Vi har jämfört Dina Försäkringars Fritidshusförsäkring med 6 andra fritidshusförsäkringar och anser att det i 2020 finns bättre alternativ hos Moderna Försäkringar och ICA Försäkring. Dinas fritidshusförsäkringen är billig men den täcker inte allt man behöver, till exempel drulle, båt och uthyrning, som då måste köpas separat.

Läs vår guide till fritidshusförsäkring för mer information om vad som är viktigt att tänka på när man köper försäkring till sitt fritidshus.

Om Dina Försäkringar

Dina-villaförsäkring-hero-logo-350-1152

 

Dina Försäkringar kallar sig för ”Alternativet till Storbolagen” och har ett starkt fäste på landsbygden. De liknar i mångt och mycket Länsförsäkringar och består av 11 individuella försäkringsbolag som till exempel Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland eller Dina Försäkringar Skåne. De har nyligen förbättrat sin hemsida och erbjuder nu chattfunktion och onlineförsäljning.

Dina Försäkringars Fritidshusförsäkring

Dina försäkringar fritidshus Omdöme
  • Pris
  • Täckning
  • Underförsäkring
  • Självrisker
2.8

Dina Försäkringars Fritidshusförsäkring är relativt begränsad och är, i ärlighetens namn, rätt svårnavigerad. Vi ger ett stort plus om försäkringsvillkoren är en enkla att förstå och tydliga. I Dina Försäkringars fall ger villkoret ett rörigt och svårgenomskådat intryck. Det blir ett minus från oss.

Byggnad och lösöre

Dina Försäkringars Fritidshusförsäkring täcker byggnad men all risk (drulle) måste köpas separat. När det kommer till lösöre så använder Dina Försäkringar full underförsäkring och har alltså ingen underförsäkringsgaranti som ICA Försäkring och Moderna Försäkringar. Risken för dig som försäkringstagare är att du räknar fel på värdet av ditt lösöre och därför får en begränsad försäkringsersättning, eller ingen alls (!), när skadan sker.

Åldersavskrivningen för lösöre är också rätt tuff i vår uppfattning. Till exempel så skrivs sportutrustning ner med 45% under år 2. Elektronik blir också nedskrivet fort, en TV ersätts bara till 80% under år 2.

Uthyrning

I vår jämförelse så visar det sig att Dina Försäkringars fritidshusförsäkring inte tillåter uthyrning överhuvudtaget. Av de sju försäkringsbolag vi har undersökt så är det bara två, inklusive Dina, som har denna begränsning. Detta ger ett klart sämre skydd än de flesta andra fritidshusförsäkringarna vi har tittat på.

Skadedjursförsäkring

Dina Försäkringar täcker skadedjursförsäkring men försäkringen ligger hos Anticimex. Det betyder inte nödvändigtvis att du som försäkringstagare får en sämre service men det kan orsaka lite huvudbry och ger ett minus i vår jämförelse. Ta gärna en titt på vår guide till skadedjursförsäkring för mer information.

Tilläggsförsäkringar

Dina Försäkringar erbjuder ett flertal tilläggsförsäkringar bland annat för småbåt, all risk för byggnad och tomtmark, reducerad självrisk och begränsad avskrivning. Vi rekommenderar att man noga läser igenom vad dessa tilläggsförsäkringar faktiskt ger innan man betalar dyrt för dem.

Sammanfattning

Med ett genomsnittspris på billiga 292:- per månad verkar Dina Försäkringars fritidshusförsäkring vara ett kap jämfört med Trygg-Hansa på 345:- per månad och ICA Försäkring på 326:- per månad. Men, som vi skrivit i vår guide, är det viktigt att gå på djupet när det kommer till försäkring och den produkt Dina Försäkringar erbjuder är faktiskt begränsad jämför med konkurrensen. Till exempel så applicerar Dina Försäkringar full underförsäkring och försäkringsskyddet vid uthyrning är obefintligt. Skadedjursförsäkring finns men den ligger hos en tredje part.

För att få en försäkring som något sånär matchar ICA Försäkringar måste man antagligen köpa till småbåt och uthyrning. Detta gör att priset i genomsnitt hamnar en bit över 350:- per månad i vår jämförelse.