Vem kan teckna hemförsäkring?

Du som är folkbokförd i Sverige, bor i den bostad du vill försäkra och har rättshandlingsförmåga kan teckna hemförsäkring. Med rättshandlingsförmåga menas att du är myndig och ej satt under förvaltarskap eller har god man.