Moderna Försäkringars Barnförsäkring är en bra försäkring som vi kan rekommendera. Om du har andra försäkringar hos Moderna Försäkringar, till exempel Villaförsäkring eller Bostadsrättsförsäkring så får du 20% samlingsrabatt.

Det förkommer en del svåra ord i vår jämförelse nedan så vi rekommenderar att du börjar med att läsa Barnförsäkring Bäst i Test 2020

Om Moderna Försäkringar

moderna-försäkringar-barnförsäkring-bäst-2019

Moderna Försäkringar är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av danska Tryg Forsikring A/S. Tryg är ett av nordens största försäkringsbolag med kunder i Sverige, Norge och Danmark och Moderna Försäkringar köptes av Tryg 2009. Moderna Försäkringar är, precis som namnet antyder, fokuserade på innovation och nytänkande. De har bland annat lanserat Sveriges första “telemetriska” bilförsäkring som mäter hur föraren kör och därefter beräknar försäkringspremien baserat på körmönstret. Modernas produkt är en enklare version av Teslas egen försäkring.

Moderna Försäkringar har ett rykte som ett modernt och serviceinriktat försäkringsbolag, speciellt för unga människor. De har inte så många fysiska kontor som till exempel Länsförsäkringar men å andra sidan har de bra call centers.

Moderna Barnförsäkring

Moderna Försäkringar Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
4.5

Vi gillar Moderna Försäkringars barnförsäkring eftersom villkoret är lättläst och väl strukturerat. Det undviker onödiga och komplicerade ord och ger bra exempel på vad försäkringen faktiskt täcker. Moderna Försäkringars barnförsäkring kommer i två varianter; Medium och Large. Då Medium är en billig, men avskalad, version av Large, har vi enbart undersökt Large här.

Ersättning Sjukdom och Olycksfall

Moderna Försäkringar täcker medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet som följd av sjukdom eller olycksfall. Läs mer om detta under Varför Barnförsäkring?

Så vad betyder det egentligen? Jo, om barnet skadar eller insjuknar sig på ett så allvarligt vis att hen får en nedsättning så kan en läkare konstatera medicinsk invaliditet. Läkaren bestämmer hur allvarlig skadan är och hur den kommer att påverka barnet i framtiden. Detta kallas för invaliditetsgrad och ju högre invaliditetsgrad desto värre skada och större ersättning från försäkringsbolaget. Försäkringen gäller dock inte om man inte kan mäta invaliditetsgraden senast 3 år efter skadetillfället, eller 5 år efter att sjukdomen visade sig.  Många tror att man måste få en mycket allvarlig skada eller sjukdom för att få ersättning från sin barnförsäkring. Men också en liten skada, tex ett litet ärr, kan ge en viss ersättning. De vanligaste ersättningarna från barnförsäkringar är sjukdomar som diabetes, glutenintolerans (celiaki) och barnreumatism.

Det som kännetecknar en bra barnförsäkringar är att en extra utbetalning görs om invaliditeten överstiger en viss procent. Moderna försäkringar har satt gränsen vid 20%. Både Folksam barnförsäkring och ICA barnförsäkring ökar ersättning vid 16% respektive 20% invaliditetsgrad.

Kroppsskada och ärr

barnförsäkring-bruten-handled

Vanliga olycksfallsskador som täcks av barnförsäkring är fall från klätterställningar, handledsbrott vid snowboard och cykelolyckor. Detta täcks typiskt av Moderna Försäkringars barnförsäkring men det är viktigt att vara uppmärksam på att professionell sport och idrott inte täcks. Det vill säga om ditt barn är skateboard- eller snowboardåkare på professionell nivå kan det finnas anledning att teckna en separat försäkring.

Moderna försäkringars barnförsäkring täcker också ärr och annan kosmetisk defekt som uppstått på grund av en olycksfallskada. Det är dock viktigt att ärren är framträdande, för annars täcks de inte. Moderna ersätter ärr enligt sin ärrtabell som de dessvärre inte har inkluderat i försäkringsvillkoret. Detta ger ett litet minus i vår jämförelse.

Dödsfall

Moderna Försäkringars barnförsäkring ger en ersättning för dödsfall om den försäkrade avlider som följd av en ersättningsbar olycksfallskada. Ersättningen är en engångsutbetalning på 50.000 kr.

Psykisk sjukdom: autism, ADHD, anorexi etc.

Psykisk ohälsa är den snabbaste ökande anledning till sjukskrivningar för vuxna. Var tredje vuxen upplever att deras arbetsbelastning utgör en hälsorisk. Dessvärre upplever våra barn en liknande trend och det är viktigt att ha en bra barnförsäkring. Moderna Försäkringar gör som många andra försäkringsbolag och begränsar ersättning för psykiska sjukdomar i sitt villkor men ger en engångsersättning för psykiska sjukdomar (ICD F00 – F99). Engångsersättningen baseras på försäkringsbeloppet (prisbasbelopp) 100.000 kr och ges om försäkringskassan beviljat vårdbidrag på minst 25%.

Barnförsäkringen ger också ersättning för terapi hos psykolog både för det försäkrade barnet och föräldern (vårdnadshavaren). Dock max 10 behandlingstillfällen.

Sammanfattning Moderna Barnförsäkring

Moderna försäkringars barnförsäkring innehåller många bra delar. Grundläggande skydd för medicinsk och ekonomisk invaliditet ges och extra ersättning betalas om invaliditetsgraden är högre än 20%. Detta är bra om än lite lägre än vad Folksam erbjuder.

Moderna har också ett bra utbud av olika prisbasbelopp från 800.000 kr till 1.765.000 kr. Vår rekommendation är att man köper minst 1.000.000 kr.

Priset för moderna försäkringars barnförsäkring landar i genomsnitt på 115 kr per månad eller 1.382 kr per år. Detta är ett pris som står sig väl i konkurrensen. Läs mer om vår jämförelse här.