Bostadsrättsförsäkring andra hand?

Om du hyr en bostadsrätt i andra hand ska du trots att du hyr lägenheten teckna dig för en bostadsrättsförsäkring. Det gör att du kan vara säker på att brandskador, vattenskador m.m. täcks vid skador på själva lägenheten och dess fasta inredning. Med en försäkring för hyresrätt kommer enbart lösöret i lägenheten täckas (exempelvis möbler), men inte fast inredning (exempelvis köksluckor, badrum och inglasad balkong).