Skadedjur eller ohyra definieras som insekter eller djur som irriterar eller skadar människor och människors egendom. Skadedjursförsäkring är ofta en del i en fritidshus-, hem-, eller villaförsäkring och kan vara viktig att fokusera lite extra på när man ska jämföra försäkring. Här förklarar vi enkelt och tydligt vad skadedjursförsäkring är och vad som är viktigt att tänka på när man köper denna försäkring.

  • Vad är egentligen skadedjursförsäkring?
  • Vilka saker är viktiga när man köper skadedjursförsäkring?
  • Vad kan jag förvänta mig av försäkringsbolaget?
  • Vad ska jag göra om jag har fått skadedjur i mitt boende?

Vad är skadedjursförsäkring?

Det är ofta obehagligt att drabbas av skadedjur.  Oavsett om det är råttor, myror, möss eller getingar så vill man snabbt sanera, reparera eventuell skada och komma vidare. Många gånger måste man laga skadat material, måla om eller hantera obehagliga dofter. Därför är det bra med skadedjursförsäkring som täcker dig om du drabbats. I praktiken så fungerar skadedjursförsäkringen så att den ersätter dig för de omkostnader du har när du sanerar eller reparerar ditt hus efter ett angrepp av skadedjur. Vissa försäkringsbolag stöttar också med förebyggande åtgärder som råttfällor eller besök av en skadedjursbekämpare redan innan skadan är skedd.

Vad är viktigt att tänka på när man köper skadedjursförsäkring?

Skadedjur är ofta ett stort problem i fritidshus så det gäller att undersöka och jämföra för att hitta den försäkringsprodukt du behöver för ditt fritidshus.

Det är viktigt att kontrollera om försäkringen faktiskt ligger hos ditt försäkringsbolag eller om den ligger hos en tredje part. Vi vår jämförelse av fritidshusförsäkringar så visar det sig att 5 av 7 försäkringar ligger hos Anticimex. De senaste åren har Anticimex tagit stora If Skadedjursförsäkringmarknadsandelar genom att ta över skadedjursförsäkringselementet i flera stora försäkringsbolags fritidshus-, hem-, och villaförsäkringar. Om du ser denna text i ditt försäkringsvillkor är du faktiskt inte försäkrad hos If utan hos Anticimex. Bilden är tagen ur If Skadeförsäkringsvillkor för fritidshus.  Vi vill vara noga med att påpeka att det inte nödvändigtvis betyder att du får dålig service men det är ändå viktigt att vara uppmärksam på.

Vad täcker skadedjursförsäkring?

Skadedjursförsäkringen täcker för sanering av råttor, getingar, möss och vissa andra skadedjur. Ibland täcker också skadedjursförsäkringen angrepp av husbock/hästmyra och i vissa fall hussvamp. Oftast täcker skadedjursförsäkringen först sex månader efter att försäkringen trätt i kraft. Det kallas för “karenstid” och är ett sätt för försäkringsbolagen att undvika att någon tecknar en skadedjursförsäkring efter att skadan redan är skedd. Försäkringen täcker typiskt inte för uthus eller för skador på redan rötskadat virke.

Det är också viktigt att notera vilka krav du som försäkringstagare måste uppfylla för att få försäkringstäckning. Till exempel så kan försäkringsbolaget be dig att underlätta för sanering genom att flytta möbler, kläder eller porslin.

Om du hyr ut ditt hus eller fritidshus så kan det vara intressant att veta om du får ersättning för hyresbortfall om du drabbats av skadedjur.

Vad ska jag göra om jag blivit drabbad av skadedjur?

  • Anmäla skadan så snabbt som möjligt till försäkringsbolaget och följ deras instruktioner
  • Försök att utröna vilket typ av skadedjur som drabbat dig.
  • Kasta alla matvaror som är angripna
  • Tvätta textilier som är angripna
  • Rengör hyllor och lådor som varit angripna
  • Dammsug vid golvlister och alla springor