If erbjuder Fritidshusförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Stor. Här har vi undersökt Fritidshusförsäkring Stor eftersom den ligger närmst de övriga fritidshusförsäkringarna. Dock så anser vi att namnet ”Stor” är lite missvisande då försäkringen faktiskt innehåller mindre än de flesta andra fritidshusförsäkringarna. Ifs fritidshusförsäkring är billig men det är inte omöjligt att du blir tvungen att köpa till tilläggsförsäkringar som gör att det i slutändan ändå blir dyrt.

Vi har skrivit en guide till små-och fritidshusförsäkring för mer information om vad som är viktigt att tänka på när man köper fritidshusförsäkring.

Om If Skadeförsäkring

IF-Villaförsäkring-hero-logo-350-1152

 

If Skadeförsäkring ingår i den stora finska Sampogruppen som också äger en majoritet av Nordea bank. If jobbar hårt med att göra enkla försäkringsvillkor med illustrationer och färger samt en bra hemsida. Svåra försäkringsvillkor är ett sätt som försäkringsbolagen tjänar pengar, så plus i kanten till If som försöker förenkla och tydliggöra. If ger också en 10% online-rabatt och 5% samlingsrabatt vilket är bra. Dock så lämnar kundservicen en del övrigt att önska och de rankar Mycket Dåligt på Trustpilot.se.

Ifs Fritidshusförsäkring

If Fritidshusförsäkring Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Underförsäkring
  • Självrisker
3.6

Byggnad och lösöre

Ifs fritidshusförsäkring täcker, som alla andra, brand, blixtnedslag etc. för byggnad. Åldersavdraget för byggnad är begränsat i Fritidshusförsäkring Stor vilket är bra. Åldersavdraget för lösöre är dock rätt aggressivt med hela 45% år två för elektronik typ TV. Det betyder att om du har en två år gammal TV så ersätts du bara för 65% av värdet om den stjäls. If har heller ingen underförsäkringsgaranti vilket är viktigt att vara uppmärksam på.

Uthyrning

Som ett av få försäkringsbolag så har If valt att inte inkludera uthyrning som standard i sin fritidshusförsäkring stor. Detta ger ett minus i vår jämförelse.

Skadedjursförsäkring

Skadedjur täcks i Ifs fritidshusförsäkring men hanteras av Anticimex. Faktum är att rent formellt så är If inte försäkringsbolag för skadedjur utan de förmedlar enbart en försäkring för Anticimex räkning. Det kan göra att du inte får den service du väntar dig. Vi har skrivit några ord om varför det kan vara problematiskt när skadedjursförsäkringen ligger hos Anticimex.

Tilläggsförsäkringar

När det kommer till båt så täcks kanot och vindsurfingbräda men inte roddbåt. Detta är en märklig begränsning. Småbåtsförsäkring kan köpas separat för 22:- per månad. Det kan även uthyrning av fritidshus som vi nämnt tidigare.

Sammanfattning

Med ett genomsnittspris på 271:- per månad så är If billigare än Moderna Försäkringar som ligger på 335:- per månad och ICA Försäkring på 326:- per månad. If erbjuder också en 5% samlingsrabatt om man samlar alla sina försäkringar hos dem och 10% internetrabatt om man köper försäkringen över internet. Ifs villkor är enkla att förstå och tillägget för småbåtsförsäkring billig på 22:- per månad.

Vi ger minus då uthyrning och småbåt inte ingår per automatik i Ifs fritidshusförsäkring Stor. Åldersavdraget för lösöre är för stort och skadedjursförsäkringen ligger hos Anticimex.

Vår tolkning är att If har valt att skära ner sin fritidshusförsäkring så mycket som möjligt för att få attraktivt pris. För att få ungefär samma skydd som hos övriga försäkringsbolagen så skulle man behöva köpa till småbåt och uthyrning och då hamnar priset på 330:- till 350:- per månad i genomsnitt. Givet detta anser vi på Försäkrat & Klart att det vore bättre att köpa sin fritidshusförsäkring hos ICA Försäkring eller Moderna Försäkringar.