Vi har undersökt 7 olika barnförsäkringar från Sveriges största försäkringsbolag och kan ge ICA Försäkrings barnförsäkring en rekommendation. Barnförsäkringen når inte helt upp till Folksams barnförsäkrings nivå men är ändå ett bra alternativ.

Det är viktigt att jämföra barnförsäkringar innan man köper. Läs därför vår jämförelse Bästa Barnförsäkring 2020innan du bestämmer dig.

Om ICA Försäkring

Ica Försäkringar Barnförsäkring

Ica Försäkring är ett försäkringsbolag som, precis som namnet antyder, ägs av ICA Gruppen. ICA Försäkring startade 2015 och är ganska nya på den svenska försäkringsmarknaden. De skiljer sig från andra försäkringsbolag genom att fokusera mycket på privatkunder och försäljning via internet.

De har växt snabbt de senaste åren och har generellt ett bra rykte i marknaden. Våra informella undersökningar visar att ICA Försäkring rankar högt i kundnöjdhetsundersökningar och kunder har sällan problem med att få ersättningar utbetalda.

De erbjuder rabatter på sina försäkringar genom att man få dubbel bonus på ICA kortet om man köper en eller flera försäkringar hos ICA Försäkring. Exempelvis hemförsäkring eller fritidshusförsäkring.

ICA Barnförsäkring

ICA Försäkring Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
4.5

ICA barnförsäkring är i mångt och mycket baserad på deras olycksfallsprodukt. Försäkringsvillkoret är lättläst, väl strukturerat och tydligt. Det tycker vi är viktigt så att du som försäkringstagare vet vad du köper för produkt. Vi har skrivit mer om vilken ålder man ska köpa barnförsäkring här.

Ersättning Sjukdom och Olycksfallica-försäkring-barnförsäkring-jämför

ICA Försäkring täcker olycksfall och sjukdom i sin barnförsäkring och ekonomisk samt medicinsk invaliditet också. Detta ger ett bättre skydd än de flesta kommunala barnförsäkringarna. Om barnet skadas så att den medicinska invaliditetsgraden anses vara över 20% betalas en högre ersättning ut. Detta är bättre än till exempel Euro Accident som enbart betalar extra om invaliditetsgraden är högre än 80% men sämre än Folksam som ökar ersättningen redan vid 16% invaliditetsgrad. För ICA Försäkring betyder det att om den medicinska invaliditetsgraden anses vara 100% så betalas 300% av försäkringsbeloppet (prisbasbeloppet) ut. Se bild. Vid ICA Försäkrings högsta försäkringsbelopp på 2.500.000 kr så betyder det att 7.500.000 kr betalas ut. Detta är den högsta ersättningen i vår jämförelse.

Kroppsskada och ärr

Försäkringen täcker också kroppsskada, till exempel en bruten arm eller en vridning av knä eller ben. Skada måste har varit plötslig och oförutsedd och ha krävt läkarbehandling. Skador som följd av överansträngning som till exempel ryggskott, muskelbristning eller diskbråk täcks dock inte.

Ärr som följd av en allvarlig skada täcks, så länge den har sytts, limmats eller tejpats. Bagatellartade ärr täcks inte. Ersättning betalas tidigast ut efter ett år så att försäkringsbolaget kan vara säkra på att ärret består och alltså ger ett kvarstående men. Dessvärre så har ICA Försäkring inte publicerat den “ärrtabell” som visar exakt vilken ersättning som ges för olika stora ärr. Detta ger ett litet minus i vår jämförelse.

Psykisk sjukdom som autism, ADHD, Anorexi etc.

Att ens barn drabbas av en psykisk sjukdom av typen bulimi, fobi etc. är en mardröm för många föräldrar. Lyckligtvis kan barnförsäkringen vara ett sätt att få stöd i en svår tid. ICA Försäkring er en så kallad diagnosersättning på ett engångsbelopp motsvarande 10% av försäkringsbeloppet. Det vill säga om du köpt 1.900.000 kr i försäkringsbelopp så betalas 190.000 ut i en engångsbetalning.  Det är dock viktigt att sjukdomen konstaterats före barnets 19-årsdag och att barnet varit arbetsoförmögen. Ersättningen betalas enbart en gång. Detta är mer eller mindre standard för barnförsäkringar.

ICA barnförsäkring ger också ersättning för kristerapi. Det betyder att barnet kan få ersatt kostnader för terapeut eller psykolog om det varit med om något som är svårt att hantera. Till exempel mobbing, misshandel eller hot. Detta gäller också terapi för ätstörningar. Om händelsen också påverkar syskon eller föräldrar så har de rätt till 15 behandlingstillfällen.

Dödsfall

ICA Försäkring ger också en ersättning om barnet skulle avlida under försäkringsperioden. Ersättningen är ett engångsbelopp som betalas ut oavsett orsaken till dödsfallet.

Resa utomlands med Barn

Barnförsäkringen täcker ditt barn om hen drabbas av medicinsk- eller ekonomisk invaliditet vid en kortare utlandsresa. Men barnförsäkringen täcker inte kostnader för att få behandling utomlands. Detta täcks av en reseförsäkring. Kontrollera din hemförsäkring eller villaförsäkring eftersom de ofta innehåller reseförsäkring också.

En reseförsäkring kan köpas antingen som en årlig försäkring, då täcks du automatiskt för varje resa. Eller som en individuell försäkring för varje enskild resa.

ICA Försäkrings reseförsäkring kan vi rekommendera. Den ger skydd mot sjukvårdsomkostnader, resekostnader, utebliven resa etc. som följd av sjukdom eller olycksfall på semesterresan.

En reseförsäkring från ICA Försäkring kostar mellan 600 – 1.500 kr för en familj på mellan 3-5 personer och en 1 veckas semester i Europa.

Du kan klicka här för att köpa ICA Försäkrings reseförsäkring.

Sammanfattning ICA Barnförsäkring

ICA barnförsäkring är en bra produkt. Den ger ett bra skydd för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Om invaliditetsgraden är över 20% så ges en extra ersättning. Detta är bra men inte helt på nivå med Folksam som ökar ersättningen redan vid 16%.

Det finns också ett bra urval av försäkringsbelopp att välja på från 700.000 kr, 1.300.000 kr, 1.900.000 kr och 2.500.000 kr. 2.500.000 är det högsta beloppet i vår undersökning.

Priserna är från 137 kr per månad till 258 kr per månad och ligger generellt lägre än konkurrensen. Jämförelsepriset är 125 kr per månad. Du kan få ner priset ytterligare lite om du använder ICA kortet i din lokala butik och således får dubbel bonus.

I sammanfattning så ger vi ICA Barnförsäkring 4,5 av 5 stjärnor. Det som drar ner betyget något är lite lägre ersättning vid hög invaliditetsgrad.