I vår jämförelse står sig Moderna Försäkringars fritidshusförsäkring väl och får en rekommendation 2020. Det som drar ner betyget något, och gör att Moderna hamnar på andra plats efter Ica Försäkring, är ett något dyrare genomsnittspris och lite striktare villkor på byggnad.

Läs vår hjälp till fritidshusförsäkring för mer information om vad som är viktigt att tänka på när man köper fritidshusförsäkring.

Om Moderna Försäkringar

moderna-villaförsäkring-hero-logo-350-1152

Moderna försäkringar har sitt ursprung i Stenbecksfären men ägs nu av den danska försäkringsjätten Tryg Forsikring som är noterad på Köpenhamnsbörsen. Tryg är ett av nordens största försäkringsbolag. Moderna är det femte största försäkringsbolaget i Sverige med 2,8 miljoner kunder. Moderna försäkringar rankar högt i diverse kundnöjdhetsundersökningar och om du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20% samlingsrabatt.

Moderna Försäkringars Fritidshusförsäkring

Moderna Fritidshusförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Underförsäkring
  • Självrisker
4.8

Moderna försäkringar baserar sin fritidshusförsäkring på sin hem- och villaförsäkring. Fritidshusförsäkringen kommer som “Grundskydd” och “Utökat Grundskydd”. Utökat grundskydd ger all risk för byggnad, elektronikskydd, självriskreducering, begränsat åldersavdrag för byggnad och en del andra fördelar. Vi har här undersökt Grundskydd.

Byggnad och lösöre

Moderna försäkringar täcker din byggnad mot brand, blixtnedslag etc. Dock så ingår inte all risk skydd för byggnad som till exempel ICA Försäkring erbjuder.

Modernas lösöreförsäkring har en underförsäkringsgaranti vilket är en stor hjälp då du inte behöver oroa dig för underförsäkring. Läs mer i vår guide till underförsäkring. När det kommer till åldersavdrag för lösöre (åldersavdrag är hur försäkringsbolagen reducerar ersättningen på lösöre i takt med att lösöret blir äldre) så står sig Moderna Försäkringars Fritidshusförsäkring väl i jämförelsen. Till exempel så är åldersavdraget för skidor och liknande är bara 20% efter år ett.

Uthyrning

Modernas fritidshusförsäkring tillåter uthyrning och erbjuder också hyresbortfall. Försäkringen täcker det belopp som du enligt lag är skyldig att sätta ner hyran med efter avdrag för värme och andra driftskostnader och gör att du faktiskt inte kommer förlora några pengar vid ett eventuellt hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst 24 månader från den dag skadan inträffar och ersätter till max 30.000:-.

Skadedjursförsäkring

Skadedjursförsäkring är viktigt för fritidshus eftersom de kan stå tomma under stora delar av året. I detta fall kan man som försäkringstagare vara trygg då skadedjur täcks och hanteras av Moderna försäkringar – inte en tredje part. Det tycker vi är bra. Här har skrivit varför det är viktigt med intern skadedjursförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Fritidshusförsäkringen inkluderar också roddbåt, kajak etc. till max 10.000:-. Det borde vara nog för de flesta fritidshusägaren men om man har en större småbåt så kan naturligtvis småbåtsförsäkring köpas till.

Sammanfattning

Vår jämförelse visar att Moderna Försäkringar erbjuder en bra fritidshusförsäkring. Genomsnittspriset ligger på 335:- per månad vilket får anses vara bra i jämförelsen. Det är något dyrare än ICA Försäkringar på 326:- per månad men å andra sidan lite billigare än Trygg-Hansa på 345:- per månad. Dock så innehåller Moderna Försäkringars fritidshusförsäkring så pass mycket att vi tycker det är värt att betala lite extra.

Det som tippar över vågskålen är underförsäkringsgaranti och marknadens mest generösa villkor för hyresbortfall. Om du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar så får du dessutom en generös rabatt på 20% och priset hamnar på blygsamma 276:- per månad. En vinnare helt enkelt!