Om du som student bor inneboende hos någon omfattas du inte av den hemförsäkring som ägaren till boendet har. Du behöver alltså ha en egen hemförsäkring för student även som inneboende

Att bo inneboende hos någon blir allt mer vanligt på en tuff bostadsmarknad. Det kan vara ett bra sätt att hitta ett första boende som student och få ned boendekostnaden på. Men det är viktigt att i detta sammanhang komma vad som gäller med hemförsäkring.

Om man bor som inneboende hos någon omfattas man vanligtvis inte av den hemförsäkring som ägaren av boendet ha eftersom du inte räknas som en del av dennes hushåll. Du är ju hyresgäst, snarare än en familjemedlem. Man behöver alltså ha en egen hemförsäkring som inneboende. Om du inte tecknar en egen hemförsäkring som inneboende så står du helt utan skydd, vilket aldrig är en god idé.

Ett alternativ mot att du skaffar en egen försäkring, är att ägaren skriver in en inneboende som så kallad medförsäkrad på hemförsäkringen. Ofta tillkommer en kostnad för att göra det och det vanliga är att din hyresvärd då förväntar sig att du ska betala denna extra kostnad. Kolla med aktuellt försäkringsbolag om detta är möjligt och vad det i så fall skulle kosta, det kan vara ett bra alternativ.

En hemförsäkring är viktig av flera anledningar. Den skyddar nämligen dina saker och ger dig också reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd (skadeståndsskydd) och överfallsskydd. Så en hemförsäkring är viktig även för dig som är student och inte äger så mycket värdefulla saker. Du vill inte stå utan skydd om du skulle bli överfallen, om din cykel blir stulen, om du hamnar i en rättslig tvist om ditt boende eller om du blir skadeståndsskyldig.