Category: Hemförsäkring

Trygghansa Hemförsäkring

Trygghansa är ett välkänt försäkringsbolag i Sverige med anor från 1800-talet. Företaget är en del av den danska försäkringskoncernen Codan Forsikring, och kom till Sverige först 1971. Förutom hemförsäkringar och bostadsrättsförsäkringar …

Gjensidige hemförsäkring

Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag som räknar sina rötter till Norges första brandkassa “Søndre Land”, som grundlades redan 1816. I Sverige etablerade dem sig så sent som 2006 genom …

Swedbank hemförsäkring

Swedbank, som är en av Sveriges största banker behöver knappast någon längre presentation. Swedbank räknar sina rötter från sparbankerna, och grundades som en sammanslagning av ett sextiotal sparbanker till …

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är ett kontrakt mellan dig och ett försäkringsbolag vars främsta uppgift är att skydda värdet på ditt hem och ägodelar. I modern tid har hemförsäkringar fått fler uppgifter …