Vår jämförelse av fritidshusförsäkringar 2020 jämför vi 7 olika fritidshusförsäkringar inklusive Länsförsäkringar. Dock så anser vi att LFs Fritidshusförsäkring inte kan jämföras då de bara erbjuder en självrisk på 1.500:-.

Läs vår genomgång av fritidshusförsäkring här för mer information om vad som är viktigt att tänka på när man köper försäkring för sommarstugan.

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar-logo-hero-750-200

Länsförsäkringar är ett ömsesidigt försäkringsbolag, även kallat ”kundägt”. Det innebär att du som kund (försäkringstagare) faktiskt äger en andel av bolaget. Detta borde borga för att priserna hålls nere och att ett eventuellt överskott går tillbaka till kunderna i form av lägre försäkringspremier. Länsförsäkringar är ofta starkt lokalt förankrade och sponsrar lokala fotboll- och hockeylag. Men ibland gör de större sponsringsinsatser, till exempel när de sponsrar sjöräddningen.

Länsförsäkringars Fritidshusförsäkring

Länsförsäkringar Fritidshusförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Underförsäkring
  • Självrisker
2.8

Vi kan konstatera att Länsförsäkringars villkor för fritidshus i mångt och mycket är baserade på deras standard hem- och villavillkor. I vår jämförelse blir det ett plus i kanten om villkoret är lättläst och genomskådligt och det tycker vi att Länsförsäkringars Fritidshusförsäkringsvillkor är.

Byggnad och lösöre

Länsförsäkringars fritidshusförsäkring täcker brand, vattenskada, storm etc. för din byggnad och utmärker sig på så vis inte nämnvärt från sina konkurrenter.

För lösöre så kan vi se att LFs fritidshusförsäkring inte innehåller någon underförsäkringsgaranti. I praktiken betyder det att LF applicerar full underförsäkring. Det betyder att om du uppskattat värdet på ditt lösöre felaktigt eller köper nya saker under försäkringsåret så kan LF begränsa sin ersättning till dig vid skada.

Åldersavdragen för lösöre är också skarpa vilket kan vara en nackdel för dig som försäkringstagare. Försäkringsbolaget reducerar då ersättningen och det kan blir en obehaglig överraskning, till exempel om du drabbas av stöld av nyinköpt elektronik.

Uthyrning

Länsförsäkringars fritidshusförsäkring täcker dig om du hyr ut ditt fritidshus. Om fritidshuset skulle bli obrukbart på grund av en försäkrad skada, till exempel brand eller storm, så kan du få ersättning för hyresbortfall. Försäkringen täcker under längst 18 månader och ger dig som ägare ersättning för det du måste ersätta hyresgästen med enligt lag, dock max 35.000:-. Avdrag görs för inbesparade utgifter till exempel värme.

Skadedjursförsäkring

Fritidshus är ofta utsatta för väder och vind och stor tomma stora delar av året. Det gör att skadedjur som råttor, möss och getingar kan flytta in. På grund av det är det viktigt att man har en bra skadedjursförsäkring. I Länsförsäkringars fritidshusförsäkring så täcks förvisso skadedjur men försäkringen är utlagd till Anticimex. Anticimex är skickliga på att hantera skadedjur men att ha en tredje part som försäkringsgivare kan orsaka huvudbry för dig som kund.

Tilläggsförsäkringar

Länsförsäkringar erbjuder tilläggsförsäkringar för småbåt och all risk byggnad.

Sammanfattning

Priset per månad för LFs Fritidshusförsäkring med självrisk 1.500:- ligger på 265:- per månad. Försäkringen innehåller ingen underförsäkringsgaranti, skadedjur täcks av Anticimex och småbåt måste köpas separat. Detta ger en begränsad produkt, med dåliga valmöjligheter för självrisk. Priset är lågt om man jämför med konkurrenterna ICA Försäkring och Moderna Försäkringar, som ligger på 326:- respektive 335:- per månad i genomsnitt. Men givet att man får så lite för pengarna hos LF så anser vi att det är bättre att välja ICA Försäkring eller Moderna Försäkringar för att få en mer allsidig produkt med mer skydd även om priset blir lite högre per månad.