, brand och naturskador. Du ersätts normalt om skadan uppstått genom ett snabbt händelseförlopp, men inte för exempelvis slitage eller åldersskador.  Småbåtsförsäkringen har en särskild självrisk på 1500 kr.

Dina hemförsäkring pris

Priset på Dina försäkringars hemförsäkring landade enligt vårt test på knappt 101 kr per månad, eller 1217 kronor per år. Det gör Dina till en medeldyr hemförsäkring, men i viss mån tycker vi ändå att den är prisvärd med tanke på att allriskförsäkring faktiskt ingår i priset. Inte billigast, inte dyrast men helt okej prisvärdhet med andra ord. Dyraste orten enligt vårt test var Stockholm, där Dinas hemförsäkring var 50% dyrare än genomsnittet.

För Dinas bostadsrättsförsäkring blev resultatet 124 kr per månad, eller 1492 kr per år. Här placerade sig företaget faktiskt bland de billigare försäkringarna. Dyraste ort var liksom för hemförsäkringen Stockholm, där försäkringsskyddet var 41% dyrare än genomsnittet.

Rabatter och erbjudanden

Dina försäkringar erbjuder idag inga rabatter. Rätt trist om vi får säga det själva.

Självrisk

Med Dina försäkringar hem- och bostadsrättsförsäkring kan du utforma självrisken genom att lägga den på nivåerna 1.500-, 3.000-, 6.000-, 12.000-, eller 24.000 kr. Det är alltså en mycket flexibel försäkring, men hade vi fått önska något hade vi gärna sett fler nivåer i det lägre spannet. Kanske en försäkring på 2.500 och en på 4.000 kronors-nivåerna.

Slutsats

Dina försäkringar hem är en rätt bra hemförsäkring som också är hyfsat billig. Täckningen är god, och försäkringen är flexibel. Reseförsäkringen lackar dock något, särskilt vad gäller ersättningen för förstörda arbetsdagar.

Dina försäkringar kontakt

Dina försäkringar når du enklast genom att kontakta det lokalkontor som är närmast dig. Du når dem via telefon eller mail.

Telefon: 036 – 35 68 70

Epost: sydost@dina.se

 

Supporten är öppen:

Mån- fredag: 08.00 – 16.45