Vem omfattas av hemförsäkring?

Hemförsäkring omfattar dig som köper försäkringen. Andra medlemmar som bor i den försäkrade bostaden, omfattas också av försäkringen under förutsättning att de är folkbokförda där. Inneboende, täcks dock i normaltfallet inte av din hemförsäkring.

Under vissa förutsättningar är det möjligt att barn under 18 år, men som inte bor i den lägenhet eller hus där försäkringen gäller omfattas av försäkringen. Det varierar dock från försäkringsbolag till försäkringsbolag.