Underförsäkring är något av det viktigaste att ha koll på när man köper försäkring, eftersom det kan ha mycket stort inflytande på den försäkringsersättning som försäkringsbolaget betalar ut till dig som försäkringstagare. Här förklarar vi underförsäkring på ett enkelt vis.

Vad är underförsäkring?

När du köper hem– eller villaförsäkring så ingår lösöret i försäkringen. Du får oftast uppge hur mycket du uppskattar att ditt lösöre är värt. Det är vanligt att försäkringsbolaget har klara nivåer, till exempel 500.000:- för en villaförsäkring eller 150.000:- för en fritidshusförsäkring. Det vara frestande att uppge ett lågt värde eftersom det gör att försäkringspremien blir lägre. Om det visar sig, när en brand eller inbrott sker, att värdet på ditt lösöre är högre än det värde du uppskattat det till så kan försäkringsbolaget använda sig av underförsäkring. Det betyder att värdet på ersättningen reduceras med samma procent som du är underförsäkrad. Låter det komplicerat? Vi provar med ett exempel.

Exempel:

Du köper lösöreförsäkring för totalt 150.000:- och får inbrott i huset. Tjuvarna stjäl en platt-TV och köksutrustning för totalt 25.000:-. När du anmäler skadan så konstaterar försäkringsbolaget att värdet på ditt lösöre i själva verket är 300.000:- totalt. Du är alltså underförsäkrad med 50% (150.000/300.000 = 50%). Försäkringsbolaget kommer då att använda underförsäkring och enbart betala ut 12.500, det vill säga 50% av 25.000.

Vad skall jag göra?

Nu när vi vet vad underförsäkring är och hur det används av försäkringsbolagen så blir nästa steg att vidta åtgärder för att undvika det.

Hur ska jag beräkna lösöret?

Det viktigt att göra en ärlig uppskattning av värdet av ditt lösöre. Kom ihåg att det snabbt blir stora värden om man räknar in alla möbler, elektronik, böcker, smycken etc. Börja med att skriv en lista på era saker och ta tillfället i akt att också göra fotodokumentation. Använd hjälpmedel som Blocket för att få en uppfattning om värdet på begagnade saker. Fokusera speciellt på de saker som har höga värden som dyr elektronik, designermöbler, samlingar och smycken. När listan är klar summerar ni den och lägger till något för saker glömts och saker som kommer att köpas under försäkringsåret.

Hur ska jag kontrollera villkoret?

Kom ihåg att information som finns på försäkringsbolagens hemsida ofta är kortfattad och fokuserad på att sälja deras produkt. Därför är det viktigt att gå till källan och läsa det faktiskt försäkringsvillkoret. Här är ett exempel från Ica Försäkrings Försäkringsvillkor Boende. Men försäkringsvillkor är svåra att läsa och ännu svårare att förstå. Fokusera på att leta efter information om underförsäkring eller “underförsäkringsgaranti”. Om försäkringen innehåller en underförsäkringsgaranti, vilket de bättre försäkringarna typiskt gör, så är din lycka gjord. Underförsäkringsgaranti betyder att försäkringsbolaget inte kommer att använda underförsäkringen eller i vart fall begränsa underförsäkringen avsevärt.

Försäkringsbolaget använder underförsäkring – vad ska jag göra?

Om du redan haft en skada och försäkringsbolaget konstaterat att underförsäkring råder så behöver det inte betyda att allt är över. I praktiken är det svårt för försäkringsbolaget att bevisa underförsäkring vid till exempel inbrott och partiell brand. Vem vet vad grejorna egentligen är värda? Försök att förhandla med försäkringsbolaget och glöm inte nämna att du varit en god kund under många år. Ofta finns det mer förhandlingsutrymmen än vad man tror.

Sammanfattning

Underförsäkring är vad försäkringsbolagen använder för att se till att den premie du betalar matchar med det värde du har på ditt lösöre hemma. Därför är det viktigt att få det rätt så att man, i tillfälle av en skada, slipper obehagliga överraskningar.