I vår undersökning av 7 barnförsäkringar från Sveriges största försäkringsbolag har vi nått fram till Länsförsäkringar. Vi kommer här kom igenom de viktigaste delarna i barnförsäkring och se hur Länsförsäkringars produkt står sig i konkurrensen.

Om du inte redan läst den rekommenderar vi att du tittar igenom vår artikel Vilken Barnförsäkring ska man välja 2020?

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar-barnförsäkring-2019

Länsförsäkringar är ett av Sveriges mest välkända varumärken. Deras logotyp syns på idrottsanläggningar över hela landet eftersom de sponsrar lokala sportlag.  Men bakom loggan finns inte bara ett, utan flera små försäkringsbolag. Länsförsäkringar är en federation som består av 23 ömsesidiga försäkringsbolag, spridda över hela riket. De har också flera helägda dotterbolag. Till exempel djurförsäkringsbolaget Agria och Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringar har ett bra rykte och står för personligt bemötande och bra lokalkännedom.

Länsförsäkringar Barnförsäkring

Länsförsäkringar Barnförsäkring
  • Pris
  • Ersättning
  • Ärr
  • Allergi
3.0

Länsförsäkringars barnförsäkring ger ett bra intryck. Villkoret är relativt lättläst (även om vi tycker att Länsförsäkringar kan lära sig mer av Folksam och If) och de har en bra hemsida. De får dock lite minus eftersom deras hemsida kan vara svårnavigerad med separata hemsidor för varje av de 23 separata försäkringsbolagen. Själva barnförsäkringen är god och innehåller det mesta man kan vänta sig av en bra barnförsäkring. Skyddet gäller också utomlands – dock för en maximal vistelse på 12 månader.

Ersättning Sjukdom och Olycksfall

Det som har störst betydelse är hur barnförsäkringen täcker om ditt barn drabbas av en skada eller sjukdom som betyder att barnet får en nedsatt kroppsfunktion eller förlorar sin framtida arbetsförmåga. Det kallas för medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Länsförsäkringar har ett bra skydd för detta och ger också en så kallad tilläggsersättning om invaliditetsgraden överstiger 20%. Detta är marknadsstandard men inte mer. Folksam har ett mer generöst skydd med tilläggsersättning redan vid 16% invaliditetsgrad.

länsförsäkringar-jämför-barnförsäkring-209

Exempel: 

Doktorn fastställer en invaliditetsgrad på 25%. Du har en barnförsäkring från Länsförsäkringar med ett försäkringsbelopp på 930.000 kr. Det betyder 25% x 930.000 kr = 232.500 kr. Men eftersom Länsförsäkringar har tilläggsersättning så beräknas ersättning på 135% av försäkringsbeloppet. Det vill säga 1.255.500 kr x 25% = 313.875 kr.

Dödsfall

Länsförsäkringars barnförsäkring innehåller dödsfallsersättning. Den utgår om den försäkrade, oavsett orsak, avlider under tiden som försäkringen är i kraft. Ersättningen är 1,25 gånger prisbasbelopp, det vill säga 1,25 x 46.500 = 58.125 kr. 

Kroppsskada och ärr

Kroppsskada är en vanlig orsak till ersättning från en barnförsäkring. Föga överraskande är kroppsskada vanligare för pojkar än flickor. Det är faktiskt 39,6% fler pojkar i åldern 0-17 som vårdas på sjukhus för kroppsskador än flickor i samma ålder, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Länsförsäkringars barnförsäkring täcker kroppsskada men också om barnet får ett vanprydande ärr som följd av skadan. Ärret kan ha uppstått vid skadan eller under efterföljande kirurgisk eller annan behandling. Ärret skall ge kosmetisk defekt som bedömts vara kvarstående för framtiden. Skadan måste ha varit så allvarlig att man uppsökt läkare som sytt eller limmat.

Där Länsförsäkringar skiljer sig från till exempel Folksam och ICA Försäkring är att ersättningen bestäms av en ärrtabell som är oberoende av försäkringsbeloppet för invaliditet. Det vill säga, oavsett hur stort försäkringsbelopp du valt (och betalt för) så är ersättningen detsamma. Sannolikt betyder det att du får en ok ersättning från Länsförsäkringar om du valt ett lågt försäkringsbelopp men en låg ersättning om du valt ett högt försäkringsbelopp. Detta ger ett minus i vår jämförelse.

Psykisk sjukdom som autism, ADHD, anorexi etc.

Psykiska sjukdomar som självmordstankar, depression etc. blir dessvärre allt vanligare bland barn och unga. Barnförsäkring är ett sätt att få en viss ersättning och hjälp när en sådan tragedi drabbar en familj. Länsförsäkringar har ett bra skydd i sin barnförsäkring. Psykiska sjukdomar, ICD F00-F99,  ger en ersättning enligt invaliditetsgraden upp till 19%. Efter 19% invaliditetsgrad så höjs inte ersättningen ytterligare utan stannar på 19%. Det ska dock sägas att 19% är en bra engångsersättning jämfört med vad andra försäkringsbolag ger.

Om barnet drabbats av en så kallad krisreaktion, till exempel som följd av ett trauma som mobbing, en bilolycka eller dödsfall av en närstående, kan ni få krishjälp. Det innebär 10 behandlingstillfällen, inklusive resor, hos en psykolog. Dock maximalt till ett värde av 0,25 prisbasbelopp, 11.625 kr.

Sammanfattning Länsförsäkringar Barnförsäkring

Länsförsäkringars barnförsäkring ger ett gott skydd för ditt barn. De viktigaste element kring medicinsk- och ekonomisk invaliditet finns i försäkringen och tilläggsersättningen är marknadsmässig på 20%. Plus i kanten blir det för en hög maximal engångsersättning på 19% vid psykisk sjukdom.

Länsförsäkringar låter dig välja på försäkringsbelopp på 465.000 kr, 930.000 kr, 1.395.000 kr, 1.860.000 kr och 2.325.000 kr. Vi gillar det stora utbudet.

Priset för Länsförsäkringars barnförsäkring går från 180 kr per månad för det största försäkringsbeloppet ned till 113 kr för det lägsta försäkringsbeloppet. Vårt jämförelsepris hamnar på billiga 105 kr per månad.

Vi tycker att Länsförsäkringars barnförsäkring är en ok produkt till ett bra pris. Men en oflexibel ersättning för ärr och en lite gammalmodig hemsida drar ner betyget något.