Vår jämförelse visar att Trygg-Hansas Fritidshusförsäkring har en del bra delar men vi anser att Ica och Moderna levererar en mer komplett produkt och att Trygg-Hansas pris är, relativt sett, högt.

Vi rekommenderar att ni läser vår guide till försäkring av fritidshus för mer information om vad som är viktigt att tänka på när man köper fritidshusförsäkring.

Om Trygg Hansa

Trygghansa-villaförsäkring-hero-logo350-1152

 

Få varumärken i Sverige är så starkt knutna till försäkring som Trygg-Hansa. Trygg-Hansa är dock inte svenskt längre utan ägs av Codan i Danmark som i sin tur ägs av Royal Sun Alliance i Storbritannien. I 2016 visade SFIs kundnöjdhetsundersökning att Trygg-Hansa rankade lågt med många klagomål. Trygg-Hansa har efterföljande förbättrat sin kundservice och sin hemsida men rankar fortfarande Mycket Dåligt på Trustpilot.se.

Trygg-Hansas Fritidshusförsäkring

Trygg Hansa Fritidshusförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Underförsäkring
  • Självrisker
3.9

Trygg-Hansas fritidshusförsäkring är baserad på deras Boendeförsäkringsvillkor och skiljer sig därför inte så mycket från deras hem- och villaförsäkring. Trygg-Hansa har en enkel och smidig process för att köpa försäkringen via hemsidan vilket ger ett plus.

Byggnad och lösöre

Fritidshusförsäkringen täcker brand, blixtnedslag etc. för byggnad och skiljer sig på så vis inte från övriga försäkringsbolag. Du kan köpa till utökad byggnadsförsäkring och drulleförsäkring om du vill.

Lösöreförsäkringen ger en delvis underförsäkringsgaranti men max till 50.000:-. Detta är mindre än vad ICA Försäkring och Moderna Försäkringar ger.

När vi jämför åldersavdragen står också Trygg Hansa ut. Åldersavdragen är tuffa med 30% första året för skidor och 45% efter 2 år. Här har Trygg-Hansa de högsta åldersavdragen i vår jämförelse och det drar ner betyget något i vår jämförelse.

Uthyrning

Trygg-Hansas fritidshusförsäkring täcker dig om du hyr ut ditt sommarhus eller din stuga i fjällen. Hyresbortfall, som är vad du som uthyrare tvingas sätta ner hyran med vid en skada, ersätt också. Ett minus är dock att hyresbortfall bara täcks i 12 månader och till max 35.000:-. Det är den kortaste perioden i vår jämförelse.

Skadedjursförsäkring

När det kommer till skadedjursförsäkring så hanterar Trygg-Hansa det in-house vilket vi gillar. Det finns många fördelar med att skadedjursförsäkringen inte är utlagd till en tredje part.

Tilläggsförsäkringar

Om du har en båt vid ditt sommarställe så är det viktigt att veta om och hur den är täckt av fritidshusförsäkringen. Båtstölder ökar kraftigt just nu. När vi tittar på båt så är Trygg-Hansa tuffast i vår jämförelse och exkluderar alla båtar, också windsurfingbrädor och övriga vattenfarkoster. Om du till exempel har en windsurfingbräda så måste du köpa en småbåtsförsäkring i tillägg.

Sammanfattning

Genomsnittspriset för Trygg Hansas fritidshusförsäkring ligger på 345:- per månad vilket är ok. Det är dyrare än ICA Försäkring på 326:- per månad och Moderna Försäkringar på 335:- per månad.

För det priset så ingår underförsäkringsgaranti och hyresbortfall vid uthyrning. Trygg-Hansa har också skadedjursförsäkringen i egen regi.

På minussidan ligger Trygg-Hansas tuffa villkor för småbåtar där du i praktiken behöver köpa till småbåtsförsäkring för alla fordon som färdas på vatten. De tuffa åldersavdragen för lösöre ger också minuspoäng. Det viktigt veta att om du har ett stort fritidshus, större än 70 m2 med två eller fler badrum, så ligger Trygg-Hansa högst i vår jämförelse. Närmre 450:- per månad utan småbåtsförsäkring. Sist men inte minst så har Trygg-Hansa på sista tiden kritiserats för bristande kundservice.

I sammanfattning så är Trygg-Hansas fritidshusförsäkring inte dålig men både Moderna Försäkringar och Ica Försäkring ger mer valuta för pengarna.