Barnförsäkring kan tecknas när som helst efter att barnet fötts. Det kan vara en bra ide att teckna försäkringen så tidigt som möjligt men i varje fall innan barnet har kommit upp i en ålder av 6 år. Efter 6 års ålder kan försäkringen ha begränsningar mot vissa sjukdomar.

Barn som deltar i kommunal verksamhet, oftast från 1 års ålder, har en barnförsäkring som täcker olycksfall men inte sjukdomar.

Om du vill ha en försäkring under graviditeten, det vill säga vecka 0 – 40, så kallas det för Graviditetsförsäkring.

när-teckna-barnförsäkring?

Hur länge ska man barnförsäkring?

Barnet ska ha barnförsäkring minst till 18 års ålder. Efter det är det en bra ide att teckna en olycksfallsförsäkring.

Läs vår genomgång av barnförsäkringar här: Bästa Barnförsäkring 2020