Nästan alla har otur någon gång i livet – och visst kan du väl dra dig till minnes händelsen när du tappade nycklarna, spillde kaffe på datorn eller krossat fönsterglaset på din Iphone?

drulleförsäkring-mobiltelefon-trasig

Sådana tråkigheter täcks dessvärre inte automatiskt om du tecknar en hemförsäkring.

Hembostads– och villahemsförsäkringar täcker förvisso skador på ditt lösöre, men normalt bara om skadan orsakas av brand, vattenskada, naturskada (ex. åska), eller  stöld och inbrott. Vidare ersätts en stöld som sker utanför hemmet sällan om det är fråga om så kallad stöldbegärlig egendom.

Vill du ha ett skydd för dina saker mot olyckshändelser eller klumpighet, från dig själv och andra, krävs att du tecknar ett så kallat allriskskydd i samband med hemförsäkringen. Detta skydd, som oftast är ett tillägg för hemförsäkringen, kallas ibland också för drulleförsäkring – vilket ger en hint om vilken typ av förluster den täcker.

Drulleförsäkring ger ett utökat skydd mot otursskador, där hemförsäkringens vanliga skydd mot brand, vatten och förlust genom stöld inte räcker. Allrisk täcker även i de flesta fall förlust av stöldbegärlig egendom utanför hemmet.

Hos de flesta försäkringsbolag kan du lägga till drulleförsäkring till din vanliga bostadsförsäkring Maxbeloppen som ersätts blir oftast högre med en knuten drulleförsäkring än med enbart basförsäkringen. Men tänk på att en försäkring med allrisktillägg kostar lite mer än försäkringsbolagens mer avskalade hemförsäkringar.

Detta krävs för att du ska bli ersatt

Även om det är vanligt att påstå att drulleförsäkring ger ersättning för skador som orsakas av otur, är detta inte hela sanningen.

Allriskförsäkringar – även sådana för bilar – är uppbyggda så att dem istället för ersätta ”otur” vilket är svårt att precisera, ger ersättning för händelser som skett plötsligen och som du inte kunnat förutse.Dessa två krav gäller för alla svenska hemförsäkringar med drulletillägg. Ett bra sätt att avgöra om din hemförsäkring betalar ersättning med allrisk är därför att ställa dig följande frågor:

  1. Skedde den händelse som ledde fram till skadan plötsligt?
  2. Kunde jag förutse att skadan kunnat inträffa på förhand?

1. Skadan ska ha skett plötsligt

Första kravet tar sikte på att skadan ska ha inträffat relativt snabbt. Om det är en skada som sker eller har skett under ett långt förlopp eller med gradvis försämring ersätts den alltså inte med allrisktillägget i hemförsäkringen.

Att droppa datorn i asfalten, eller spilla ett glas öl på handväskan är typiska plötsliga händelser. Men en gradvis försämring av prestandan på din tekniska utrustning näppenligen kan ses som en plötslig händelse.

Andra vanliga exempel på icke plötsliga skador är slitage på grund av väder, vind och användning. Dessa ersätts alltså inte av en hemförsäkring med drulle.

2. Du ska inte kunnat ha förutsett att skadan på förhand

Med det andra kravet görs en analys från försäkringsbolagets sida om du före skadan såg att det fanns en risk för att skada skulle kunna inträffa. Genomförde du ändå detta, trots att du såg risken för skada så får du dessvärre själv stå för kostnaderna och ingen ersättning betalas från drullen.

De flesta vet exempelvis att bada i pool med kläder kan leda till att dessa förstörs eller blir blekta av klor i bassängvattnet. Det är sunt förnuft att veta. Hoppar du glad i hågen ändå i vattnet, kan du därför inte kräva ersättning på av din drulleförsäkring för skadorna som uppstår.

Men att att tappa mobiltelefon, ipad eller dator i marken är sällan något som man kan förutse på förhand. Normalt så slinker inte mobilen ur handen på en.

Typiska skador som täcks av drulleförsäkring – mobil, dator, glasögon & TV

Skador på mobiltelefoner eller annan hemelektronik och om det täcks av hemförsäkringen är troligtvis det område flest människor undrar över. Hemförsäkringen täcker inte skador på mobiltelefon, dator, glasögon, tv, nycklar i sitt basutförande, vilket du kan läsa mer om här.

Med en allriskförsäkring täcks normalt din hemelektronik under förutsättning att skadan skett plötsligt och du inte kunnat förutse den.

Villaägare behöver teckna för både fast- och lös egendom

Värt att nämna när vi ändå snacket är igång om drulle till hemförsäkringen är att du som tecknar villaförsäkring, normalt måste teckna allrisktillägg för både ditt lösöre och fasta egendom. Som standard täcker allrisken bara ett av dessa områden, och om du vill vara skyddad mot otursskador på både huset och dina prylar bör du därför se till att allrisktillägg ingår för båda tillgångsslagen.