Hemförsäkring när man blir sambo

När du eller din sambo flyttar ihop gäller normalt hemförsäkringen för den inflyttade personen om han eller hon skriver sig på den nya adressen. Det är dock viktigt att notifera försäkringsbolaget om förändringen i hushållet, och det kan också vara värt att se över om skyddsbeloppen täcker det nya lösöret.