En hemförsäkring är ett kontrakt mellan dig och ett försäkringsbolag vars främsta uppgift är att skydda värdet på ditt hem och ägodelar. I modern tid har hemförsäkringar fått fler uppgifter än så och har utvecklats till så kallade kombinationsförsäkringar, som täcker många fler skador än enbart egendom i hemmet.

Genom att ha utvecklats till kombinationsförsäkringar täcker hemförsäkring numera skador som uppstår vid utlandsvistelse (Reseförsäkring); om du skulle bli skyldig någon pengar (Ansvarsförsäkring); Skador på din egendom till följd av brand, och merkostnader på grund av branden (Brandförsäkring); vattenskador på din egendom från våtutrymmen och läckage från tak m.m. (Vattenskadeförsäkring); ersättning när du blir utsatt för misshandel eller sexualbrott (överfallsförsäkring) och skydd för den situation

Har du nått åldern 18 år, bor i egen hyresrätt och är svensk medborgare kan- och bör du teckna hem försäkring. Detta är en försäkringstyp som ger dig mycket trygghet i utbyte mot en relativt låg kostnad. Hemförsäkringar kostar sällan mer än 1000 – 2000 kronor om året, och varierar beroende på orten där du bor, din ålder och eventuellt din tidigare försäkringshistorik.