Om du är skriven, men inte längre bor hemma utan på orten där du studerar, täcks du inte längre av försäkringen i hemmet. Du bör därför teckna en egen hemförsäkring.

På hösten och våren inför terminsstarterna är det dags för många studenter på högskolor och universitet att flytta in i sina studentrum eller studentkorridorer. Många missar då att att tänka på att om man flyttar hemifrån så omfattas man inte längre av föräldrarnas hemförsäkring.

Studenter som är över 18 år och går en utbildning som varar längre än sex månader måste enligt folkbokföringslagen folkbokföra sig på aktuell studieort. Det innebär också att studenten behöver teckna en egen studenthemförsäkring för att inte stå oförsäkrad. Med andra ord räcker det inte med föräldrarnas hemförsäkring om man inte samtidigt bor hemma hos dem.

Många glömmer tyvärr att se över sitt försäkringsskydd när man flyttar hemifrån till en annan ort för att studera. Andra resonerar kanske så att de inte har så mycket att försäkra. Men faktum är att en studentförsäkring täcker betydligt mer än enbart ägodelarna. Detta innefattar reseskydd (vid olycka under pågående resa), överfall (vid misshandel), ansvarsskydd (om du råkar ut för skadestånd) och rättsskydd (om du behöver anlita en advokat). Utan en hemförsäkring får man alltså inte någon ersättning om till exempel ens cykel blir stulen eller ens dator skulle gå sönder. Detta är sådant som vilken student som helst kan relatera till. Det är alltså oerhört relevant att även som student se över hur man är försäkrad.