Vi har gjort grundliga recensioner av Sveriges sju största barnförsäkringar och Trygg-Hansa hamnar högt upp i jämförelsen. I denna recension går vi igenom Trygg-Hansas barnförsäkring och jämför den med de andra försäkringsbolagen. För att få maximalt värde av denna recension kan vi rekommendera att du först läser vår jämförelse Vilken Barnförsäkring ska man välja 2020?

Om Trygg-Hansa Försäkring

jämför-barnfösäkring-trygg-hansa-2019

Trygg-Hansa Försäkringar är ett av de mest ikoniska försäkringsvarumärkena i Sverige. Den röda bojen syns på nästan alla badplatser och småbåtshamnar i Sverige. Det som vi idag kallar Trygg-Hansa startade sm Städernas allmänna brandstodsbolag i 1828. Det moderna Trygg-Hansa bildades under 70-talet och ägdes under slutet av 90-talet av SEB.

bästa-barnförsäkring-trygg-hansa

Nu är Trygg-Hansa en del av danska Codan som i sin tur ägs av brittiska RSA (Royal Sun Alliance). Trygg-Hansa har under senaste åren gjort ett bra jobb med att skapa innovation inom svensk försäkring och är stora på barnförsäkringar och gravidförsäkringar.

Trygg-Hansa har ett bra rykte i försäkringsbranschen och brukar vara snabba på att betala ut ersättningar. Dessvärre så har de kämpat lite med kundnöjdheten och i nyare kundnöjdhetsundersökningar, till exempel ovan från Svenskt Kvalitetsindex, så faller Trygg-Hansa och hamnar under genomsnittet i branschen. Se bilden ovan.

Trygg-Hansa Barnförsäkring

Trygg-Hansa Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
4.0

Trygg-Hansas barnförsäkring är en bra försäkringsprodukt. Villkoret är välstrukturerat och faktiskt rätt lättläst. Villkoret förklarar tydligt begrepp som ICD-koder, arbetsoförmåga, invaliditet etc. Ett enkelt och tydligt villkor är bra för dig som försäkringstagare eftersom du snabbt kan förstå vad det är för produkt du köper. Det blir ett plus i vår jämförelse.

Ersättning Sjukdom och Olycksfall

Trygg-Hansa täcker det som är viktigast i barnförsäkring, nämligen medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Vi har skrivit mer om varför detta är viktigt under Varför Barnförsäkring?; Medicinsk- och Ekonomisk Invaliditet.

Barnförsäkringen som Trygg-Hansa erbjuder har också en tilläggsersättning om invaliditetsgraden överstiger 20%. Det betyder att vid 20% invaliditetsgrad så förhöjs ersättningen med ytterligare 5% och ger sammanlagt 25%.

trygg-hansa-barnförsäkring-ersättning

Exempel: Barnförsäkringen har ett försäkringsbelopp på 2.400.000 kr. En läkare bedömer att invaliditetsgraden är 40%. Trygg-Hansas barnförsäkring ger dock 40% tilläggsbelopp vilket betyder att den samlade ersättningen blir 1.920.000 kr istället för 960.000. Det betyder att ersättningen är nästan 1.000.000 kr större än förväntat. 

Det är inte alla försäkringsbolag som erbjuder tilläggsbelopp så att Trygg Hansa gör det är extra bra. Folksam är dock något mer generösa i och med att de erbjuder tilläggsbeloppet redan från 16% invaliditetsgrad.

Kroppskada och ärr

Kroppskada får ofta mycket fokus när man pratar om barnförsäkring och olycksfallsförsäkring. Några av de vanligaste ersättningarna som betalas ut från en barnförsäkring är också relaterade till bruten arm, brutet ben, fall från ställningar på lekplatser etc. Men ersättningarna från en typisk okomplicerad kroppsskada är ofta små. Det är först när barnet får en permanent skada som en stor ersättning kan betalas ut. Och om vi ska vara helt ärliga, så behövs ju inte direkt en ersättning för ett benbrott. Barnet får åka till sjukhuset, får benet gipsat och kan, efter några månader, oftast helt friskförklaras. Barnförsäkringen finns för att skydda mot en bestående skada.

Vid en okomplicerad kroppsskada är det oftast bara ett ärr som återstår. Därför är det bra att Trygg-Hansas barnförsäkring har ett skydd för ärr. Det som krävs är att ärret är kvarstående för framtiden och att en läkare behandlat skadan genom att sy, tejpa eller limmat. Kom ihåg att ersättningen betalas ut tidigast ett år efter olycksfallskadan inträffade.

Trygg-Hansa får ett minus i vår jämförelse eftersom de inte publicerar sin ärrtabell tydligt i försäkringsvillkoret.

Psykisk sjukdom: autism, ADHD, anorexi etc.

Folkhälsomyndigheten gick i oktober 2018 ut och varnade för att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar måste prioriteras högre. I en undersökning av 190.000 barn ser man att, under de senaste decenniet, har andelen barn i åldrarna 10 – 17 år, som fått en psykiatrisk diagnos av läkare, ökat med 100%. En psykisk sjukdom är mycket svår att värja sig mot som förälder så en barnförsäkring kan vara ett sätt att känna sig mer trygg om man oroar sig mycket.

Trygg-Hansa har ett gott skydd för psykisk sjukdom i sin barnförsäkring. Ersättning för psykiska sjukdomar som ingår i FCD F00 – F99 ingår under ett speciellt avsnitt som kallas Vissa Diagnoser. Förutsättningen för att få ersättning är att barnet vid 19 års ålder fått så kallat omvårdsbidrag eller varit arbetsoförmögen sedan 18 års ålder. Detta betyder att försäkringen enbart betalar ut om den psykiska sjukdomen är så allvarlig att barnet inte kan försörja sig självt. Om 25% av omvårdnadsbidraget betalas ut så betalar försäkring ut halva ersättningsbeloppet och vid 50%-100% betalas hela ersättningsbeloppet ut.

Sammanfattning Trygg Hansa Barnförsäkring

Trygg-Hansa har många olika försäkringsbelopp (prisbasbelopp) att välja på. I vår undersökning kan man få 600.000 kr, 1.200.000 kr, 1.800.000 kr och 2.400.000 kr. Det är bra med ett stort urval på försäkringsbelopp. Ett litet försäkringsbelopp är bättre än inget men vi rekommenderar att man köper minst 1.000.000 kr.

I vår undersökning av priser så har Trygg-Hansa inte den billigaste barnförsäkringen men skillnaden är marginell. Till exempel så kostar försäkringsbeloppet 2.400.000 kr, 260 kr per månad. Det är lite dyrare än 2.325.000 kr som kostar 253 kr per månad hos Folksam.

Summa summarum, Trygg-Hansas barnförsäkring är en av de bättre barnförsäkringarna vi har undersökt. Den är inte helt på nivå med Folksam, Moderna Försäkring och ICA Försäkring men helt ok. Den får en rekommendation av oss.