Försäkring motorcykel

Alla fordon som framförs på vägarna ska ha en trafikförsäkring, oavsett om det är en bil eller motorcykel. När det gäller motorcykel är det dock vanligare att ha en halv-eller helförsäkring än bara en trafikförsäkring, mycket på grund av stöld- och skaderisk. Det innebär givetvis att kostnaden blir högre.

Kostnad för motorcykelförsäkring

Det är många faktorer som styr premien du måste betala för en försäkring och för motorcyklar handlar det ofta om skaderisken. När du ska teckna försäkringen får du därför besvara en hel del frågor om dig som ägare, om motorcykel och andra faktorer som påverkar premien.

Information om ägaren som påverkar

Den information om dig själv du måste delge är bland annat ålder, hur länge du haft mc-kort och om du haft tidigare skador. Men även vilken ort du bor på och hur du bor.

Information om motorcykeln som påverkar

Givetvis påverkar även åldern på din motorcykel samt vilket märke och modell den är premien. Men även faktorer som motoreffekt och tjänstevikt kommer att påverka kostnaden.

Annan information som påverkar premien

Förutom information om ägare och själva motorcykeln påverkas premien av om det kommer att finnas fler som kör din motorcykel och var du parkerar din motorcykel på natten. Det vill säga står den på gatan, i ett parkeringshus eller i ett privat garage. En annan faktor är även vilken skyddsutrustning du använder.

Uppsägningstid

Viktigt att tänka på är att du kan bara kan säga upp din försäkring på årsförfallodagen som står angiven i försäkringsbrevet. Det är även då som försäkringen automatiskt förlängs för ytterligare ett år.

Du kan dock säga upp försäkringen om du inte längre har behov av den. Det kan vara om du sålt din motorcykel. Ställer du däremot av den måste du ändå betala för exempelvis stöld om du har halvförsäkring eller helförsäkring. Det är bara trafikförsäkringen och räddning som upphör.

Villkor för ersättning

I försäkringsvillkoren står det tydligt vad som gäller för ersättning för den försäkring motorcykel har. Vanligtvis är det bara om ägaren kör som ersättning för skada eller olycka blir utbetald. I försäkringsvillkoren står det att den som betalar försäkringen är den som faktiskt äger motorcykeln och är brukare. Därför går det inte att låta någon annan stå för försäkringen för att få billigare premie.

Jämför alltid försäkringar

Försäkringspremier kan vara mycket dyra, särskilt för yngre förare. Det gäller allt från den försäkring A traktor ska ha till motorcykelförsäkring. Därför är det viktigt att jämföra olika försäkringsbolag, kostnader och villkor. En dyr försäkring som inte täcker det du har behov av är inte en bra försäkring.