Bygg din egen pool – Så fungerar försäkringen

Drömmen om att ha en egen pool eller badtunna på tomten kan snabbt bli verklighet. Innan du kastar dig in i poolbygget finns det några viktiga saker att tänka på. Dessutom är det avgörande att du förstår hur din försäkring kommer att gälla i samband med ditt poolprojekt.

Poolbygge och regler

Oavsett om du bestämmer dig för att själv bygga poolen eller anlita en kvalificerad hantverkare, finns det några viktiga regler att ta hänsyn till.

För att din försäkring ska vara giltig måste du följa dessa regler:

  • Vid reparation, nybyggnation, om- eller tillbyggnad måste du säkerställa att de krav som Boverkets byggnadsregler eller din lokala byggnadsnämnd ställer är uppfyllda.
  • Du måste följa gällande byggnormer, branschregler och tillverkarens monteringsanvisningar.
  • Installationer och monteringar måste utföras av professionella och i enlighet med tillverkarens riktlinjer för användning, skötsel och underhåll.

Bygglov och andra tillstånd

Bygglov krävs oftast inte för själva poolen, men om du planerar att bygga ett pooltak, högt staket eller genomföra markförändringar som sprängning kan du behöva ansöka om bygglov eller marklov. Innan du påbörjar bygget är det klokt att kontakta din lokala byggnadsnämnd för att klargöra exakt vilka tillstånd som krävs i ditt område.

Vattenfyllning och tömning

Innan du fyller poolen med vatten bör du undersöka de lokala riktlinjerna för vattenfyllning. Det är lika viktigt att veta hur du korrekt tömmer poolen vid underhåll eller för vinterförvaring.

Försäkringsskydd för din pool

Din villa- och fritidshusförsäkring omfattar normalt skador på den maskinella utrustningen i din pool, som kan uppstå till följd av yttre påverkan som storm, vind eller hagel. För att säkerställa bästa möjliga skydd, överväg att välja den mest omfattande försäkringsversionen, till exempel Stor Villaförsäkring eller Stor Fritidshusförsäkring.

Denna försäkring täcker skador på utomhusbad som poolar, badtunnor, simbassänger och jacuzzis, med en högsta ersättning på 100 000 kronor.

Säkerhet runt poolen

Som poolägare har du ansvaret för säkerheten, särskilt när det gäller barn. Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna. Din villa- och fritidshusförsäkring inkluderar också en ansvarsförsäkring som skyddar dig om du skulle bli stämd för skadestånd.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå de olika aspekterna av att bygga och äga en pool, inklusive regler, tillstånd, försäkringsskydd och säkerhetsåtgärder. Genom att vara medveten om dessa faktorer kan du njuta av din pool med större sinnesfrid och glädje. För mer information och professionell hjälp med poolbygge, besök gärna pooliuppsala.se.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.