Category: Hemförsäkring

IF hemförsäkring

IF är ett av de större försäkringsbolagen och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska staterna. Försäkringsbolaget IF, som är en del av sampokoncernen, har idag …

Folksam Hemförsäkring

Folksam hemförsäkring är en av Sveriges största försäkringsprodukter. Folksam är kundägda, och grundades redan 1908 som en del av Kooperativa förbundet. Folksam var nämligen KF:s startskott för försäkringsverksamhet. Tanken var, …

Vem kan teckna hemförsäkring?

Vem kan teckna hemförsäkring? Du som är folkbokförd i Sverige, bor i den bostad du vill försäkra och har rättshandlingsförmåga kan teckna hemförsäkring. Med rättshandlingsförmåga menas att du är …

Vem omfattas av hemförsäkring?

Vem omfattas av hemförsäkring? Hemförsäkring omfattar dig som köper försäkringen. Andra medlemmar som bor i den försäkrade bostaden, omfattas också av försäkringen under förutsättning att de är folkbokförda där. Inneboende, …

ICA Hemförsäkring

Ica är ett svenskt företag, vilket är mest känt för försäljning av mat- och dagligvaror. Sedan början på 2000-talet bedriver Ica också försäkrings- och bankverksamhet genom företagen ICA Banken AB och …

Moderna försäkringar hemförsäkring

Moderna försäkringar är ett försäkringsbolag som förutom hemförsäkring bland annat säljer djurförsäkringar, personförsäkringar och bilförsäkringar. Mest kända är dem kanske i Sverige för sina billiga MC-försäkringar. De är en del av …